Opnieuw munitietekort bij Defensie

Defensie heeft opnieuw te maken met munitietekorten. Vorige keer ging het om kogels, dit maal is er een tekort aan explosieven en ontstekers. Het gevolg is dat mogelijk komend jaar opleidingen bij de Koninklijke Landmacht en het Korps Mariniers stil komen te liggen.
De Telegraaf laat vandaag weten dat uit correspondentie die de krant heeft ingezien blijkt dat het Opleidings- en Trainingscommando van de Koninklijke Landmacht (OTCO), de organisatie die alle opleidingen van de Landmacht coördineert, komend jaar zonder explosieven dreigt te komen zitten.
Wat er binnen Defensie nog aan springstof en ontstekers is, wordt toebedeeld aan de Directie Operaties (DOPS), die missies plant en aanstuurt. Deze keuze gaat ten koste van trainingen en opleidingen.

Alleen voor het Korps Commandotroepen (KCT) en de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) worden wel uitzonderingen gemaakt. Zij krijgen explosieven en ontstekers uit de zogeheten strategische voorraad. Dat is een minimum hoeveelheid aan munitie die defensie altijd heeft om een uitzending mogelijk te maken. Deze uitzondering heeft te maken met het feit dat de kans op een inzet voor deze eenheden het grootst is. Daarom moeten zij hoe dan ook kunnen blijven trainen.

Het ministerie van Defensie bevestigt dat er sprake is van problematiek met springstoffen is.

Een woordvoerder van het departement stelt dat die afgelopen jaar is opgelost door een ander type ontstekers te gebruiken. „Grote aankopen moeten voor 2020 verdere oplossing bieden”, aldus Defensie.

Bron: Telegraaf / Defensie (foto illustratief)

Lof voor tactische skills van Nederlandse militairen in Litouwen

Hoe staat het bij de enhanced Forward Presence (Efp) in Litouwen met de tactische skills en drills? Hoe zit het met de commandovoering en de communicatie? Wat is het niveau van vuursteun en ondersteunende capaciteiten als logistiek en geneeskundige steun? Een multinationaal militair inspectieteam legde al die onderwerpen langs de NAVO-meetlat. Deze week belandde het resultaat op het bureau van de Commandant Landstrijdkrachten. Het maakte luitenant-generaal Martin Wijnen tot een tevreden man.
Want wat blijkt? De eFP is zeer goed in staat gevechtskracht te leveren. De eenheid scoorde op meerdere vlakken ‘excellent’ en nergens lager dan ‘satisfactory’. Het inspectieteam kende de volledige Battle Group dan ook zonder twijfel het predicaat ‘Combat Ready’ toe.

Grote interesse
Opvallend daarbij waren de buitengewoon goede tactische skills van de Nederlandse militairen. Ook het hoge niveau van de Nederlands-Duitse integratie leidde tot complimenten. Zowel op strategisch als op operationeel niveau biedt deze unieke samenwerking beide landen voordelen. Internationale partners volgen die samensmelting dan ook met grote interesse.

De kwalificaties waaraan de eFP moet voldoen werden vorige maand tijdens de integratieoefening IRON WOLF getest. Het inspectieteam voelde de volledige Battle Group in Litouwen aan de tand, dus ook de Nederlandse bijdrage. Ook interoperabiliteit, essentieel voor een multinationale gevechtseenheid, was onderdeel van deze gereedheidsinspectie.

Controle is beter
Zonder te voldoen aan de randvoorwaarden is het onmogelijk succesvol op te treden in het hoogste geweldsspectrum. Daarom is er jaarlijks een inspectie. De NAVO evalueert op basis van harde eisen onder het motto “vertrouwen is goed, controle is beter”.

Meer gevechtsgereed
“Het is mij duidelijk dat elke eFP Battlegroup meer gevechtsgereed is dan de vorige”, concludeerde commandant 10 Panzerdivision brigadegeneraal Michael Podzus, tevens hoofd van het multinationaal militair inspectieteam. “Daarmee verzekeren we met elkaar dat de NAVO een steeds sterker afschrikkend signaal richting het Oostfront kan geven.”

Podzus was met name onder de indruk van de uitwisseling van friendly-force-data over de verschillende Battlefield Management Systemen. Daarmee is de realtime situational awareness significant verbeterd.

Bron: Defensie