Nederland draagt bij aan Franse inzet in Sahel

Minister Ank Bijleveld tekende vandaag voor de Nederlandse bijdrage aan de multinationale taakgroep Takuba. Dat deed ze tijdens een bezoek aan haar Franse collega Florence Parly in Parijs. De door Frankrijk geïnitieerde missie richt zich op het adviseren, assisteren en begeleiden van Malinese eenheden. Die worden ingezet bij operaties in het noordoosten van Mali tegen terroristen, in het bijzonder Islamitische Staat in de Grotere Sahara.

Volgende week vertrekken 2 Nederlandse stafofficieren daarvoor richting de Sahel. Het gaat om een liaisonofficier op het hoofdkwartier van Operatie Barkhane in Tsjaad en een inlichtingenofficier op het hoofdkwartier van Takuba in Ménaka, Mali.

Takuba is vernoemd naar een zwaard van de lokale Toeareg-bevolking. De taakgroep moet uitgroeien tot enkele honderden Europese militairen (inclusief speciale eenheden). Nederland levert al bijdragen aan de trainingsmissie van de EU in Mali (EUTM Mali) en andere missies in de regio. Beide ministers zien de noodzaak van betere samenwerking tussen deze missies, zodat de inspanningen beter op elkaar aansluiten.

Groot strategisch belang
Bijleveld: “Wij staan positief tegenover deze plannen. Het is goed de samenwerking en synergie tussen de missies in de Sahel te bevorderen. Het strategische belang van dit gebied, als een instabiele regio aan de rand van Europa, blijft voor Nederland onverminderd groot. We hebben de afgelopen jaren gezien dat terrorisme, criminaliteit en migratie niet gebonden zijn aan grenzen. Het tegengaan van de onveiligheid in de Sahel dient dan ook een direct Nederlands en Europees veiligheidsbelang”.

Banden aangehaald
Sinds minister Bijleveld in 2017 aantrad is de band met Frankrijk stevig aangehaald. Frankrijk is een van de grootste spelers binnen de EU. Bijleveld: “In deze hoedanigheid drukt het land een groot stempel op de vormgeving van het Europese defensiebeleid. Florence Parly speelde persoonlijk een belangrijke rol bij het concreet maken van het Europese ambitieniveau qua militaire samenwerking. Denk aan de totstandkoming van het Strategisch Kompas, dat wordt onder Frans EU-voorzitterschap in de 1e helft van 2022 aangenomen.”

Daarnaast bracht onder andere de intensieve samenwerking in het Caribisch gebied de landen nader tot elkaar. Zowel op het gebied van humanitaire bijstand bij natuurrampen, zoals orkanen, als bij de bestrijding van het coronavirus.

Koninklijke onderscheiding Parly
Bijleveld: “Onze staven werken erg nauw samen en ook mijn samenwerking met Parly is bijzonder goed. De impuls die zij persoonlijk aan de Frans-Nederlandse militaire relatie heeft gegeven, heeft in grote mate bijgedragen aan de verbreding en verdieping ervan. Er is sprake van uitzonderlijk verdiensten. Die stijgen ver uit boven de wederzijdse belangen van onze landen. Bovendien komen ze de Europese Defensiesamenwerking ten goede.” Om die reden overhandigde de minister haar Franse collega het Ridder Grootkruis in de Orde van Oranje Nassau, een hoge Koninklijke onderscheiding.

KlussenKlussen

Gerelateerde berichten