Weekoverzicht Defensieoperaties

Dit keer stond bij de enhanced Forward Presence (eFP) in Litouwen een grote multinationale oefening op het programma. Een overzicht van Defensieoperaties in de periode van 30 maart tot en met 5 april 2022.

Drie gevechtseenheden van de landmacht trainden het verdedigend gevecht. Dat gebeurde in het dichtbegroeide bos op het oefenterrein van Pabrade. Daarvoor zijn de militairen van het in Noord-Brabant gelegerde 42 Bataljon Limburgse Jagers bij uitstek geschikt. De infanteristen zijn uitgerust om te opereren in onoverzichtelijke gebied met beperkte ‘situational awareness’ oftewel weinig zicht op de omstandigheden waarin ze verkeren.

Nederland draagt sinds 2017 met ongeveer 250 militairen bij aan de versterkte militaire aanwezigheid (enhanced Forward Presence) van de NAVO in Litouwen. De troepenmacht is in het Baltische land om de laten zien dat de NAVO hier paraat staat en om solidariteit met de Litouwse bevolking uit te stralen. De inval van Rusland in Oekraïne maakt opnieuw duidelijk dat die deelname van Nederlandse militairen aan de eFP belangrijk is. De focus ligt op militaire oefeningen in internationaal verband.

Bulgarije
Een groep van 13 landmachtmilitairen van de genie heeft op een luchtmachtbasis in Bulgarije de bouw van zogenoemde clamshells afgerond. Deze onderkomens zijn bedoeld voor de Nederlandse F-35 gevechtsvliegtuigen. Aan de oostflank van het NAVO-verdragsgebied bewaken ze vanaf volgende week het luchtruim. In eerste instantie zouden hiervoor 2 toestellen beschikbaar zijn, plus 1 reserve F-35. Dat worden er nu 2 zodat inzet altijd valt te garanderen. De 4 toestellen zijn momenteel onderweg. Mariniers zorgen voor de force protection van de vliegtuigen.

Militaire bijdrage aan bondgenootschappelijke verdediging NAVO-gebied
Naast de Nederlandse bijdragen aan defensieoperaties stelt de krijgsmacht schepen, landmachteenheden en vliegtuigen beschikbaar voor de ‘eerste hoofdtaak’ van defensie: bondgenootschappelijke verdediging van het NAVO-verdragsgebied. Defensie levert daarvoor capaciteiten aan de NATO Response Force (NRF). Dit is de snelle reactiemacht van de NAVO en bestaat onder meer uit een zeer snel inzetbaar deel. Dat zijn de Very High Readiness Joint Task Force (VTJF) en de opvolgende elementen zoals de Initial Follow-on Forces Group (IFFG). De IFFG bestaat uit eenheden die de VJTF kunnen versterken. Bekijk het overzicht van de Nederlandse militaire bijdrage aan de NAVO.

Lopende operaties buitenland:
– In Mali draagt Nederland bij aan de Europese trainingsmissie EUTM en aan VN-missie Minusma. Voor de VN is er een 90-koppige luchtmachtdetachement met de beschikking over een C-130 Hercules. Het toestel ondersteunt Minusma met het transporteren van vooral vracht en personen. Voor Minusma werken ook 3 stafofficieren in Bamako en 3 militairen die de Duitsers in Gao bijstaan. Daarnaast levert Nederland 3 politieagenten en 1 militair aan de politiecomponent binnen de missie. Alle 14.000 blauwhelmen van Minusma staan onder bevel van de Nederlandse luitenant-generaal Kees Matthijssen. Zolang hij force commander is levert Nederland 15 extra militairen aan de Minusma-staf. 6 Nederlandse militairen ondersteunen in Mali de Europese trainingsmissie EUTM.
– Zo’n 120 Nederlandse militairen beveiligen in Irak het vliegveld van Erbil en omliggend gebied. Nederland neemt in Irak ook deel aan de capaciteitsopbouwmissie van de NAVO. De operatie richt zich op het adviseren van de veiligheidssector. Nederland heeft voorts nog 4 officieren in Bagdad en 2 in Erbil. Zij adviseren met name hoe operaties in de strijd tegen ISIS het best zijn te plannen en aan te sturen. De inzet wordt zowel in Bagdad als Erbil ondersteund door het National Support Element. Op het hoofdkwartier van de missie in Koeweit werken 2 Nederlandse stafofficieren.
– Luchtverdedigings- en commandofregat Zr.Ms. De Zeven Provinciën fungeert als stafschip van de Standing NATO Maritime Group 1 (SNMG1). Nederland levert de commandant en een groot deel van de staf. SNMG1 is 1 van de 4 permanente maritieme reactiemachten van de NAVO. Het vlootverband nam deel aan de grote oefening Cold Response bij Noorwegen.
– Zr.Ms. Friesland is het stationsschip in het Caribisch gebied. Daar wordt het onder meer ingezet voor counterdrugsoperaties en kustwachttaken.
– Zr.Ms. Schiedam maakt deel uit van de Standing NATO Mine Countermeasures Group 1 (SNMCMG1). Dit NAVO-vlootverband maakt deel uit van de NATO Response Force en is gespecialiseerd in het mijnenvrij houden van zee, kustwateren en havenmondingen. Ook Zr.Ms. Schiedam nam deel aan Cold Response.
– Nederlandse militairen zijn in het Midden-Oosten betrokken bij missies die bedoeld zijn om de vrede te bewaren. Het gaat om onder meer Undof, Untso en Unifil.
– In Jeruzalem en Ramallah zijn 6 Nederlanders betrokken bij de USSC-missie. Het gaat om 3 burgers en 3 militairen. USSC richt zich op het professionaliseren van de Palestijnse veiligheidssector. USSC probeert bij te dragen aan de levensvatbaarheid van een stabiele Palestijnse staat. De VS coördineren de missie.
– Vanuit Qatar werkt een Nederlandse stafofficier aan de strategische planning voor Operation Inherent Resolve.
– Militairen van het Fleet Marine Squadron van de marine vormen zogenoemde vessel protection detachments. Deze beveiligen in de Golf van Aden regelmatig Nederlandse schepen tegen piraterij.
– Nederlandse militairen leveren verder een bijdrage aan diverse hoofdkwartieren en vooruitgeschoven posten van missies. De geüniformeerden zijn individueel uitgezonden naar het Spaanse Rota (European Union Naval Forces), Bahrein (Combined Maritime Forces), Abu Dhabi (European-led Maritime Awareness Strait of Hormuz), Tunis (European Liaison & Planning Cell Tunis), Kosovo (European Union Rule of Law Mission in Kosovo) en Rome (EU Operation Irini).

Operaties/acties binnenland:
– De EOD identificeerde en ruimde 36 explosieven. Daarnaast werd de eenheid ingezet op de A27. Hier kwam een voertuig tot stilstand na een politieachtervolging. In de auto werden vervolgens jerrycans met een onbekende vloeistof en zwarte tassen met verdachte inhoud aangetroffen. Omdat het vermoeden bestond dat het om explosieven ging, werd de EOD ingeschakeld. Die stelde vast dat het inderdaad om een explosief ging.
– Zr. Ms. Willemstad vernietigde 3 explosieven op de Noordzee. Dit was in het kader van Beneficial Cooperation. Dat is een samenwerkingsverband met België om de zee, kustwateren en havenmondingen vrij te houden van bommen en mijnen uit bijvoorbeeld de Eerste en Tweede Wereldoorlog.
– De bewaking van het luchtruim van de Benelux gebeurt 24/7 door de luchtgevechtsleiding vanaf Air Operations Control Station Nieuw Milligen. Voor de beveiliging wordt gebruikgemaakt van afwisselend Nederlandse en Belgische F-16’s. Op dit moment ligt de taak bij Nederland.
– Bij de extra beveiligde rechtbank in Amsterdam Osdorp ondersteunen militairen de politie bij het bewaken en beveiligen tijdens de zittingen van het zogenoemde Marengo-proces.
– Defensie draagt op verschillende manieren bij aan de opvang van Oekraïense en Afghaanse vluchtelingen en andere asielzoekers. Dat gebeurt op Legerplaats de Harskamp en op Defensielocaties in Zeist en Zoutkamp. Defensie is ook betrokken bij de dagelijkse aansturing van het Landelijk Coördinatiecentrum Vluchtelingenspreiding.

Gerelateerde berichten