Defensie stelt opnieuw militaire complexen beschikbaar voor tijdelijke opvang

Defensie biedt opnieuw de helpende hand om mensen op te vangen. Het gaat dit keer niet alleen om Afghanen, maar ook om asielzoekers uit andere landen. De maximaal 1.050 personen krijgen tijdelijk onderdak op het Marine Etablissement Amsterdam en op legerplaats Harskamp in Ede. Dat gebeurt op verzoek van het kabinet. De reden is dat het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) kampt met een tekort aan tijdelijke en structurele opvanglocaties.
Maximaal 300 asielzoekers zijn vanaf woensdag te huisvesten op de militaire locatie in Amsterdam. Op deze plek is onder meer het keuringscentrum van Defensie ondergebracht. Dat blijft gewoon open.

Legerplaats Harskamp is ook weer beschikbaar om tijdelijk 750 Afghaanse evacués onder te brengen. Defensie gebruikt het terrein met name voor schietoefeningen. Die gaan in overleg met het COA gewoon door.

Ook voeding en beddengoed
Defensie stelt niet alleen de militaire locaties tijdelijk beschikbaar, maar zorgt ook voor ondersteuning. Denk aan het leveren van voeding, beddengoed, tafels en stoelen.

In augustus stelde Defensie het Marine Etablissement Amsterdam ook beschikbaar. Dat gebeurde toen eveneens op verzoek van het COA. Toen ging het om ongeveer 240 mensen die uit Afghanistan waren opgehaald. De evacués waren begin september allemaal overgebracht naar Heumensoord bij Nijmegen waar met hulp van militairen paviljoens voor noodopvang zijn gebouwd.
Op Legerplaats Harskamp ontvangt het COA al sinds 24 augustus evacués uit Afghanistan.

Meer opvang beschikbaar gesteld
Defensie heeft niet alleen Marine Etablissement Amsterdam en Legerplaats Harskamp beschikbaar gesteld voor noodopvang. Op de Willem Lodewijk van Nassaukazerne in het noorden van het land zijn ongeveer 500 mensen ondergebracht en nog zo’n 420 op het Walaardt Sacrékamp in het Utrechtse Huis ter Heide. Deze beide locaties zijn daarmee vol. Dat geldt ook voor Heumensoord met bijna 1.000 tijdelijke bewoners.

Bron: Defensie

Gerelateerde berichten