Speciale site voor al je defensieberichten. Altijd op de hoogte.

Actueel defensie-nieuws, berichten en opinieartikelen vind je voortaan ook op onze speciale nieuwssite. Jouw input is van harte welkom. “like” dit bericht, “like” de pagina van Noventas en “share” dit bericht.

Eerste werkbezoeken minister en staatssecretaris ‘smaken naar meer’.

Ollongren ging langs bij de Generaal-majoor De Ruyter van Steveninckkazerne in Oirschot. Landmachtmilitairen hadden daar verschillende oefeningen. Zo zag zij een les van de Algemene Militaire Opleiding en ging ze langs bij een verkenningspeloton. Ollongren kreeg onder meer uitleg over verschillende voertuigen en het informatiegestuurd optreden van de landmacht.

Zij was ook erg geïnteresseerd in de ervaringen van militairen, die in het verleden zijn uitgezonden naar Irak en Afghanistan. Ollongren sloot haar dag af bij het Future Manoeuvre Element, een hoogtechnologische eenheid die experimenteert met oplossingen voor het conflict van ‘morgen en overmorgen’. In het veld toonden verkenners hoe zij manoeuvreren met onbemande grondsystemen en drones. Daarbij oefenden zij specifiek met het afvoeren van een gewonde.

Na afloop reageerde de minister enthousiast “Een prachtige eerste kennismaking. Ik heb hier een indruk gekregen van hoe militairen worden opgeleid, hoe ze zich voorbereiden op inzet, en op de toekomst. Het was vooral fijn ze in persoon te kunnen ontmoeten, om mijn eerste kop ‘koffie te velde’ met ze te drinken. Ik heb de smaak nu te pakken en zie echt uit naar de volgende bezoeken.”

Staatssecretaris langs bij boosterprikkers
Van der Maat zag bij het DGOTC hoe militairen worden getraind om de Nederlandse bevolking te voorzien van een boosterprik. Daarvoor zijn in korte tijd al meer dan 2.000 militairen opgeleid. De staatssecretaris vond het mooi om na de eerste kennismakingen op kantoor ook Defensie op een locatie beter te leren kennen.

“En dan meteen bij een onderdeel dat al lange tijd een belangrijke rol speelt bij het bestrijden van de pandemie. Het centrum in Hilversum traint onze militairen om bijstand te verlenen tijdens Covid-19. Indrukwekkend! Het laat ook weer zien hoe veelzijdig het werk bij Defensie is.”

De staatssecretaris verdiepte zich niet alleen in de gang van zaken rond het vaccineren. Hij kreeg ook uitleg over het gebruikelijke pakket aan geneeskundige opleidingen en trainingen. Die zijn bedoeld voor militaire artsen en verpleegkundigen of ondersteunend medisch personeel. Denk aan spoedeisende hulp en brandwondenscholing.

Mobilisatiekruis postuum uitgereikt aan nabestaanden sergeant Anthonio

Voor zijn inzet tijdens de Slag om Muar in Malakka ontving sergeant Harvey Alexander ‘Nono’ Anthonio postuum het Mobilisatie Oorlogskruis. Commandant Luchtstrijdkrachten luitenant-generaal Dennis Luyt reikte de onderscheiding uit aan Anthonio’s jongste broer Ruud. Dat gebeurde vandaag in het Nationaal Militair Museum in Soesterberg, precies 80 jaar na dato.

Volgens Luyt heeft het tonen van respect nooit een houdbaarheidsdatum. “Erkenning vraagt van ons, als jongere generaties, een zeker begrip, respect en inlevingsvermogen. Het besef dat onze vrijheid afhankelijk is van de offers van mensen als sergeant Anthonio. Het besef dat sommigen onder ons zich bereid voelen om voor ons allen op te staan.”

Neergeschoten
In de ochtend van 19 januari 1942 maakte sergeant Anthonio deel uit van een bombardementsvlucht naar Muar, aan de westkust van Malakka (het huidige Maleisië). Anthonio nam daaraan deel als 2e bestuurder/mitrailleurschutter van een van de Glenn Martin-toestellen. Ze kwamen daarbij in gevecht met vijandelijke jachtvliegtuigen. Hierbij werd het achterste vliegtuig, met daarin de toen 24-jarige Anthonio, door de Japanners neergeschoten. Met beide motoren in brand stortte het toestel in zee.

Derde vliegtuiggroep
In 1938 stapte Anthonio van de marine over naar de ‘Luchtvaartafdeeling van het Koninklijk Nederlands Indisch Leger (KNIL)’ en volgde er een monteursopleiding. Als sergeant-monteur maakte hij eind 1941 deel uit van de derde vliegtuiggroep uitgerust met Glenn Martins van het type WH-3 en WH3A. Op 7 december 1941 vernietigden Japanse strijdkrachten de Amerikaanse Pacific-vloot in Pearl Harbour, waarop de Nederlandse regering Japan de oorlog verklaarde. Onder meer de derde vliegtuiggroep waartoe Anthonio behoorde, werd naar de regio rond Malakka gestuurd.

Dat Anthonio besefte dat hij mogelijk zou sneuvelen blijkt uit hetgeen hij tegen zijn ouders zei voor hij vertrok. “Ik ga. Ik kom misschien niet meer terug. Zorg goed voor elkaar en de kinderen.” Na deze woorden tijdens zijn afscheid op 1 december 1941, stuurde hij zijn ouders dezelfde maand nog een briefje. Buiten dit blijkt er niets bewaard te zijn gebleven aan persoonlijke herinneringen aan de reis naar Malakka van Nono Anthonio en zijn verblijf in de omgeving.

Mobilisatie Oorlogskruis
Een decoratie als het Mobilisatie Oorlogskruis is een ereteken voor deelname aan operaties onder oorlogs- of crisisomstandigheden. De decoratie helpt bij het zoeken naar zingeving aan het overlijden: erkenning van en waardering voor de bijzondere daden waarbij het hoogste offer werd gebracht.