Weer vraagt om flexibiliteit tijdens Trident Juncture

https://noventas.mobi/index.php/weer-vraagt-om-flexibiliteit-tijdens-trident-juncture/

De weergoden kunnen genadeloos zijn. Complexe militaire operaties staan of vallen bij de gratie van gunstig weer. Te veel wind en een parachutedropping kan niet doorgaan. Te veel golfslag en een amfibische landing is zinloos. Commandant van de Netherlands Maritime Force (NLMARFOR) commandeur Rob Kramer en zijn mensen ondervonden het aan den lijve.

Plensbuien
Bij Zuid-Spanje denken de meeste mensen aan zon. Ook eind oktober. Maar tijdens de beginperiode, half oktober, van de grote NAVO-oefening Trident Juncture zat het weer niet mee. De regen viel met bakken uit de hemel, er was veel wind en de golven waren hoog. “Dan moet je continu improviseren”, zegt Kramer terugblikkend in zijn kajuit aan boord van het amfibische transportschip Zr. Ms. Johan de Witt.

Flexibiliteit
“Als er golven van 2 tot 3 meter op het strand rollen, moeten de landingsoperaties worden aangepast. Dan moet het bijvoorbeeld met helikopters. Maar die zijn beperkt, kunnen bijvoorbeeld geen zwaar materiaal aan land zetten.” Dan is flexibiliteit het toverwoord, aldus de commandeur. “Er moet altijd een plan B zijn en een plan C. Soms zelfs een plan D.”

20151028-commandeur-rob-kramer_Noventas by MinDef

Vooruitzichten
Inmiddels is het rustiger geworden en zijn de vooruitzichten gunstig, blijkt tijdens de dagelijkse briefings. De oefening ligt nu goed op schema en iedereen kan zich prima voorbereiden op de grote eindoefening die 31 oktober begint. “Dat is weer een nieuwe uitdaging”, stelt Kramer. “Trident Juncture is een grote, complexe militaire oefening en we weten niet wat de oefentegenstander dan op ons afstuurt. Maar we zijn er klaar voor.”

Inlichtingen
De mensen van Kramer zijn er mede klaar voor dankzij de landmacht. Want hoewel het zwaartepunt van de oefening bij maritiem optreden ligt, levert ook dit krijgsmachtdeel een bijdrage. Zo opereert de Intelligence, Surveillance & Reconnaissance Task Unit vanaf de Johan de Witt. Deze samengestelde eenheid vervult een verkenningstaak. Ze voorziet de amfibische taakgroep van informatie over vijand en terrein en maakt hiermee amfibische landingen mogelijk.

Ondiep water
De eenheid bestaat uit een breed gezelschap. Zo neemt 103 Verkenningseskadron deel, maar ook 102 Elektronische Oorlogsvoeringcompagnie. In een latere fase wordt de eenheid verder versterkt met gespecialiseerde verkenners van het Korps Mariniers, zoals de Amphibious Beach Unit Recce en Very Shallow Water Divers.

Bron: Defensie