Welke missies worden gevlogen tijdens Frisian Flag?

Vliegers trainen tijdens Frisian Flag onder meer de volgende missies:

Luchtverdedigingsmissies. Doel is om vijandelijke jachtvliegtuigen de toegang tot een bepaald gebied te weigeren.
Aanvallende (offensieve) missies.
Missies voor de bescherming van andere vliegtuigen.
Missies voor het uitschakelen van vaste en bewegende doelen op de grond of op zee. Jachtvliegtuigen werken zelfstandig of in overleg met eenheden van de landmacht of marine (forward air controllers).

Vliegers leren leiderschap en precisie
De oefening Frisian Flag gaat om leiderschap en precisie. Ervaren vliegers bedenken, ontwikkelen en voeren grote en complexe missies uit. Iedere dag plant, leidt en brengt een andere deelnemer verslag uit over een trainingsmissie. Zo ontwikkelen zij leiderschapsvaardigheden die de vlieger ook in echte missies nodig heeft.

Nauwkeurigheid in missies en in het toepassen van de rules of engagement. Dit zijn internationaal opgestelde regels die bepalen wat een krijgsmacht tijdens een missie wel of niet mag.

Meer over Frisian flag