Weekoverzicht Defensieoperaties

Op verzoek van de burgemeester van Den Haag leverde Defensie militaire bijstand tijdens de Global Entrepreneurship Summit 2019. Zo doorzochten beveiligers van de luchtmacht met hun explosievenhond onder meer de Ridderzaal.

Een overzicht van Defensieoperaties in de week van 5 tot en met 11 juni.

Marechaussee ontdekt omgeslagen migrantenboot
Een Nederlandse patrouilleboot van de marechaussee ontdekte voor de kust van het Griekse eiland Lesbos een omgeslagen boot met meer dan 60 migranten.

De marechaussee alarmeerde de Griekse kustwacht die de reddingsoperatie coördineerde. 57 opvarenden zijn levend uit het water gehaald. 2 kinderen, 4 vrouwen en een man zijn verdronken, meldde de Griekse kustwacht. De marechaussee doet mee aan operatie Poseidon van de Europese grens- en kustwacht Frontex.

Alarmeringsoefening Litouwen
In Litouwen startte Iron Wolf met een alarmeringsoefening. Duizenden militairen uit Duitsland, Litouwen, Nederland, Noorwegen en Tsjechië verplaatsen zich de komende dagen naar het oefenterrein Pabrade. Het verplaatsen van zoveel militairen en honderden voertuigen over de openbare weg is een hele opgave en gebeurt in samenwerking met de Litouwse en Duitse militaire politie.

Ongeveer 220 Nederlandse militairen leveren een bijdrage aan de eFP. De NAVO-aanwezigheid in Litouwen onderstreept de solidariteit met de Baltische Staten en Polen.

Boordwapen Caribisch gebied
De NH90 aan boord van het stationsschip in de West zette haar boordwapen in om een zogenoemde go fast-motorboot te stoppen. De bemanning gooide hierop pakketten met vermoedelijk drugs overboord. Het patrouilleschip Zr. Ms. Groningen voert als stationsschip in de West drugsbestrijdingsoperaties uit. Ook verleent het hulp bij humanitaire rampen en crises.

Lopende operaties buitenland:
Het Redeployment Element in Mali ging verder met het inpakken en opruimen van het Nederlandse missiematerieel. De eenheid belaadde een 2e konvooi voertuigen met materiaal dat via de haven van Dakar teruggaat naar Nederland. Ook werd een C-130 beladen.
Nederland neemt in Afghanistan met ongeveer 160 militairen deel aan de NAVO-missie Resolute Support. Vanuit Mazar-e-Sharif en Kaboel verstevigen ze de Afghaanse politie en het leger. Ook een Nederlands chirurgisch team werkt in Mazar-e-Sharif.
Voor het Global Peace Operations Initiative (voorheen het ACOTA-programma) begonnen Nederlandse militairen met het opleiden van Oegandese collega’s. ACOTA heeft tot doel de militaire capaciteit van 25 Afrikaanse landen te vergroten door instructie en training. Zo kunnen ze zelf vredesoperaties uitvoeren. Ook in Niger gingen Nederlandse trainers aan de slag.
Nederlandse trainers ondersteunen het Speciale Operaties Trainings Centrum in de omgeving van Bagdad. Bij Erbil geven Nederlanders in samenwerking met partnerlanden trainingen, onder meer in leiderschap en het beveiligen van grote gebieden.
2 Nederlandse militaire adviseurs vervullen een functie binnen de NAVO-capaciteitsopbouwmissie in Irak. Er nemen ook 4 Nederlandse civiele experts aan deel.
Nederland draagt in de Sahel bij aan capaciteitsopbouw van lokale veiligheidsstructuren. Nederland levert militairen en civiele experts aan EU-missies in de regio (EUTM en EUCAP Sahel) en aan de VN-politiemissie in Mali.
In de strijd tegen terreurorganisatie ISIS ondersteunt 306 Squadron de zogenoemde Operation Inherent Resolve. Vanuit Qatar draagt ook een ondersteuningseenheid namens Nederland bij aan de strijd.
Nederlandse militairen ondersteunen in het Midden-Oosten missies die het vredesproces bewaken. Ze doen mee aan Unifil, Undof, Untso en USSC.
Het Forward Support Element Mirage in het Midden-Oosten levert onder meer (logistieke) ondersteuning aan de vessel protection detachments. Daarnaast vangt het support element regelmatig de bemanning van het KDC-10-transportvliegtuig voor een nacht op.
Nederlandse militairen helpen voor de United Nations Mission in South Sudan (Unmiss) mee om de burgerbevolking in Zuid-Soedan te beschermen. Nederland stopt deelname aan de missie per 1 september
Operaties/acties binnenland:
Zoekspecialisten van de landmacht assisteerden justitie bij een grote politieactie in Leeuwarden en Goutum. De actie was gericht op het witwassen van geld verkregen door criminele activiteiten. De militairen doorzochten huizen en (bedrijfs) panden op verborgen ruimten.
De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) ruimde 52 explosieven.
De bewaking van het Nederlandse luchtruim gebeurt 24/7 door de luchtgevechtsleiding op het Air Operations Control Station Nieuw Milligen. Voor de beveiliging wordt gebruik gemaakt van afwisselend Nederlandse en Belgische F-16’s.