Speciale site voor al je defensieberichten. Altijd op de hoogte.

Actueel defensie-nieuws, berichten en opinieartikelen vind je voortaan ook op onze speciale nieuwssite. Jouw input is van harte welkom. “like” dit bericht, “like” de pagina van Noventas en “share” dit bericht.

Zr. Ms. De Zeven Provinciën op weg naar volledige operationele inzetbaarheid

Volledig inzetbaar zijn voor operaties in het hoogste geweldsspectrum. Om daarvoor als marineschip in aanmerking te komen, moet het eerst de Fleet Operational Sea Training (FOST) doorlopen. Huidige deelnemer is Zr.Ms. De Zeven Provinciën. Afgelopen 5 weken trotseerden schip en bemanning de meest uiteenlopende beproevingen. Dat gebeurde in en bij het Britse Plymouth, waar het hoofdkwartier van de FOST is gevestigd.
Het Britse instituut tilt mariniers van NAVO-partners naar het hoogste plan op het gebied van operationele gereedheid. En daar heeft de FOST al ruim 63 jaar zijn meerwaarde voor de militaire maritieme wereld bewezen. De training stond nog in de kinderschoenen toen Nederland zich erbij aansloot, deze week op de kop af 60 jaar geleden.

Nieuwste radar
Nadat talloze marineschepen van NAVO-landen door de Britten onderhanden zijn genomen, heeft Nederland dit keer een klein primeurtje. Voor het eerst neemt met De Zeven Provinciën een luchtverdedigings- en commandofregat aan de training deel, dat voorzien is van de laatste technologische snufjes. Denk aan de nieuwste SMART-L ELR (Extended Long Range) radar. Met behulp hiervan zou het schip een ballistische raket buiten de dampkring kunnen uitschakelen, als het over interceptorraketten zou beschikken. Op dit moment kan ze de raketten wel waarnemen en volgen, zodat een partnerland ze kan onderscheppen.

Brand
Gisteren, maar ook vandaag kreeg het schip te maken met vijandelijke aanvallen. Aan boord brak brand uit en een enorme rookontwikkeling was het gevolg. Er vielen gewonden. Patiënten schreeuwden het uit, anderen lagen er voor dood bij. De hoge golven tijdens het gure weer maakten de situatie er niet beter op. Onder toeziend oog van een FOST-jury was het zaak juist te handelen.

De uitslag volgt volgende week. Die bepaalt of De Zeven Provinciën de status ‘operationeel gereed’ krijgt. Belangrijk voor Commandant der Strijdkrachten generaal Onno Eichelsheim, want alleen met dat predicaat kan hij het schip inzetten voor operaties in het hoogste geweldsspectrum. Voor Eichelsheim genoeg reden om eens een kijkje bij het luchtverdedigings- en commandofregat te nemen tijdens enkele van de zwaarste dagen van de FOST.

Bron: Defensie

Uitkomsten gesprekken arbeidsvoorwaarden

Een loonsverhoging met terugwerkende kracht van 1% per 1 januari 2021 en een tweede verhoging van 0,4 procent per 1 januari 2022. Dat is een van de uitkomsten van de gesprekken met de vakbonden over de arbeidsvoorwaarden 2021. Naast de loonsverhoging is er voor iedere medewerker een incidentele uitkering van 1.000 euro bruto.
Deze uitkomsten zijn het maximaal haalbare gebleken binnen de beschikbaar gestelde arbeidsvoorwaardenruimte voor 2021. Met de bonden is afgesproken dat de uitkomst van de gesprekken nu aan het personeel worden voorgelegd.

Tevens is er gesproken over een rechtvaardiger reiskostenregeling: wie meer reist, krijgt een hogere vergoeding dan wie minder reist. Ook krijgen medewerkers een thuiswerkvergoeding van 2 euro netto per thuiswerkdag.

Om het personeel verder te informeren worden de komende weken diverse informatiebijeenkomsten door Defensie georganiseerd. Ook wordt een intranetpeiling gehouden. De vakbonden organiseren hun eigen bijeenkomsten. Op 2 december zullen de vakbonden Defensie informeren over het resultaat van hun eigen ledenraadpleging. Dan wordt bekend of de uitkomsten kunnen worden omgezet naar een arbeidsvoorwaardenakkoord.

Bron: Defensie