Zr.Ms. Karel Doorman naar Caribisch gebied voor hulp coronacrisis

Zr.Ms. Karel Doorman vertrekt maandag naar het Caribisch Gebied. Defensie stuurt het marineschip om de civiele autoriteiten bij de bestrijding van de coronacrisis te ondersteunen als de situatie daar om vraagt. Het ondersteunings- en bevoorradingsschip wordt initieel ingezet voor 3 maanden.

Zodra de Karel Doorman in de Caribische wateren ligt kunnen eilanden terugvallen op een veelzijdige en snel inzetbare capaciteit. Het gaat bijvoorbeeld om transportondersteuning zodat de eilandbewoners voedsel krijgen. Daarnaast ondersteunt het marineschip desgewenst de kustwacht bij de maritieme grensbewaking. Ook kan het vaartuig dienen als uitvalsbasis. Denk aan het snel aan land zetten van personeel en materieel om de lokale autoriteiten te ondersteunen bij het handhaven van de openbare orde. Ook beschikt de Doorman over medische faciliteiten om de lokale gezondheidszorg te ondersteunen bij niet COVID-gerelateerde spoedzorg.

Helikopters en mariniers
2 Cougar-transporthelikopters van het Defensie Helikopter Commando gaan aan boord van Zr.Ms. Karel Doorman mee. De toestellen zijn in het Caribisch gebied beschikbaar voor medisch transport en medische evacuaties. Het schip beschikt over medische teams: 1 met chirurgische capaciteit, de ander voor basiszorg aan de wal. Drones van de landmacht en marine zorgen eventueel voor beeldopbouw in het gebied. Ook marinierseenheden zitten met voertuigen en landingsvaartuigen aan boord zodat er transportcapaciteit in het gebied is. Indien nodig wordt er een extra marinierseenheid ingevlogen. Het schip heeft zelfs een orkaannoodhulppakket mee.

De lokale overheden van het Caribisch deel van het Koninkrijk dienden de afgelopen weken diverse bijstandsverzoeken in. Daarin werd Defensie gevraagd te helpen bij het bestrijden van het COVID-19-virus.

Defensie ondersteunt momenteel al met lokale eenheden bij onder meer de maritieme grensbewaking en het handhaven van de openbare orde. Met de nabijheid van Zr.Ms. Karel Doorman zorgt Defensie dat er snel extra ondersteuning ter plaatse is, wanneer daar om wordt gevraagd. Het stationsschip Zr.Ms. Zeeland is er al. Ook dit schip biedt de eilanden hulp..

Ook Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk hebben elk een marineschip in het gebied. Met deze landen is een coördinatie-cel ingericht op Martinique om waar nodig samen te werken. Zo kan de Karel Doorman deze schepen voorzien van brandstof.

Tijd beschikbaar? Lees eens een militair boek

Nederlandse bevolking vindt sterke krijgsmacht belangrijker dan ooit

Onderzoek heeft uitgewezen dat 67% van de Nederlandse bevolking trots is de Nederlandse militairen. Ook 67% vindt dat de dreiging in de wereld is toegenomen en daarom een sterke krijgsmacht nu belangrijker is dan ooit. 48% is van mening dat er te weinig geld naar Defensie gaat. Cijfers die nagenoeg gelijk zijn aan de resultaten van de vorige meting.
Dit blijkt uit de vandaag verschenen halfjaarlijkse Draagvlakmonitor van Motivaction. Het onderzoek is in opdracht van Defensie gedaan.

De Nederlandse bevolking geeft Defensie in het 2e halfjaar van 2019 een 7,1. Dat rapportcijfer kreeg Defensie ook in de eerste helft van 2019.

Het marktonderzoeksbureau doet sinds 2017 onderzoek naar het draagvlak voor Defensie onder de Nederlandse bevolking (16 t/m 75 jaar).

Bron: Defensie