Zaak Jitske Akse geseponeerd

Jitse Akse, de Nederlandse ex-militair die in Syrië IS-strijders zou hebben gedood, wordt niet vervolgd. Het onderzoek heeft volgens het Openbaar Ministerie onvoldoende bewijs opgeleverd dat Akse persoonlijk betrokken is geweest bij het doden van IS-strijders. De zaak is geseponeerd.

Nadat Akse in diverse media en op Facebook uitgebreid verslag had gedaan van zijn deelname aan de strijd tegen IS werd hij in januari gearresteerd. Naar eigen zeggen vocht hij mee aan de zijde van de Koerdische gewapende beweging YPG. Akse kreeg heel veel steunbetuigingen, nadat hij was opgepakt.
Twee dagen na zijn aanhouding liet de onderzoeksrechter hem weer vrij. Hij moest wel zijn paspoort inleveren om te voorkomen dat hij opnieuw naar Syrië zou afreizen. Volgens het OM verklaarde Akse bij de onderzoeksrechter dat zijn uitlatingen in de media niet meer waren dan “een spannend verhaal”. Hij zou die hebben gedaan omdat “journalisten spannende verhalen willen horen”. Verder beriep hij zich op zijn zwijgrecht, ook tegenover de politie.

Support%20Jitse

Het gebruik van (dodelijk) geweld in de omstandigheid waar Akse zich bevond is uitsluitend voorbehouden aan de krijgsmacht, benadrukt het OM. Omdat burgers niet zelf op eigen gezag mogen meedoen aan een gewapend conflict en omdat ze zich daarbij niet het recht mogen toe-eigenen om anderen te doden werd er een strafrechtelijk onderzoek ingesteld.

Bron: Telegraaf