Hilversum 21-11-2017 
De Inspecteur Generaal der Krijgsmacht  (IGK) 
De luitenant-generaal Hans van Griensven. Heeft vandaag op zijn hoofdkwartier de Zwaluwenberg  Molukse KNIL veteranen ontvangen. In het kader van erkenning en waardering voor deze oud militairen en hun familie.

IGK bedankt KNIL-veteranen voor inzet

“Ik ontvang u als Ambonese KNIL-veteranen graag, omdat u ons Koninkrijk trouw hebt gediend als militair in oorlogsomstandigheden.” Met die woorden ontving de Inspecteur Generaal der Krijgsmacht (IGK) luitenant-generaal Hans van Griensven gisteren 10 Molukse veteranen op De Zwaluwenberg. De IGK betoonde de KNIL-veteranen (Koninklijk Nederlands-Indisch Leger) met de ontvangst de erkenning en waardering waar zij recht op hebben.

De ontmoeting volgde na contact tussen de IGK en Leo Rawaruw. Hij, zelf veteraan, sprak Van Griensven aan over de veteranen van de generatie van zijn ouders.
De Molukse militairen verdedigden Nederlands-Indië tijdens de Tweede Wereldoorlog en deden daarna mee aan de politionele acties.
Kille ontvangst
Van Griensven: “Leo Reawaruw vertelde mij dat u als Ambonese KNIL-veteranen nooit de erkenning en waardering hebt gekregen die u hebt verdiend. Sterker nog: In Indië stond u bekend als de meest trouwe militairen van het KNIL. Hier in Nederland kreeg u een ontzettend kille ontvangst. Niet de ontvangst die eigenlijk hoort voor mensen die het Koninkrijk als militair dienden en daarbij soms hun leven op het spel hebben gezet.”

De IGK zei het verleden niet te kunnen terugdraaien, maar er wel iets aan te willen doen. Van Griensven: “Daarom bent u vanavond hier. Ik ontvang u graag in de mooiste omgeving die ik u kan aanbieden: mijn hoofkwartier. Dat was ook jarenlang het hoofdkwartier van Prins Bernhard. Ik ontvang u als Ambonese KNIL-veteranen graag, omdat u ons Koninkrijk trouw hebt gediend als militair in oorlogsomstandigheden. Daarvoor verdient u respect.”

Dank u wel
Namens de minister van Defensie en de regering bedankte de IGK de veteranen voor hun inzet als militair. “Voor uw inzet in het belang van Nederland, verdient u de dankbaarheid van de Nederlandse samenleving”, zo zei hij. Leo Reawaruw zei blij te zijn met de aandacht en erkenning: “Wij maken vandaag het verschil. Onze vaders zijn KNIL-militairen oftewel Nederlandse militairen en veteranen.”

De IGK is tevens Inspecteur der Veteranen en bood de KNIL’ers en hun 80 familieleden en vrienden in die rol een luisterend oor. Daarnaast waren er mensen aanwezig van de Defensiestaf, het Comité Veteranendag en het Veteraneninstituut. Zij hielpen de genodigden met informatie over bijvoorbeeld een veteranenstatus, veteranenpas of een kwijt geraakte veteranenspeld. Ook was er een antwoord op vragen hoe onderscheidingen zijn aan te vragen.

Bron: Defensie

minister-ank-bijleveld_noventas-by-mindef

’Zet militair voor de klas’

Defensie moet alles op alles zetten om aantrekkelijker te worden als werkgever. Die opdracht krijgt minister Bijleveld (Defensie) van de Tweede Kamer vandaag bij de behandeling van haar begroting. Momenteel zijn er bij Defensie meer dan vijfduizend vacatures, en dat aantal loopt op.

VVD-Kamerlid Bosman stelt voor om de militaire opleidingen, bijvoorbeeld tot vlieger of beveiliger, ook civiel te certificeren, zodat defensiepersoneel daar ook wat aan heeft bij een loopbaan in de burgermaatschappij. „Het idee was: het is een eigen opleiding, want dan gaat het personeel minder snel weg. Maar de gedachte dat je mensen houdt door ze iets niet te geven, is achterhaald. Personeel blijft als de werkgever goed voor ze is.”
Het CDA wil militairen beter zichtbaar maken door het uniformverbod buiten werktijd te versoepelen en militairen voor onderwijs in te zetten. „We moeten weer trots worden op onze militairen”, zegt Kamerlid Bruins Slot. „Wie kan die trots beter uitdragen dan een soldaat of korporaal voor de klas.”

Wat volgens D66 ook helpt: de leeftijdsgrens voor sollicitanten loslaten. Nu ligt die nog op 28 jaar en 11 maanden. „Maar ik ken genoeg capabele mensen die na een kantoorbaan nog best bij Defensie aan de slag zouden willen.” In de rest van de Kamer lijkt voldoende steun voor het schrappen of verhogen van de leeftijdsgrens.

Bij goed werkgeverschap hoort ook een veilige werkomgeving, en een cultuur waarin personeel misstanden durven te melden. Omdat het systeem van vertrouwenspersonen binnen de eenheden meermalen heeft gefaald, komt er een tijdelijk extern meldpunt. PvdA-Kamerlid Ploumen wil dat er bij de commissie die de vernederingen en misbruik bij de kazerne in Schaarsbergen gaat onderzoeken leert van Commissies-Samson (misbruik in de jeugdzorg) en -Deetman (katholieke kerk).

Bron: Telegraaf / Defensie