Speciale site voor al je defensieberichten. Altijd op de hoogte.

Actueel defensie-nieuws, berichten en opinieartikelen vind je voortaan ook op onze speciale nieuwssite. Jouw input is van harte welkom. “like” dit bericht, “like” de pagina van Noventas en “share” dit bericht.

Premier Rutte bezoekt marine op Curaçao

Minister-president Mark Rutte en staatssecretaris Raymond Knops van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties zijn eergisteren op Marinebasis Parera op Curaçao geweest. Commandant der Zeemacht in het Caribisch gebied brigadegeneraal der mariniers Peter Jan de Vin sprak met hen.
Een aantal actuele ontwikkelingen in het Caribisch gebied en bij de Kustwacht Caribisch gebied kwamen aan bod. Verder stond het investeren in jongeren en de lokale veiligheid centraal.

Opgeleid tot militair
De marine verzorgt het opleidings- en professionaliseringstraject van de Curaçaose en Arubaanse Militie. Rutte en Knops werden hierover geïnformeerd, net als over het Sociaal Vormingstraject. Dat geeft kansarme jongeren de mogelijkheid opgeleid te worden tot militair met de basisprincipes van het Korps Mariniers. Afgesproken werd dit traject, dat momenteel niet wordt uitgevoerd, nieuw leven in te blazen.
Defensie heeft in het Caribisch gebied ongeveer 800 medewerkers. Die zetten zich onder meer in voor drugbestrijding, grensbewaking en hulp bij natuurrampen, zoals na de orkaan Irma in 2017.

Economie en rechtshandhaving
Rutte en Knops bezochten afgelopen 2 dagen Curaçao, Bonaire en Aruba. Centraal stond economische samenwerking en rechtshandhaving.

Bron: Defensie

Commandant der Strijdkrachten (CdS): nadenken over dienstplicht

Om mogelijk personeelstekort in de toekomst het hoofd te bieden, moet Defensie nadenken over het van stal halen van de dienstplicht. Dat vindt commandant der Strijdkrachten (CdS) Rob Bauer. De admiraal wijst in dat verband op Zweden, dat vanaf vorig jaar de dienstplicht weer heeft ingevoerd. „Ik zeg niet dat ik het wil, maar er is wel een demografische uitdaging waar we wat mee moeten.”
Defensie is momenteel een groeiende organisatie, waar afgelopen jaren flink is geworven. Desondanks zijn er nog altijd zo’n vijfduizend openstaande vacatures. Als de economie in hetzelfde tempo blijft groeien en de arbeidsmarkt voor werkgevers nog schraler wordt, zijn ingrijpende maatregelen nodig om het personeel op peil te houden, zegt CdS Bauer.

„We moeten openstaan voor alle mogelijke oplossingen.” Het werven van buitenlanders is ook een optie, zij het dat de grondwet geen buitenlandse militairen toestaat in de Nederlandse krijgsmacht. Volgens Nederlands hoogste militair kan Defensie dat ondervangen door meer werkzaamheden, bijvoorbeeld in het onderhoud aan materieel, uit te besteden aan bedrijven.

Officieel is in Nederland de dienstplicht nooit afgeschaft. Onlangs werd zelfs de wet zo aangepast dat de dienstplicht voortaan ook voor vrouwen geldt. Wel is in 1997 de opkomstplicht opgeschort.

Bron: Telegraaf / Defensie