Weekoverzicht Defensieoperaties

De focus van Defensie ligt vanwege de coronacrisis op het leveren van militaire bijstand in Nederland. Militairen zijn op vele fronten in touw. Een overzicht van Defensieoperaties in de week van 25 tot en met 31 maart.

Zo helpen militaire artsen en verpleegkundigen overal in het land mee om de zorgverlening draaiend te houden. Medische planners dragen bij aan de coördinatie van de verdeling van patiënten over de ziekenhuizen en ook logistieke en algemene planners dragen hun steentje bij. Defensie stelde ook röntgen- en beademingsapparatuur beschikbaar.

Zoetermeer, 29 Maart 2020.
DMilitairen brengen beademingsapparatuur naar diverse ziekenhuizen in Nederland als gevolg van de Corona crisis. Er zijn afgelopen nacht 25 van deze machines afgeleverd bij diverse ziekenhuizen.
Het Langeland ziekenhuis in Zoetermeer ontvingen er drie.
Foto: Militairen laden de machines over.

Alle operaties worden 24/7 aangestuurd door het Crisis Actieteam op het ministerie van Defensie in Den Haag.

Afghanistan
Ongeveer 70 militairen zijn teruggekeerd uit Afghanistan. Voor 40 man was dat voortijdig. Zij zijn tijdelijk teruggehaald vanuit de Resolute Support-missie nu de advies- en trainingsactiviteiten met de Afghaanse partners stil liggen. De focus van Resolute Support ligt op het trainen, adviseren en assisteren van Afghaanse veiligheidsdiensten. Adviseurs van de landmacht, marine en marechaussee richten zich in Mazar-e-Sharif en Kabul op het verbeteren van logistiek en onderhoud, de positie van vrouwen, verbindingen, speciale operaties en bestrijding van criminaliteit.

Irak
In Irak liggen de trainingsactiviteiten van de anti-ISIS coalitie in de omgeving van Erbil en in Bagdad stil. Defensie denkt ongeveer 35 militairen tijdelijk terug te halen uit Irak.

Caribisch gebied
Zr.Ms. Zeeland wordt het nieuwe stationsschip in het Caribisch gebied. Het patrouilleschip lost Zr.Ms. Groningen af. De ongeplande wissel is een gevolg van de coronacrisis.

Mariniers helpen op Sint Maarten bij het opbouwen van een extra paviljoen bij het medisch centrum. Dit gebeurt ter ondersteuning van de strijd tegen het coronavirus.

Alles om thuis te kunnen werken via BOL

Landmachtmilitairen ondersteunen bij het bewaken de koninkrijksgrenzen in het Caribisch gebied tegen vluchtelingen uit onder meer Venezuela. De nadruk ligt daarbij op het buiten de deur houden van het COVID-19-virus.

Kaunas – Arrival of three Dutch medics and Germain reinforcements. By German airforce A-400M Foto: Captain Evert-Jan Daniels

Litouwen
Nederland levert met meer dan 100 militairen een bijdrage aan de versterkte militaire aanwezigheid van de NAVO in Litouwen. Het bataljon waarvan Nederland deel uitmaakt staat onder Duitse leiding en is gestationeerd in Rukla. Een aantal militairen van het bataljon is besmet met het corona-virus en in isolatie geplaatst. 4 Nederlandse militairen zijn deze week om medische redenen vanuit Litouwen gerepatrieerd met een C-130 van de luchtmacht. Ter versterking van de Nederlandse medische staf in Rukla zijn deze week 1 arts en 2 verpleegkundigen extra ingebracht vanuit Nederland.

Lopende operaties buitenland:
Analisten van 306 Squadron op Vliegbasis Leeuwarden analyseerden beelden uit het Midden-Oosten en Afghanistan. Die zijn gemaakt door een onbemand vliegtuig. In de strijd tegen ISIS en ter ondersteuning van missie Resolute Support maakt de eenheid op basis van de verzamelde informatie inlichtingenrapporten. Vanuit Qatar dragen Nederlandse staf- en liaisonofficieren bij aan de detailplanning van de strijd.
Nederlandse militairen ondersteunen in het Midden-Oosten missies die de vrede bewaken. Ze doen mee aan Undof, Untso, Unifil en USSC. De laatstgenoemde trainingsmissie is inmiddels stilgelegd door de Palestijnse Autoriteit. Alle Nederlandse militairen in deze missie zijn terug in Nederland.
Nederland draagt in de Sahel bij aan capaciteitsopbouw van lokale veiligheidsstructuren. Nederland levert militairen en civiele experts aan EU-missies in de regio (EUTM en Eucap Sahel) en aan de VN-politiemissie in Mali.
Nederland steunt de vorige week opgerichte Europees geleide multinationale Combined Joint Special Operations Task Force. De missie Minusma wordt nog ondersteund door 4 stafofficieren in Bamako en 2 militairen die de Duitsers in Gao ondersteunen bij hun early warning-capaciteit.
Zr.Ms. De Ruyter neemt deel aan de missie Agenor, die valt onder de noemer European-led Maritime Awareness in the Strait of Hormuz, kortweg EMASOH. Doel is een beeld op te bouwen van de maritieme veiligheidssituatie in de Golfregio. Het schip keert in juni weer terug.
Zr.Ms. Willemstad neemt deel aan het permanente NAVO-vlootverband, de Standing NATO Mine Countermeasures Group 1 (SNMCMG1). Het vlootverband ontdoet onder andere de Noordzee van onder meer zeemijnen en vliegtuigbommen.
Beveiligingsteams van mariniers, zogenoemde Vessel Protection Detachments, beveiligen in de Golf van Aden incidenteel Nederlandse schepen tegen piraterij.
Het Forward Support Element Mirage levert onder meer logistieke ondersteuning aan de Vessel Protection Detachements. Die beschermen koopvaardijschepen tegen mogelijke aanvallen van piraten op de Indische Oceaan. Daarnaast vangt Mirage regelmatig de bemanning van het KDC-10-transportvliegtuig op.

Lopende acties/operaties binnenland:
De Explosieven Opruimingsdienst Defensie rukte 55 keer uit na meldingen van explosieven ergens in Nederland. De militaire specialisten identificeerden en ruimden de projectielen indien nodig.
De bewaking van het Nederlandse luchtruim gebeurt 24/7 door de luchtgevechtsleiding vanaf het Air Operations Control Station Nieuw Milligen. Voor de beveiliging wordt gebruik gemaakt van afwisselend Nederlandse en Belgische F-16’s. Op dit moment ligt de taak bij Nederland.
20 militairen leveren aanvullende bewakings- en beveiligingscapaciteit in Brunssum. Dit gebeurt vanwege de verhuizing van Amerikaans materieel in Limburg. Dat gaat van Schinnen naar het NATO Industrial Complex in Brunssum. De inzet duurt naar verwachting tot 1 juli.