Speciale site voor al je defensieberichten. Altijd op de hoogte.

Actueel defensie-nieuws, berichten en opinieartikelen vind je voortaan ook op onze speciale nieuwssite. Jouw input is van harte welkom. “like” dit bericht, “like” de pagina van Noventas en “share” dit bericht.

Defensie maakt inzet nieuwe arbeidsvoorwaarden bekend

Het huidige arbeidsvoorwaardenakkoord 2018-2020 loopt op 31 december 2020 af. In de zogenoemde inzetbrief zet staatssecretaris Barbara Visser uiteen welke elementen wat Defensie betreft in een nieuw akkoord komen. Voor een nieuw arbeidsvoorwaardenakkoord moet gelden dat militairen en burgermedewerkers zich erin herkennen. Hier leest u terug wat de inzet in grote lijnen is.

Basis toekomst
Het defensiepersoneel is en blijft het hart van de organisatie. In vorige arbeidsvoorwaardenakkoorden zijn afspraken gemaakt om te komen tot een nieuw personeelssysteem en tot de herziening van het bezoldigingsstelsel. Deze hervormingen ondersteunen het personeelsbeleid van de toekomst, zoals beschreven in de Defensievisie. Beide vormen een belangrijke basis voor de toekomst. Deze hervormingen zijn complex en lopen vertraging op. Daarom is het van belang nu afspraken te maken over hoe we het proces in de tijd voor ons zien.

Zo is het nodig om de gesprekken met de vakbonden te starten vanuit een gedeeld beeld over de grondslagen van een nieuw bezoldigingsstelsel, waarbij belangrijke inrichtingskeuzes moeten worden gemaakt, zoals bijvoorbeeld de keuze voor rang- of functiebezoldiging. Bij de vormgeving van het nieuwe loongebouw moet vervolgens ook de Tijdelijke Toelage Loongebouw worden betrokken. De introductie van een vereenvoudigd stelsel van toelagen vormt het sluitstuk van deze herziening. Daarnaast wil de staatssecretaris op korte termijn handen en voeten geven aan nieuwe aanstellings- en contractvormen voor militair en burgerpersoneel.

Bij dit alles horen ook afspraken bij over hoe het defensiepersoneel wordt betrokken.

De coronacrisis; een nieuwe werkelijkheid
Maar het draait niet alleen om toekomstige ontwikkelingen. De coronacrisis heeft de manier van leven en werken in korte tijd sterk veranderd. Taken veranderen, werkdruk neemt toe en de vertrouwde werkplek is niet langer toegankelijk. Daarom wil de staatssecretaris de ervaringen gebruiken om te komen tot afspraken over nieuwe vormen van (hybride) werken en woon-werkverkeer.

De coronacrisis heeft tegelijkertijd laten zien wat de kracht is van Defensie, dat met haar kennis, kunde en capaciteiten nationale instanties ondersteunt. Dit onderstreept het belang van het defensiepersoneel, dat snel en doeltreffend kan handelen bij onvoorspelbare gebeurtenissen.

Zonder daarbij de huidige financiële en economische onzekerheid uit het oog te verliezen, wil de staatssecretaris graag een loonbod doen dat de waardering uitspreekt richting het defensiepersoneel. Defensie spreekt graag met de vakbonden over de verschillende manieren, waarop deze waardering kan worden vormgegeven.

Aandacht voor levensfasen en duurzame inzetbaarheid
Eerder is afgesproken om levensfasebewust personeelsbeleid te ontwikkelen voor een goede balans tussen operationele inzet, langer doorwerken en de fysieke effecten. In dit kader wil de staatssecretaris praten over verschillende mogelijkheden om daarin te voorzien, zoals bijvoorbeeld een 2e loopbaantraject voor iedereen werkzaam in belastende functies en een tegemoetkoming in de extra zorg voor jonge kinderen of mantelzorg bij uitzending en inzet.

Daarnaast biedt de tijdelijke subsidieregeling duurzame inzetbaarheid, die voortvloeit uit de afspraken van het pensioenakkoord van 5 juni 2020, mogelijkheden om met maatwerk duurzame inzetbaarheid te faciliteren. Daarnaast is het mogelijk om verlofsparen uit te breiden van 50 naar 100 weken. De staatssecretaris wil samen met de bonden bekijken hoe er een stevige impuls is te geven aan een gezonde en duurzame inzetbaarheid van het defensiepersoneel.

Sociaal Beleidskader
Het Sociaal Beleidskader Defensie (SBK) biedt voorzieningen en instrumenten voor het opvangen van de gevolgen van reorganisaties. Omdat die nog niet rechtspositioneel zijn ingebed, is het zaak het SBK te verlengen. De staatssecretaris maakt hier graag afspraken over.

Weekoverzicht Defensie Operaties

De multinationale beveiligingseenheid in Afghanistan patrouilleerde in en rond de stad Mazar-e-Sharif. Doel was ongewenste activiteiten in kaart te brengen. Een overzicht van Defensieoperaties in de week van 25 november tot en met 1 december.

Het is belangrijk om te weten wat er speelt. Dat is een randvoorwaarde om de trainings- en adviesopdrachten van de Resolute Support-missie goed uit te voeren.

De zogenoemde Multinational Force Protection Company staat onder leiding van een Nederlandse staf. De eenheid bestaat uit 2 Nederlandse, een Belgisch en een Fins peloton. Naast het uitvoeren van veiligheidspatrouilles zijn de militairen ook verantwoordelijk voor het beveiligen van adviseurs.

In Afghanistan nemen aan Resolute Support zo’n 100 Nederlandse militairen deel. Ze trainen en adviseren de Afghaanse veiligheidsdiensten. Naast de infanteristen zitten in Mazar-e-Sharif en Kabul nog een aantal militaire adviseurs. Ze houden zich bezig met het verbeteren van logistiek en onderhoud van middelen. Verder richten ze zich op de positie van vrouwen, verbindingen, speciale operaties en bestrijding van criminaliteit.

Litouwen
Nederlandse eenheden van de multinationale battlegroup in Litouwen verbeterden hun schietvaardigheden. Verder beoefenden ze met de Noorse collega’s het verdedigend gevecht om procedures op elkaar af te stemmen.

Nederland draagt met ongeveer 250 militairen bij aan de versterkte militaire aanwezigheid (enhanced Forward Presence) van de NAVO in Litouwen. De multinationale battle group waarvan Nederland deel uitmaakt staat onder Duitse leiding en is gestationeerd in Rukla. De focus van de eFP-eenheden ligt op militaire oefeningen in internationaal verband.

Inzet Oostzee
Mijnenbestrijdingsvaartuig Zr.Ms. Schiedam is na 3 maanden terug van een succesvolle inzet op de Oostzee. Samen met mijnenjagers uit België, Duitsland, Estland, Litouwen, Letland, Finland en Noorwegen, vormde Zr.Ms. Schiedam een NAVO-vlootverband. De schepen vonden 44 explosieven.

Lopende operaties buitenland
Een Nederlandse peloton force protection beveiligt Belgische F-16’s op een basis in Jordanië. De toestellen nemen deel aan de anti-ISIS coalitie in Irak en Syrië.
Analisten van 306 Squadron op Vliegbasis Leeuwarden analyseren beelden uit het Midden-Oosten en Afghanistan. Die zijn gemaakt door een onbemand vliegtuig. In de strijd tegen ISIS en ter ondersteuning van missie Resolute Support maakt de eenheid op basis van de verzamelde informatie inlichtingenrapporten. Vanuit Qatar werken Nederlandse stafofficeren mee aan de strategische planning voor zowel Operation Inherent Resolve als de missie Resolute Support.
In Irak komt de focus van de missie binnenkort te liggen op het adviseren van de Koerdische strijdkrachten op hoofdkwartierniveau. Daarom levert Nederland nu geen militairen meer voor trainingsactiviteiten. Er zijn nog wel militairen in het gebied die de basis draaiend houden waarvandaan die trainingen werden gegeven.
Nederlandse militairen ondersteunen in het Midden-Oosten missies die de vrede bewaken. Ze nemen deel aan Undof, Untso, Unifil en USSC.
Nederland levert politieagenten en militairen aan de VN-politiemissie in Mali. De VN-missie Minusma wordt ondersteund door 4 stafofficieren in Bamako en 2 militairen die de Duitsers in Gao bijstaan.
3 Nederlandse militairen werken voor de Europese trainingsmissie in Mali (EUTM Mali).
Beveiligingsteams van mariniers, zogenoemde vessel protection detachments, beveiligen in de Golf van Aden af en toe Nederlandse schepen tegen piraterij.
Het Forward Support Element Mirage levert onder meer logistieke ondersteuning aan de vessel protection detachments. Daarnaast vangt Mirage regelmatig de bemanning van een KDC-10-transportvliegtuig op.

Operaties/acties binnenland
De Explosieven Opruimingsdienst Defensie rukte 45 keer uit na meldingen van explosieven in Nederland. De militaire specialisten identificeerden en ruimden de projectielen waar dat nodig was.
De bewaking van het Nederlandse luchtruim gebeurt 24/7 door de luchtgevechtsleiding vanaf het Air Operations Control Station Nieuw Milligen. Voor de beveiliging wordt gebruikgemaakt van afwisselend Nederlandse en Belgische F-16’s. Op dit moment ligt de taak bij Nederland.
Defensiemedewerkers ondersteunen civiele instanties bij het beteugelen van het coronavirus.
Zoekspecialisten van Defensie ondersteunden de politie bij het uitkammen van panden bij Almelo en Hengelo. Ze waren op zoek naar verborgen ruimten.