Start onderzoek chroom 6-verleden niet-POMS-locaties

Het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) doet onderzoek naar het verleden van mogelijke blootstelling aan chroom-6 op Defensielocaties. Het gaat om alle Defensielocaties met uitzondering van de POMS-locaties (prepositioned organizational materiel storage-locaties). De POMS onderzocht het RIVM eerder al. Het RIVM roept (oud-)medewerkers van niet-POMS-locaties op om de online vragenlijst in te vullen die bij het onderzoek hoort.

Het RIVM-onderzoek is erop gericht om eind 2020 zoveel mogelijk duidelijkheid te kunnen geven. Defensie gaat de resultaten gebruiken om te komen tot een regeling voor (oud-)medewerkers.
Voor wie?
Iedereen die tussen 1970 en 2015 (mogelijk) met chroom-6 werkte. Of op een andere manier blootgesteld kan zijn aan werkzaamheden met chroom-6, op een andere locatie dan een POMS-locatie, kan de online vragenlijst invullen.

Het kan daarbij gaan om mensen die ziek zijn (geweest) en zich afvragen of dit door chroom-6 komt. Maar ook mensen die niet ziek zijn (geweest) en mogelijk aan chroom-6 zijn blootgesteld kunnen de vragenlijst invullen.

Meedoen aan het onderzoek?
Wie bij het Informatiepunt Chroom-6 geregistreerd staat, ontvangt een uitnodiging om de online vragenlijst in te vullen. Wie nog niet geregistreerd staat, wordt gevraagd dit alsnog te doen:

* Email: infoc6&carc@caop.nl
* 070 376 5476 (bereikbaar ma t/m vrij tussen 09.00 en 17.00 uur)
* Website Informatiepunt Chroom-6
Het Informatiepunt Chroom-6 staat onder beheer van het CAOP, een onafhankelijk kennis- en dienstencentrum op het gebied van arbeidszaken.

Doel onderzoek
Het RIVM brengt met dit onderzoek de blootstelling aan chroom-6 in kaart op alle Defensie-locaties met uitzondering van de POMS-locaties. Daarmee kan het RIVM aangeven of en waar er nog meer onderzoek nodig is. Denk aan bepaalde locaties en/of tijdsperiodes. Het onderzoek is erop gericht om in relatief korte tijd zoveel mogelijk duidelijkheid te geven. Eind dit jaar wil het RIVM zoveel mogelijk duidelijkheid geven. Dat vindt Defensie erg belangrijk. Dan kan namelijk, samen met de vakbonden, een definitieve regeling worden vastgesteld. Die vervangt de huidige Coulanceregeling.

Privacy
De antwoorden van de vragenlijst blijven bij het Informatiepunt Chroom-6. Het RIVM krijgt van de geregistreerde (oud-)medewerkers alléén de gegevens over beroepshistorie, locaties, werkzaamheden, bescherming en ziekten/aandoeningen. Persoonlijke gegevens zoals naam, mailadres, woonplaats en geboortedatum blijven gecodeerd bij het Informatiepunt Chroom-6 en worden zonder persoonlijke toestemming niet gedeeld met anderen.

Bron: Defensie

Defensie erkend aansprakelijkheid erkend voor de dood 2 militairen

Het ministerie van Defensie erkend twaalf jaar na dato alsnog aansprakelijkheid voor de dood van korporaal Poortema en soldaat Schol. Beiden kwamen in Afghanistan om door eigen vuur. Defensie zal hun nabestaanden schadevergoeding betalen. Eind vorige maand heeft Minister Bijleveld (Defensie) de nabestaanden tijdens huisbezoeken hierover geïnformeerd. Volgens het ministerie wordt er nu gesproken over de precieze invulling van de schadevergoeding.
Tot nu stelde defensie dat de dood van de militairen het gevolg was van een ’tragische opeenvolging van missers’, maar werden hier geen consequenties aan verbonden. Hoewel de ouders van Wesley Schol en Aldert Poortema blij zijn met de manier waarop minister Bijleveld zich over hun zaak heeft ontfermd. zijn toch ongerust over een bevredigende afronding. Dit naar aanleiding van de door hen ontvangen brief van de landsadvocaat. De families zijn tevreden over het gesprek met de minister. „Ze zat hier niet alleen als bestuurder, maar ook als moeder. Dat merkte je” aldus de ouders. Ze beloofde op de zaak terug te laten komen per brief. De zakelijke toon en inhoud van dat schrijven viel bij de families Poortema en Schol alleen rauw op het dak.

„In de brief stond dat Defensie ons 30.000 euro per ouderpaar wil betalen. Maar er werd ook vermeld dat Defensie al de begrafeniskosten op zich had genomen. Alsof dat iets bijzonders is…” aldus de nabestaanden in De Telegraaf. Zij vinden dat er sprake moet zijn van een serieuze schadevergoeding en vergelijken het met het bedrag dat de gepeste militairen van Luchtmobiel ontvingen.

Militair advocaat Sébas Diekstra stelde defensie vorig jaar herfst namens de nabestaanden aansprakelijk nadat uit door De Telegraaf gepubliceerde interne documenten duidelijk was geworden dat Schol en Poortema na een serie vermijdbare fouten om het leven zijn gekomen. „Hopelijk kunnen de nabestaanden binnenkort de zaak na inmiddels meer dan 12 jaar definitief afsluiten. De hoop is nu dat er geen stroeve en langdurige onderhandelingen met de landsadvocaat hoeven plaats te vinden, maar dat de overheid als werkgever direct haar morele verantwoordelijkheid neemt door een passende tegemoetkoming toe te kennen.” aldus Diekstra.

Het ministerie van Defensie stelt in een reactie dat de invulling van de schadevergoeding nog onderwerp van gesprek is. Verder doet het departement geen mededelingen uit oogpunt van privacy.

Bron: Telegraaf / Defensie (foto illustratief)