lm-de-kruif-luit-gen-jpg

Oud-legergeneraal De Kruif wil parlementaire enquête Defensiebezuinigingen

De vorig jaar afgezwaaide commandant der landstrijdkrachten Mart de Kruif pleit vandaag in Stand.nl voor een parlementaire enquête naar het besluit in 2011 om 1,3 miljard te bezuinigen op Defensie. Hij noemt de huidige situatie bij Defensie ‘onethisch’. De politiek moet kiezen: of minder missies, of meer geld.
Gisteren bracht RTL een vertrouwelijke inventarisatie van de Landstrijdkrachten naar buiten. “Er is een tekort aan zo’n beetje alle onderdelen van de uitrusting van commando’s. Voertuigen, radio’s, wapens, nachtzicht en munitie, het is kapot of niet voorradig”, aldus RTL.

Onethisch
In Stand.nl noemt Mart de Kruif, tot vorig jaar de hoogste baas bij de Landstrijdkrachten, de huidige situatie bij Defensie ‘onethisch’. “Er is een wanverhouding tussen de ambitie die de politiek heeft en de middelen die er zijn”, zegt De Kruif. “We moeten een keus maken: de ambities omlaag of geld erbij. Je kunt niet zo blijven rommelen met de krijgsmacht.”
Parlementaire enquête
De Kruif mist ‘staatsmanschap’ bij het omgaan met Defensie. “Politiek gaat over een geldbedragje hier of daar. Voor een goede Defensieorganisatie is staatsmanschap nodig.”
De enorme bezuiniging van 1,3 miljard waar Defensie in 2011 mee geconfronteerd werd werkt nog steeds door, zegt De Kruif. “Het zou goed zijn als er een parlementaire enquête komt over de vraag: wat beoogden we nu eigenlijk met die toenmalige reorganisatie, en wat heeft het opgeleverd. Daar kunnen we van leren voor eventuele andere bezuinigingsvoorstellen.”

‘Inkopen bij Defensie duurt ongelooflijk lang’
De enquête moet focussen op de besturingsstructuur bij Defensie, zegt De Kruif in Stand.nl. “Het duurt nu heel lang voordat Defensie geld om kan zetten in middelen. Dat komt omdat we de onderhoudsbedrijven uit elkaar gehaald en samengevoegd hebben. We hebben inkopers weggehaald, en we hebben een heel centralistisch beleid waarbij elke uitgave door de top heen moet. Dat duurt ongelooflijk lang.”

‘300 euro uitgeven duurt 8 weken’
De Kruif geeft een voorbeeld van de stroperige inkoopstructuur bij Defensie. “In mijn periode in Afghanistan kon ik 500.000 dollar uitgeven binnen 1 dag. Wel gemotiveerd, maar dat kon ik. In Nederland kon ik als commandant van de landmacht geen 300 euro uitgeven, en dat kostte me dan ook ongeveer zes handtekeningen en 8 weken.”

Onafhankelijk onderzoek
Volgens De Kruif moeten er drie dingen gebeuren: er moet veel geld naar Defensie voor het materieel en de mensen. De politiek moet haar onverschillige houding ten aan zien van de krijgsmacht laten varen. En ten slotte, aldus De Kruif: “Je zou eens heel goed moeten kijken of al die reorganisaties die we hebben gedaan sinds 2011 wel opleverden wat ze moesten opleveren. Een grondige analyse daarvan ontbreekt.”
De Kruif pleit voor een onafhankelijk onderzoek. “Dat kan op allerlei manieren. Als de politiek dat zou doen, kunnen ze daarvoor hun eigen middelen inzetten. Dat is niet aan mij. Het moet een soort onderzoek zijn waardoor de politiek in staat wordt gesteld mensen goed te horen en ook kritisch naar zichzelf durft te kijken. Wat voor vorm dat is, een onderzoek of een enquête, dat is niet aan mij.”
Wil De Kruif dus eigenlijk een parlementaire enquête? “Als dat het resultaat is: ja. Want ik denk dat je er wel heel veel geld bij kunt stoppen maar ik denk dat het probleem bij Defensie dieper ligt en ook te maken heeft met de besturing, en de aannames die zijn gedaan bij de reorganisaties.”

2,5 miljard nodig
In Stand.nl zei oud-Defensieminister Joris Voorhoeve dat er 2,5 miljard euro nodig is om Defensie weer op orde te brengen. Voorhoeve is lid van de Adviesraad Vrede en Veiligheid, een belangrijk adviesorgaan van de regering. Deze raad stelt al jaren dat de situatie bij Defensie ‘zeer ernstig en onverantwoord’ is. “De nood is zeer hoog”, aldus Voorhoeve vanmorgen. “Nederland geeft nog maar 0,7 % van het bruto nationaal product uit aan Defensie. Dat moet 2 % zijn volgens de normen van de NAVO. Daarvoor moet 2,5 miljard euro extra naar Defensie toe.”

Bron: NPO / Defensie

F-35_Noventas by MinDef

Aussie luchtmacht: ‘JSF verschrikkelijk toestel’

De Australische luchtmacht is bijzonder ontevreden over het F35 jachtvliegtuig, ook wel bekend als de JSF. Ze hebben vorig jaar twee van de toestellen geleverd gekregen van Lockheed en tot nu toe vallen die alleen maar tegen. Het gaat ‘honderden miljoenen’ Australische dollars kosten om de toestellen gevechtsklaar te krijgen. Nu Noord-Korea dreigt met oorlog, beginnen de Australiërs zich te realiseren dat ze heel slechte toestellen hebben gekocht.
Het grootste probleem, volgens bronnen bij de luchtmacht down under, is dat veel van de systemen aan boord van het vliegtuig nooit goed zijn getest. Ze zitten nog vol kinderziektes en de vrees bestaat dat ze misschien wel nooit goed zullen werken. En dat terwijl het toestel al wordt geleverd aan allerlei landen, naast Australië ook Nederland.
Om de toch al ernstig vertraagde levering van de JSF te versnellen, zijn veel praktijktests geschrapt. Ze worden vervangen door computersimulaties. Maar die leveren niet dezelfde inzichten op als ‘echt’ vliegen met een toestel, onder moeilijke omstandigheden. Dus is het de vraag wat er gebeurt als een JSF zich in een luchtgevecht meldt, bijvoorbeeld met een Noord-Koreaanse Mig. Die zijn ernstig verouderd, maar wel goed getest.
De slechte prestaties zijn door bronnen binnen de luchtmacht aan de Australische media gelekt, maar volgens het ministerie van Defensie in het land is er niets aan de hand. Kleine problemen met de software zijn ondertussen opgelost door een update, aldus een woordvoerder.

Maar ook uit de VS komen steeds weer berichten over problemen met de F35. Zo zou de schietstoel niet goed werken bij lichtere piloten, wat in de komende jaren 22 dode piloten kan kosten, waarschuwde de Technical Airworthiness Authority van de VS. Ondertussen zijn er steeds meer aanwijzingen dat een toestel dat een paar weken geleden neerstortte bij de geheime basis Area 51, een F35 zou zijn geweest.
Het Amerikaanse Congress bespreekt volgende week een rapport dat moet vaststellen of de F35 überhaupt wel een verbetering is van de wapensystemen die het moet gaan vervangen. De Nederlandse politiek heeft zo’n debat niet op het programma staan.

Bron: FAQT / Defensie