Nederland wil bijdrage NAVO-troepenmacht Litouwen met 3 jaar verlengen

Nederland wil de deelname aan de enhanced Forward Presence (eFP) in Litouwen tot 31 december 2024 verlengen. Dat hebben de ministers Henk Kamp van Defensie en Ben Knapen van Buitenlandse Zaken de Kamer vandaag per brief laten weten. Defensie verhoogt bovendien het aantal Nederlandse militairen binnen de multinationale battle group in Litouwen met maximaal 80.
Nederland neemt sinds 2017 met 270 militairen deel aan de eFP in Litouwen. De militaire aanwezigheid in NAVO-verband is bedoeld om de bevolking van Litouwen gerust te stellen en Rusland af te schrikken. Het huidige mandaat voor de Nederlandse bijdrage aan eFP in Litouwen loopt tot en met 31 december dit jaar. Naast de verlenging zet Defensie ook maximaal 80 militairen extra in. Daarvan zijn er 30 bedoeld voor aanvullende militaire ondersteuning en 50 voor flexibele aanvullende inzet. Het totale aantal komt daarmee op 350 militairen.

Aanvullende ondersteunende capaciteit
Defensie gaat aanvullende militaire ondersteuning leveren om de steeds complexere taken in Litouwen uit te kunnen blijven voeren. Deze militairen zijn onder meer nodig om voertuigen te onderhouden en voor het beheer van materieel en munitie. Ook levert Defensie extra staffunctionarissen binnen de multinationale battlegroup.

Flexibele aanvullende inzet
Ook is er behoefte aan flexibele inzet van extra of experimentele militaire capaciteit zoals defensieve (cyber) specialisten, en inlichtingen-, bewakings- en verkenningscapaciteit, een robotiseringseenheid of een eenheid met kennis van chemische, biologische, radiologische en nucleaire stoffen (CBRN). Defensie kan deze militairen desgewenst per (gedeelte van een) rotatie in Litouwen inzetten. Defensie kan zo ook beter aan specifieke verzoeken voldoen van bondgenoten binnen de .

Met de meerjarige verlenging continueert Nederland langdurige betrokkenheid. Verder wordt zo de (operationele) continuïteit van de internationale inzet behouden en schept Nederland duidelijkheid naar de bondgenoten.

Cyberaanvallen en desinformatiecampagnes
In de brief aan de Kamer staat dat Rusland zich in toenemende mate afkeert van de internationale rechtsorde en de bestaande veiligheidsordening in Europa. Ook breidt Rusland zijn krijgsmacht uit en moderniseert die. Rusland is steeds meer in staat de NAVO in geval van een conflict de toegang tot de Baltische regio te ontzeggen. Grootschalige Russische oefeningen aan de grens van het NAVO-verdragsgebied richten zich tegen het Westen. In de Baltische staten blijft Rusland bovendien actief met cyberaanvallen en desinformatiecampagnes. Die zijn veelal gericht op het ondermijnen van het vertrouwen van de bevolking in de eigen autoriteiten en de NAVO-aanwezigheid. Het maakt niet alleen de meerjarige voortzetting van de Nederlandse bijdrage aan de eFP zeer wenselijk, Nederland doet er ook veel ervaring op. Dit onder meer vanwege de dynamiek aan de Oostflank van het NAVO-verdragsgebied en het opereren binnen een context van (hybride) dreiging.

Nederlandse bijdrage in 2022
Tot eind dit jaar bestaat de Nederlandse eFP-inzet uit een deel van de Duits-Nederlandse tankeenheid (414 Pantserbataljon). In 2022 gaat er de eerste 6 maanden een gemotoriseerde compagnie van 13 Lichte Brigade naar Litouwen. In die periode neemt gedurende 6 weken een Nederlandse CBRN-eenheid deel aan de certificeringsoefening Iron Wolf. Die oefening is bedoeld om de integratie van de multinationale battlegroup binnen de Litouwse landmachtbrigade te toetsen.

Bron: Defensie

Gerelateerde berichten