FRISC onderscheppingsvaartuig

De FRISC is een zeer snel onderscheppings- en special forces-vaartuig. Ze worden ingezet voor onder andere maritieme drugs- en terrorismebestrijding.
Het grootste deel van de FRISC’s is in gebruik bij de marine. Daarnaast zijn er 2 speciale FRISC’s voor de Koninklijke Marechaussee/Douane en 2 stuks voor het Korps Commandotroepen (RHICC – rigid hull inflatable commando craft).
De bemanning van de FRISC bestaat uit een bestuurder en een navigator. Die laatste vertelt de bestuurder tijdens het varen waar hij heen moet en bedient de radio. Wist je dat de FRISC een team van maximaal 8 personen mee kan nemen?
De FRISC’s van de marine en het Korps Mariniers zijn te verdelen in 3 typen: de Boarding Craft, Raiding Craft en Support Craft.

Meer weten? Check: Defensie.nl meer info FRISC

Bron: Facebook Koninklijke Marine

Defensie neemt aanbevelingen Dutchbat-commissie over

Minister Ank Bijleveld-Schouten neemt de aanbevelingen over van de commissie Borstlap, zo laat ze de Kamer vandaag weten. De adviezen gaan over zorg, erkenning en waardering voor Dutchbat III-veteranen.
De commissie adviseerde de minister naar aanleiding van een onderzoek naar deze groep. Hieruit bleek dat veel veteranen na 25 jaar nog steeds problemen ondervinden als gevolg van hun uitzending naar Srebrenica.

Iedere Dutchbat III-veteraan krijgt een eenmalig bedrag van €5.000 belastingvrij. Dit symbolische bedrag is niet alleen een blijk van erkenning voor de uitzonderlijke omstandigheden waaronder de militairen 25 jaar geleden moesten opereren. Maar ook voor de periode daarna, waarin zij onterecht en jarenlang veel kritiek en negatieve media-aandacht over zich heen kregen. Het geld is daarom ook bedoeld voor het door hen ervaren gebrek aan steun, erkenning en waardering.

Terugkeerreizen
Defensie gaat voor deze groep veteranen ook terugkeerreizen naar Srebrenica organiseren. Daarbij zorgt ze voor passende begeleiding en neemt ze de financiering voor haar rekening. Uit onderzoek blijkt dat zo’n reis het best in kleine groepen kan worden uitgevoerd. De minister wil de terugkeerreizen vanaf 2022 laten plaatsvinden.

Ook ontvangen alle Dutchbat III-veteranen en hun thuisfront binnenkort een brief met daarin een uitnodiging aan hen die nog professionele hulp nodig hebben, maar dit nog niet (voldoende) hebben gekregen. Naast deze tastbare aanbevelingen onderschrijft de minister ook alle andere adviezen, zo liet ze de Kamer vandaag weten. Daarin geeft ze ook aan hoe Defensie hiermee aan de slag gaat.

Defensie wil de €5.000 zo spoedig mogelijk betalen. Dutchbat III-veteranen krijgen hierover binnenkort verdere informatie.

Bron: Defensie