Nederlandse missievlaggen Afghanistan naar Nationaal Militair Museum

Na bijna 20 jaar onafgebroken inzet komen eind deze maand de laatste Nederlandse militairen terug uit Afghanistan. Om dit te markeren, overhandigt Defensie op 24 juni 2 Nederlandse ‘missievlaggen’ aan het Nationaal Militair Museum. Het zijn de vlaggen die de militairen in het missiegebied voerden.
De 1e vlag hing van 2006 tot 2010 op Kamp Holland in Tarin Kowt, Uruzgan, tijdens de ISAF-missie. De 2e komt nu terug van kamp Marmal, Mazar-e-Sharif en wapperde daar sinds 2015 tijdens de Resolute Support-missie. Tegelijkertijd met het einde van Nederlands militaire aanwezigheid gaat de Afghaans-Nederlandse samenwerking een nieuwe fase in. Het vredesproces in Afghanistan is fragiel. Daarom blijft Nederland zich voor het land inzetten. Dit schrijft het kabinet vandaag aan de Kamer.

Nederlandse inzet
De Nederlandse veiligheidsinzet in Afghanistan blijft ook na het einde van de Resolute Support-missie van de NAVO gericht op het steunen van de Afghaanse strijdkrachten en politie. Nederland is voornemens financiële ondersteuning te blijven bieden aan het Afghaanse leger via het Afghan National Army Trust Fund.

Het zwaartepunt van de Nederlandse ontwikkelingsinzet is gericht op versterking van de Afghaanse stabiliteit, veiligheid en rechtsorde. Tijdens de donorconferentie voor Afghanistan zegde minister Kaag, onder voorwaarden, maximaal €200 miljoen euro toe voor de periode 2021-2024. Dat geld is bestemd voor onder meer de opbouw en versterking van politie en justitie, meer veiligheid voor Afghaanse burgers en ontmijning.

Grote persoonlijke offers
Na de aanslagen in de Verenigde Staten op 11 september 2001 verklaarde de NAVO artikel 5 van het handvest van de organisatie van kracht: een aanval op 1 van de leden, is een aanval op allen. Ook Nederland nam zijn verantwoordelijkheid. Het leverde met veel mensen, energie en geld een bijdrage aan meer veiligheid en stabiliteit in Afghanistan. De militaire inzet vroeg ook grote persoonlijke offers. 25 militairen kwamen om tijdens verschillende missies.

De militaire bijdrage maakte deel uit van een bredere Nederlandse aanpak die ook diplomatie en ontwikkelingssamenwerking omvatte. Mede daarmee zijn in 20 jaar belangrijke resultaten geboekt. Het aantal schoolgaande kinderen steeg van 1 naar ruim 9 miljoen. De gemiddelde levensverwachting toe van 44 naar 60 jaar en de Afghaanse economie groeide. Er werden een professioneel leger en politiemacht opgebouwd. In Afghanistan zetelt een democratisch verkozen regering. Ook is sprake van relatieve mediavrijheid en een actief maatschappelijk middenveld

Onvoorspelbaar
Desondanks is de situatie is erg onvoorspelbaar en ontwikkelt zich niet positief, zeker niet met de oprukkende Taliban. De vredesonderhandelingen tussen de Afghaanse regering en de Taliban blijven de beste kans bieden op een stabiel, veilig en vreedzaam Afghanistan. Nederland ziet een grote rol weggelegd voor landen in de regio. Denk aan Pakistan en Turkije, maar ook partijen als de EU en VN. De inzet is dat de Nederlandse ambassade aanwezig blijft in Kaboel, mits de veiligheidssituatie dit toestaat.

Bron: Defensie

Gerelateerde berichten