Wrakken Javazee inderdaad verdwenen

De drie marineschepen die in 1942 vergingen op de Javazee zijn inderdaad van de zeebodem verdwenen. Onderzoek door Nederlandse en Indonesische experts heeft bevestigd dat er sporen van een bergingsoperatie te zien zijn. Onduidelijk is wie de wrakken uit zee hebben gehaald.

De marineschepen De Ruyter, Java en Kortenaer werden 75 jaar geleden bij de Slag in de Javazee tot zinken gebracht door de Japanse marine. Meer dan 1100 opvarenden vonden de dood.

2158_005319_hr-ms-java

Eind vorig jaar ontdekten duikers dat de wrakken waarschijnlijk zijn weggehaald. Mogelijk hebben bergingsbedrijven ze gesloopt om ze als oud ijzer te verkopen. Premier Rutte sprak met de Indonesische president Widodo af om de zaak te onderzoeken.

Foto’s
De eerste resultaten van dat onderzoek zijn vandaag in Indonesië overhandigd aan minister Bussemaker. Op basis van onder meer foto’s en getuigenverklaringen hebben onderzoekers hun conclusies getrokken.

De experts dringen aan op extra onderzoek op de plek waar de schepen vergingen. Het is de bedoeling dat duikers op de zeebodem “aanvullende informatie” vergaren, meldt het ministerie van OCW.

Bron: nos