Defensie wil meer militairen verplicht vaccineren

De Telegraaf meldt vandaag dat het ministerie van Defensie de vaccinatieplicht voor militair personeel verder wil uitbreiden. Op dit moment moeten alleen militairen die worden uitgezonden zich laten vaccineren tegen Covid-19. Defensie wil dit uitbreiden naar militairen die op korte termijn kunnen worden uitgezonden of zich op een missie voorbereiden.
In de overige gevallen blijft vaccinatie van militairen tegen COVID-19 vrijwillig. Militairen kunnen om medische redenen of vanwege op godsdienst, levensbeschouwing of zedelijke overtuiging gestoelde gewetensbezwaren bezwaar maken tegen verplichte COVID-19-vaccinatie. Dit geldt overigens voor alle vaccinaties die verplicht worden opgelegd.

Volgens een zegsman wil Defensie dit al in december doorvoeren. Defensie benadrukt wel dat het niet om een algemene plicht voor alle militairen gaat. Een algemene vaccinatieplicht ligt uitermate gevoelig, zo onderkent het ministerie ook. Defensie wil niets melden over de vaccinatiegraad van het militaire personeel. Volgens vakbond AFMP is een groot aantal militairen niet gevaccineerd. De bond is er ook op tegen.

Met het verplicht inenten van militairen van alle eenheden die op korte termijn kunnen worden uitgezonden voor de snelle NAVO-reactiemacht of zich voorbereiden op die taak praat je al gauw over duizenden militairen. Je hebt het dan namelijk over het hele Korps Mariniers, het Korps Commandotroepen en een deel van de Luchtmobiele Brigade.

Vakbond er op tegen
De bond stelt zich onder meer op het standpunt dat Defensie bij verplichte vaccinatie de aansprakelijkheid op zich moet nemen van eventuele medische gevolgen die we nog niet kennen. Ook op langere termijn. Ook wijst de vakbond op een advies van de Commissie Deskundigen Immunisatie Militairen (CDIM). Die adviseerde in januari negatief.
Volgens hoogleraar arbeidsrecht Evert Verhulp is het juridisch wel mogelijk voor een werkgever. Hij wijst bijvoorbeeld op KLM. En voor ambtenaren en militairen in het bijzonder heeft de werkgever nog extra juridische mogelijkheden.

Bij verschillende krijgsmachtsdelen hebben de afgelopen maanden corona-uitbraken al voor serieuze problemen gezorgd. Tijdens een grote NAVO-oefening waaraan de Marine en het Korps Mariniers in oktober deelnamen vertoonden tientallen militairen aan boord van twee marineschepen coronaverschijnselen. De Koninklijke Luchtmacht moest in mei deelname aan een NAVO-oefening in Portugal met een detachement F-16’s voortijdig afbreken vanwege snel om zich heen grijpende coronabesmettingen. Ook de Landmacht had tijdens een oefening op het Duitse oefenterrein Altmark te kampen met Coronaproblemen.

Bron: Telegraaf / Defensie (foto illustratief)

Gerelateerde berichten