Speciale site voor al je defensieberichten. Altijd op de hoogte.

Actueel defensie-nieuws, berichten en opinieartikelen vind je voortaan ook op onze speciale nieuwssite. Jouw input is van harte welkom. “like” dit bericht, “like” de pagina van Noventas en “share” dit bericht.

Weekoverzicht Defensieoperaties

Op de NAVO-basis in Mazar-e-Sharif zijn voor de bouw van Kamp Kevin de 1e containers aangekomen. Ze dienen straks als werkplek en legering voor het Special Operations Advisory Team (SOAT), dat een Afghaanse speciale politie-eenheid traint. Een overzicht van Defensie-operaties in de week van 12 tot en met 18 februari.

Kamp Kevin is vernoemd naar korporaal Kevin van de Rijdt van het Korps Commandotroepen. Hij sneuvelde in september 2009 in Afghanistan. Het kamp ligt in de buurt van het Duitse Kommando Spezialkräfte (KSK), waar de Nederlandse operators nauw mee samenwerken voor NAVO-missie Resolute Support. In totaal bestaat het kamp, dat een speciaal Genie Taakteam opbouwt, uit 98 containers.

Het SOAT brengt ATF 888 de kneepjes van het special forces-vak bij. ATF 888 is 1 van de triple units, de speciale politie-eenheden van de Afghaanse overheid.

Rompslomp
De containers zijn per schip naar Pakistan vervoerd waarna ze over land naar Mazar-e-Sharif zijn gebracht. Een reis die veel tijd in beslag nam door oponthoud bij grensovergangen, checkpoints en bureaucratische rompslomp.

Resolute Support
Momenteel nemen zo’n 170 Nederlandse militairen deel aan de NAVO-missie Resolute Support. De focus ligt op het trainen, adviseren en assisteren van Afghaanse veiligheidsdiensten. Adviseurs van landmacht, marine en marechaussee richten zich op het verbeteren van logistiek en onderhoud, positie van vrouwen, verbindingen, speciale operaties en bestrijding van criminaliteit. De rest van de Nederlanders beveiligt en ondersteunt de trainingsmissie.

Russische militairen evalueren Vliegbasis Gilze-Rijen
Een Russisch militair inspectieteam heeft een evaluatie uitgevoerd bij het Defensie Helikopter Commando (DHC) in Gilze-Rijen. Het betreft een uitvloeisel van het zogenoemde Weens Document 2011. De 57 aangesloten landen mogen volgens het principe van ‘Confidence and Security Building Measures’ (CSMB’s) elkaars militaire installaties inspecteren en evalueren. Dat gebeurt met het oog op conventionele Wapenbeheersing.

De Russische teamleider sprak zijn bewondering en respect uit voor de prestaties van het DHC en het verschaffen van inzicht in de helikoptereenheid.

Quarantaine coronavirus
De quarantaine van de laatste terugkeerders uit de regio Wuhan op een Defensielocatie in Huis ter Heide is nu opgeheven. Defensie ving de afgelopen weken meerdere mensen op. Die waren begeleid teruggekeerd uit China in verband met het coronavirus. De terugkeerders hebben hun quarantaine in goede gezondheid afgerond. Niemand is besmet met het virus.

Lopende operaties buitenland
Nederlandse trainers ondersteunen het Speciale Operaties Trainings Centrum in de omgeving van Bagdad. Ook bij Erbil geven Nederlanders trainingen in samenwerking met partnerlanden. 2 Nederlandse militaire adviseurs vervullen een functie binnen de NAVO-capaciteitsopbouwmissie in Irak. Er nemen ook 4 Nederlandse civiele experts aan deel.

Nederland levert met maximaal 270 militairen een bijdrage aan de versterkte militaire aanwezigheid in Litouwen. Het bataljon waarvan Nederland deel uitmaakt staat onder Duitse leiding en is gestationeerd in Rukla. De militaire versterking aan de Europese oostgrens telt 4 multinationale bataljons. Behalve in Litouwen zijn ze ook gestationeerd in Estland, Letland en Polen. De troepen voor de bataljons wisselen elkaar af en komen uit 18 NAVO-landen.

Analisten van 306 Squadron op Vliegbasis Leeuwarden analyseerden beelden uit het Midden-Oosten en Afghanistan. Die zijn gemaakt door een onbemand vliegtuig. In de strijd tegen ISIS en ter ondersteuning van missie Resolute Support maakt de eenheid op basis van de verzamelde informatie inlichtingenrapporten. Vanuit Qatar dragen Nederlandse staf- en liaisonofficieren bij aan de detailplanning van de strijd.

Nederlandse militairen ondersteunen in het Midden-Oosten missies die de vrede bewaken. Ze doen mee aan Undof, Untso, Unifil en USSC.

Nederland draagt in de Sahel bij aan capaciteitsopbouw van lokale veiligheidsstructuren. Nederland levert militairen en civiele experts aan EU-missies in de regio (EUTM en Eucap Sahel) en aan de VN-politiemissie in Mali.

Een groot gedeelte van het missiematerieel in Mali is terug in Nederland. Een deel komt nog. Nederland beëindigde op 1 mei de deelname aan Minusma. De missie wordt nog ondersteund door 4 stafofficieren in Bamako en 2 militairen die de Duitsers ondersteunen bij hun early warning-capaciteit.

Zr. Ms. De Ruyter is op weg naar Abu Dhabi voor de missie European-led Maritime Awareness in the Strait of Hormuz (EMASOH). Doel is een beeld op te bouwen van de maritieme veiligheidssituatie in de Golfregio. De Ruyter rondde onderweg haar trainingsprogramma van Sea Training Command succesvol af en is daarmee formeel inzetgereed.

Zr. Ms. Groningen voert als stationsschip in de West drugsbestrijdingsoperaties uit en verleent hulp bij humanitaire rampen en crises.

Zr. Ms. Willemstad neemt deel aan het permanente NAVO-vlootverband, de Standing NATO Mine Countermeasures Group 1 (SNMCMG1). Het vlootverband ontdoet de Noordzee van onder meer zeemijnen en vliegtuigbommen.

Beveiligingsteams van mariniers, zogenoemde Vessel Protection Detachments, beveiligen in de Golf van Aden incidenteel Nederlandse schepen tegen piraterij.

Het Forward Support Element Mirage levert onder meer logistieke ondersteuning aan de Vessel Protection Detachements. Die beschermen koopvaardijschepen tegen mogelijke aanvallen van piraten op de Indische Oceaan. Daarnaast vangt Mirage regelmatig de bemanning van het KDC-10-transportvliegtuig op.
Lopende acties/operaties binnenland:
De Explosieven Opruimingsdienst Defensie rukte 42 keer uit na meldingen van explosieven in Nederland.

De bewaking van het Nederlandse luchtruim gebeurt 24/7 door de luchtgevechtsleiding vanaf het Air Operations Control Station Nieuw Milligen. Voor de beveiliging wordt gebruik gemaakt van afwisselend Nederlandse en Belgische F-16’s. Op dit moment ligt de taak bij Nederland.

20 militairen leveren aanvullende bewakings- en beveiligingscapaciteit in Brunssum. Dit gebeurt vanwege de verhuizing van Amerikaans materieel in Limburg. Dat gaat van Schinnen naar het NATO Industrial Complex in Brunssum. De inzet duurt naar verwachting tot 1 juli.

Zoekspecialisten van Defensie ondersteunden de politie bij het uitkammen van een horecagelegenheid en voertuigen bij Den Haag. Ze zochten naar verborgen ruimten.

Defensie heeft op Aruba assistentie verleend aan de kustwacht Caribisch gebied.

Bouw nieuw bevoorradingsschip wordt Nederlands feestje

Een contract voor het nieuwe bevoorradingsschip Zr.Ms. Den Helder betekent dat meer dan 100 (voornamelijk) Nederlandse bedrijven aan de slag kunnen. Vice-admiraal Arie Jan de Waard plaatste in Den Helder namens Defensie zijn handtekening op het document. CEO Arnout Damen deed dat namens Damen Schelde Naval Shipbuilding. Als alles volgens plan verloopt levert het familiebedrijf het Combat Support Ship het 2e kwartaal van 2024 op. Een jaar later is het dan operationeel inzetbaar.

De Scheepsbouwer begeleidt de bouw van dit innovatieve schip als hoofdaannemer, samen met de Defensie Materieel Organisatie (DMO). De 100 betrokken bedrijven vormen een groot deel van de Nederlandse marinebouwsector.

De contractondertekening gebeurde op de brug van het Joint logistic Support Ship (JSS) Zr.Ms. Karel Doorman. De grotere broer van de Den Helder vormt de basis voor het ontwerp van het nieuwe Combat Support Ship (CSS). Hiermee brengt de Koninklijke Marine haar bevoorradingscapaciteit weer op peil.

Helpt bij uitvoeren grondwettelijke taken.
Overigens doet het CSS nauwelijks onder voor het JSS. Het nieuwe schip telt misschien iets minder meters en tonnage, maar is in innovatie zijn oudere broer ver vooruit en vult hem aan. Met het CSS is de marine weer in staat om een maritieme taakgroep langere tijd op zee te houden. Dat geldt zowel in nationaal als in internationaal verband. Dit vergroot de effectiviteit van (inter)nationale vlootverbanden en helpt de krijgsmacht bij het uitvoeren van de grondwettelijke taken.

Beheersen van vluchtelingenstromen
Het nieuwe schip is wereldwijd inzetbaar en kan, beschermd door fregatten, opereren onder hoge dreiging. Daarnaast is het te gebruiken bij de bestrijding van drugssmokkel, het beheersen van vluchtelingenstromen en het verlenen van noodhulp. Het bijna 200 meter lange bevoorradingsschip krijgt een 75-koppige bemanning en kan daarnaast ook 75 opvarenden meenemen. Er is plaats voor meerdere helikopters en zo’n 20 containers.

De bouwopdracht is niet Europees aanbesteed. Defensie wil de kennis en kunde van het ontwerpen en bouwen van marineschepen in Nederland houden. De krijgsmacht beriep zich hiervoor op het artikel 346 van het Verdrag Werking Europese Unie. Hierin staat dat lidstaten wezenlijke veiligheidsbelangen mogen beschermen.

De totale kosten van de bouw van Zr.Ms. Den Helder bedragen €375 miljoen.