Uitkomsten gesprekken arbeidsvoorwaarden

Een loonsverhoging met terugwerkende kracht van 1% per 1 januari 2021 en een tweede verhoging van 0,4 procent per 1 januari 2022. Dat is een van de uitkomsten van de gesprekken met de vakbonden over de arbeidsvoorwaarden 2021. Naast de loonsverhoging is er voor iedere medewerker een incidentele uitkering van 1.000 euro bruto.
Deze uitkomsten zijn het maximaal haalbare gebleken binnen de beschikbaar gestelde arbeidsvoorwaardenruimte voor 2021. Met de bonden is afgesproken dat de uitkomst van de gesprekken nu aan het personeel worden voorgelegd.

Tevens is er gesproken over een rechtvaardiger reiskostenregeling: wie meer reist, krijgt een hogere vergoeding dan wie minder reist. Ook krijgen medewerkers een thuiswerkvergoeding van 2 euro netto per thuiswerkdag.

Om het personeel verder te informeren worden de komende weken diverse informatiebijeenkomsten door Defensie georganiseerd. Ook wordt een intranetpeiling gehouden. De vakbonden organiseren hun eigen bijeenkomsten. Op 2 december zullen de vakbonden Defensie informeren over het resultaat van hun eigen ledenraadpleging. Dan wordt bekend of de uitkomsten kunnen worden omgezet naar een arbeidsvoorwaardenakkoord.

Bron: Defensie

Gerelateerde berichten