Regiment Verbindingstroepen krijgt Bronzen Schild voor 150 jaar optreden

Het Regiment Verbindingstroepen ontving 15 februari het Bronzen Schild. Dat gebeurde tijdens de 150e regimentsverjaardag op de Generaal-Majoor Kootkazerne te Stroe. Het ereteken is de hoogste groepswaardering binnen de landmacht. De onderscheiding wordt slechts in uitzonderlijke gevallen toegekend. Het Bronzen Schild werd uitgereikt voor het optreden van het regiment in de afgelopen 150 jaar.

Het belang van verbindingen is overduidelijk. Er vindt geen enkele inzet plaats zonder dat de informatievoorziening op orde is.

Het personeel van het regiment is ingezet bij allerlei conflicten en missies. Dat begon in mei 1940 met de verdediging van de Koningsbrug in Rotterdam in de strijd tegen de Duitse troepen.

Later waren er verbindingsafdelingen actief in het voormalig Nederlands-Indië en in Nederlands Nieuw-Guinea. De verbindingstroepen zijn verder ingezet in onder meer Bosnië, Irak, Kosovo, Korea, Libanon, Mali en Zuid-Afghanistan.

Wapenfeiten

Belangrijke wapenfeiten worden sinds de 19e eeuw bijgeschreven op het vaandel van een eenheid. Het Regiment Verbindingstroepen kreeg 2 keer zo’n zogeheten vaandelopschrift: ‘Rotterdam 1940’ en ‘Zuid-Afghanistan 2006-2010’.

Bij het gevecht in Rotterdam in 1940 sneuvelden meerdere militairen van het regiment. In totaal zijn er bij de diverse vormen van inzet en missies van het regiment 212 leden omgekomen. Het kunnen er ook meer zijn, want er wordt nog steeds onderzoek gedaan om alle slachtoffers in kaart te brengen.

In Zuid-Afghanistan onderscheidde het regiment zich onder meer met het uitvoeren van elektronische oorlogsvoering. Dat leverde inlichtingen op die zo waardevol waren dat het slachtoffers heeft voorkomen.

Hulp bij watersnood

In februari 1953 hielpen leden van het Regiment Verbindingstroepen bij het herstellen van telefoonverbindingen in Zeeland na de watersnood. Samen met personeel van de PTT legden ze 175 kilometer veldkabel.

Bij de overstromingen in 1995 legden ze een verbindingsstelsel aan tussen het provinciehuis en gemeentehuizen in onder meer Arnhem, Nijmegen, Tiel en Elst. Deze verbinding diende als back-up voor het PTT-stelsel.

Veldtelegrafisten

De oorsprong van het regiment ligt in de Afdeling Veldtelegrafisten, die in 1874 werd opgericht. Deze eenheid viel onder het Bataljon Mineurs en Sappeurs, de latere Genietroepen. Na verschillende wijzigingen werd in 1922 een apart bataljon Verbindingstroepen opgericht. 

Bron: defensie.nl

Gerelateerde berichten