Nederland stuurt NAVO-vlootverband aan

Nederland neemt vandaag het commando over van Standing NATO Mine Countermeasures Group 1 (SNMCMG1). De komende 6 maanden ruimt het vlootverband explosieven in de Noordzee en Oostzee. Ook zorgt het dat de vloot elk moment klaar is voor militaire operaties.

De Koninklijke Marine heeft eens in de 5 jaar de leiding over dit vlootverband. “Dus dat voelt best bijzonder”, vertelt kapitein-luitenant-ter-zee Jan Wijchers. Hij stuurt SNMCMG1 de komende 6 maanden aan. “We hebben mijnenjagers uit onder meer Nederland, België, Duitsland, Estland en het Verenigd Koninkrijk onder ons. Een hele verantwoordelijkheid, maar vooral een eer.”

Het stafschip is het Belgische commando- en logistiek ondersteuningsschip BNS Godetia. “De samenwerking met de Belgen bestaat al 25 jaar, toen onze operationele marinestaven werden geïntegreerd tot 1 staf, Admiraal Benelux (ABNL). Dat een grotendeels Nederlandse staf opereert vanaf een Belgisch platform, is dus heel gebruikelijk.”

Den Helder, 9 December 2020. Een portret van KLTZ1 Jan Wijchers van de mijnendienst die zal aantreden als de nieuwe commandant SNMCMG1.

Veiligheid op zee
Nog steeds liggen er vele duizenden explosieven uit de Eerste en Tweede Wereldoorlog in zee. Wijchers: “Met mijnenbestrijdingsvaartuigen gaan we de wateren van Scandinavische landen en Baltische staten af om explosieven te zoeken. Met de mijnenjagers brengen we achtergebleven explosieven in kaart en als het mogelijk is vernietigen we ze. Zo leveren we een directe bijdrage aan de veiligheid op zee; vooral voor de zeevaart en visserij.”

Bij de bouw van windmolens in de Noordzee worden de laatste tijd veel bommen en mijnen gevonden. Door het omwoelen van de zeebodem komen de explosieven bloot te liggen en vormen ze een direct gevaar voor de omgeving. “Deze explosieven kunnen we heel gericht opsporen en ruimen.”

Coronamaatregelen
Het verband vaart dus ook voor de Nederlandse kust en doet in februari Den Helder aan voor een havenbezoek. De bemanning mag dan op de kade dit keer geen familie ontmoeten. De opvarenden blijven in een bubbel; een van de strenge maatregelen om te voorkomen dat een COVID-besmetting ontstaat aan boord.

Oefeningen
Het vlootverband neemt tijdens de inzet ook deel aan diverse oefeningen. Zo trainen de bemanningen in de Oostzee en bij Estland mijnenbestrijding in het hoogste geweldspectrum. Daarnaast oefenen ze wekelijks communicatie, zeemanschappelijke navigatie en calamiteitenbestrijding. Wijchers: “Zo houden we de operationele gereedheid op peil. De NAVO kan ons immers op ieder moment inzetten.”

Sale / Solden 2021Sale / Solden 2021

Gerelateerde berichten