Werkplaats Leusden weer open

De reguliere arbeid bij het Instandhoudingsbedrijf in Leusden is gisteren weer hervat. De werkplaats was op 10 april stilgelegd, omdat het veiligheidsmeldingssyteem storingen vertoonde. De belangrijkste systemen werken inmiddels weer, waardoor de veiligheid van het personeel afdoende is gewaarborgd.

Vorige week keurde het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) diverse gerepareerde systemen, zoals elektrische installaties en het brandmeldingssysteem. Direct na de keuring voerden monteurs nog reparaties uit. Er zijn nog enkele storingen. Daaraan wordt nog gewerkt en hiervoor zijn aanvullende maatregelen getroffen. Er is ook een eindtest van het brandmeldingssysteem gedaan. De herstelde systemen bieden in combinatie met de aanvullende maatregelen voldoende zekerheid dat er bij calamiteiten naar behoren kan worden gereageerd. Meldingen komen nu goed door bij de brandweer. Het RVB heeft de infrastructuur weer bruikbaar verklaard.

De afgelopen weken werkte het personeel van complex Leusden door heel Nederland en hielp het bij uiteenlopende werkzaamheden van andere (MatlogCo)eenheden. Zo droeg de afdeling ondanks de tijdelijke sluiting van het complex volop bij aan de materiële gereedheid van de krijgsmacht. Met de terugkeer naar Leusden worden deze alternatieve werkzaamheden nu afgebouwd.