SACEUR voert commando over eFP’s

De Supreme Allied Commander Europe (SACEUR) heeft de bondgenoten verzocht het commando over de enhanced Forward Presence (eFP) van de NAVO in Oost-Europa aan hem over te dragen. Hij wil hiermee de veiligheid van het bondgenootschap blijven garanderen, met het oog op de situatie aan de oostflank van het NAVO-gebied. Nederland heeft net als andere landen ingestemd met dit verzoek. Dat meldt minister Kajsa Ollongren aan de Kamer.

Nederland is momenteel met ongeveer 270 militairen betrokken bij de eFP. Zij zitten in Litouwen. Ook de eFP’s in Polen en de andere Baltische Staten vallen nu onder het commando van SACEUR.

De Amerikaanse viersterrengeneraal Tod Wolters heeft momenteel als SACEUR de leiding over het militaire commando van de NAVO. Met de commando-overdracht van de eFP’s heeft hij het mandaat om in voorkomend geval te besluiten tot verplaatsing en inzet van de 4 multinationale Battlegroups, binnen de door de NAVO-Raad gestelde kaders.

Die Raad heeft vorige week al de NAVO-standaardplannen van SACEUR geactiveerd. Hierdoor is de NAVO beter in staat om ‘at the speed of relevance’ op te treden, mocht dit nodig zijn. Het verzoek tot overname van het commando over de eFP’s valt hieronder.

Inzetplafond omhoog
Eind vorig jaar is besloten om het inzetplafond van 270 militairen te vergroten voor het inbrengen van extra ondersteunende capaciteit (30 militairen) en het creëren van een schil van flexibele aanvullende inzet (50 militairen). Deze extra militairen kunnen in de loop van 2022 worden ingezet.

Gerelateerde berichten