Defensie investeert miljoenen in opslagplaats Eygelshoven

Opslag- en onderhoudsplaats Eygelshoven krijgt een opknapbeurt. Defensie investeert 38 miljoen euro in verbetering van loodsen op het terrein en de infrastructuur eromheen. Dat kondigde minister Ank Bijleveld-Schouten vandaag tijdens een bezoek aan Eygelshoven aan.

Het zogeheten Army Prepositioned Stocks Eygelshoven (APS-E) wordt door de Verenigde Staten gebruikt. Er staan momenteel 765 Amerikaanse voertuigen zoals hummers, grondverzetmachines en transportvoertuigen in de loodsen in Zuid-Limburg. Ook liggen er ruim 6.500 onderdelen opgeslagen. Het gaat dan bijvoorbeeld om verschillende soorten containers, generatoren en uitrustingsstukken.

Nieuwe banen
In de plannen staat onder meer dat de spoorverbinding buiten het terrein wordt verbeterd. Dat geldt ook voor de loodsen waar het Nederlandse personeel in werkt. Daarnaast komen er nieuwe opslagplekken. De investering levert ook nieuwe banen op, voor met name lokale medewerkers.

De verbeteringen zijn nodig, omdat de Amerikanen meer en intensiever gebruik willen maken van APS-E. De VS is zelf verantwoordelijk voor de infrastructuur op het terrein maar Nederland wil de Amerikanen hierin bijstaan. Ook omdat hiermee de werk- en leefomstandigheden van het Nederlandse personeel worden verbeterd.

Nationaal Plan Militaire Mobiliteit
De investering is in lijn met het Nationaal Plan Militaire Mobiliteit, zei Bijleveld. “Nederland draagt hiermee bij aan haar rol als ‘Gateway to Europe’. Nederland is hét doorvoerland voor NAVO-bondgenoten van buiten de EU zoals de VS, Canada en het Verenigd Koninkrijk.”

Bol 7-DaagseBol 7-Daagse

Nederland levert op deze manier een bijdrage aan maatregelen die gericht zijn op de geloofwaardige afschrikking en collectieve verdediging van het verdragsgebied. “Deze investering draagt niet alleen bij aan de bilaterale relatie tussen de VS en Nederland, maar ook aan de trans-Atlantische en Europese veiligheid”, aldus Bijleveld.

Bijleveld werd op APS-E onder meer geflankeerd door de Amerikaanse waarnemend ambassadeur Marja Verloop, Commandant Landstrijdkrachten luitenant-generaal Martin Wijnen en de Amerikaanse generaal Joseph F. Jarrard. Hij is plaatsvervangend commandant van het Amerikaanse leger in Europa.

Defender-21
Het personeel van APS-E bereidt zich momenteel voor op de omvangrijke internationale oefening Defender-21. Bij deze oefening test het Amerikaanse leger hoe snel zij kunnen ontplooien in Europa om te reageren op een eventuele dreiging. Nederland verleent hierbij ‘host nation support’. Het beschikt als doorvoerland over een uitgebreid transportnetwerk. Vanuit APS-e wordt materiaal vervoerd naar verschillende oefengebieden in Europa.

Gerelateerde berichten