Speciale site voor al je defensieberichten. Altijd op de hoogte.

Actueel defensie-nieuws, berichten en opinieartikelen vind je voortaan ook op onze speciale nieuwssite. Jouw input is van harte welkom. “like” dit bericht, “like” de pagina van Noventas en “share” dit bericht.

De onrust op de ABC eilanden stijgt vanwege situatie Venezuela. Wat is positie van Defensie?

Aruba, Bonaire en Curaçao liggen als een soort Waddeneilanden voor de noordkust van Venezuela. Wat zijn de gevolgen voor dit Caraïbisch deel van het Koninkrijk nu Curaçao zich aanbiedt als ‘hub’ voor het verspreiden van Amerikaanse hulpgoederen?.

Over welke militaire middelen beschikt Nederland in dit deel van het Koninkrijk?

Ongeveer achthonderd Nederlandse militairen zijn hier actief, onder meer een squadron van het Korps Mariniers op Aruba en een roulerend detachement op Sint Maarten, een roulerend detachement van de landmacht op Curaçao, de Arubaanse Militie, Curaçaose Militie, De marechaussee en de zogeheten FRISC-troop, een eenheid die opereert op snelle vaartuigen. Ze beschikken over drie marinekazernes en het strategische transportschip Zr. Ms. Pelikaan (65 meter lang), terwijl ook het patrouilleschip Zr. Ms. Zeeland op dit moment door Caraïbische wateren vaart. De militairen treden op tegen drugstransporten, illegale visserij en milieudelicten, terwijl ze ook hulp bieden bij rampen en andere crisissituaties. De marechaussee voert politietaken uit, zoals grensbewaking. Eerst en vooral is hun taak de „grensverdediging van het Caraïbische deel van het Koninkrijk der Nederlanden”, zoals Defensie meldt op zijn website.

Welke verplichting heeft Nederland bij de defensie van de Benedenwindse Eilanden?

Ook al genieten de eilanden een bijzondere status, ze behoren tot het Koninkrijk der Nederlanden. Dat betekent dat ook voor de eilanden artikel 97.1 van de Grondwet van toepassing is. Bij een eventuele aanval op een van de eilanden zal de Nederlandse krijgsmacht dus optreden. En, meldt Defensie: „Als het nodig is, kan Defensie de militaire aanwezigheid [in het Caraïbsich gebied, red.] uitbreiden.”

Artikel 5 van het NAVO-handvest (‘een aanval op één, een aanval op allen’) strekt zich niet uit tot de eilanden, daar ze onder de Kreeftskeerkring liggen en daarmee niet tot het Noord-Atlantische gebied behoren.

Lees meer hier.

Weekoverzicht Defensie Operaties

Nederlandse genisten oefenden het opwerpen van hindernissen. Dat gaat in de Litouwse vrieskou even anders dan in Nederland. Het ijs is er dik genoeg om vrachtwagens of zelfs pantserwagens te dragen. Daarom werden er ook hindernissen op het ijs aangelegd en gekeken welk materiaal daarvoor het beste bruikbaar is. Een overzicht van Defensieoperaties van 13 tot en met 19 februari.


Daarnaast verkenden militairen van 13 Geneeskundige Compagnie het oefenterrein in Pabrade. Mocht er een ongeluk gebeuren dan kunnen zij gewonden zo snel mogelijk afvoeren.

Ongeveer 220 Nederlandse militairen leveren een bijdrage aan de enhanced Forward Presence. De NAVO-aanwezigheid in Litouwen onderstreept de solidariteit met de Baltische Staten en Polen.

Mogelijk nucleair materiaal in oud schroot
Specialistische Defensie-eenheden ondersteunden het onderzoek naar (medisch) nucleair materiaal in een partij schroot/oud ijzer uit het buitenland. Dit gebeurt voorafgaand aan de ontmanteling en verspreiding ervan. Betrokken waren het Centrum Expertise Arbeidsomstandigheden en Gezondheid, de Straling Beschermingsdienst, stralingsdeskundigen van het CBRN-centrum en de explosievenopruimingsdienst met een robot. Ze troffen ‘geen specifieke kenmerken’ aan op de locatie in de omgeving van Rotterdam. Defensie hielp de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Straling op verzoek van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Patrouilles Mali
Afgelopen week patrouilleerden de langeafstandverkenners in Gao en tussen Ansongo en Labezanga, een grensplaats van Niger. Zij spraken er met de lokale bevolking. Een lokaal radiostation informeerde de bevolking over de Nederlandse aanwezigheid. De informatie is ook verspreid via flyers en posters. Die verduidelijken de intenties van de Nederlanders.

Nederland neemt in Afghanistan met ongeveer 145 militairen deel aan de NAVO-missie Resolute Support. Vanuit Mazar-e-Sharif en Kaboel verstevigen ze de Afghaanse politie en het leger. Een Nederlands chirurgisch team werkt ook in Mazar-e-Sharif.
Een AWACS-vliegtuig (airborne warning and control system) met aan boord Nederlandse bemanningsleden, helpt vanuit Turkije bij de strijd tegen ISIS. Het radarvliegtuig zorgt voor een actueel luchtbeeld. De operators helpen ook met de coördinatie van het militaire luchtverkeer.
Luchtverdedigings- en commandofregat Zr. Ms. Evertsen is tot medio juni stafschip voor de Standing NATO Maritime Group 2.
Zr. Ms. Zeeland fungeert als stationsschip in het Caribisch Gebied. Hier voert het schip kustwachttaken en counter-drugs operaties uit.
Analisten van 306 Squadron op Vliegbasis Leeuwarden onderzoeken beelden uit het Midden-Oosten. Deze zijn gemaakt door een onbemand vliegtuig. De eenheid maakt met de informatie inlichtingenrapporten voor de coalitie die strijdt tegen ISIS.
In Jordanië maakt een redeployment-team van 65 militairen de spullen van het F-16-detachement, dat begin januari terugkeerde, verhuis gereed. De gevechtsvliegtuigen maakten deel uit van de anti-ISIS-coalitie.
Nederlandse trainers ondersteunen het Speciale Operaties Trainings Centrum in de omgeving van Bagdad. Bij Erbil geven Nederlanders in samenwerking met partnerlanden trainingen, onder meer in leiderschap en het beveiligen van grote gebieden.
2 Nederlandse militaire adviseurs vervullen een functie binnen de NAVO-capaciteitsopbouwmissie in Irak. Er nemen ook 4 Nederlandse civiele experts aan deel.
Nederlandse militairen ondersteunen in het Midden-Oosten missies die het vredesproces bewaken. Ze doen mee aan Unifil, Undof, Untso en USSC.
Het Forward Support Element Mirage in het Midden-Oosten levert onder meer (logistieke) ondersteuning aan beveiligingsteams van mariniers. Deze vessel protection detachments (VPD’s) beschermen in de Golf van Aden Nederlandse koopvaardijschepen tegen piraterij. Daarnaast wordt regelmatig de bemanning van het KDC-10-transportvliegtuig voor een nacht opgevangen.
Nederlandse militairen helpen voor de United Nations Mission in South Soedan (Unmiss) mee de burgerbevolking in Zuid-Soedan te beschermen. Nederland stopt per 1 september met deze missie.
Nederlandse instructeurs leveren in Oeganda een bijdrage aan het Africa Contingency Operations Training and Assistance (Acota)-programma. Dat vergroot via instructie en training de militaire capaciteit van Afrikaanse landen. Die leveren op hun beurt een bijdrage aan vredesmissies op het Afrikaanse continent.

Operaties/acties binnenland:
De Explosieven Opruimingsdienst Defensie ruimde 35 explosieven.
Mijnenjager Zr. Ms. Vlaardingen ruimde een explosief in de Noordzee.
De bewaking van het Nederlandse luchtruim gebeurt 24/7 door de luchtgevechtsleiding op het Air Operations Control Station Nieuw Milligen. Voor de beveiliging wordt gebruik gemaakt van afwisselend Nederlandse en Belgische F-16’s.