Wat is het doel van Falcon Leap?

Luchtmobiele infanteristen werken tijdens Falcon Leap nauw samen met de luchtmacht, maar ook met buitenlandse partners zoals Groot-Brittannië, de Verenigde Staten en Canada. De oefening is dan ook bedoeld om de interoperabiliteit te trainen. Dit betekent dat ze tijdens realistische oefeningen elkaars procedures en (communicatie)materieel op elkaar afstemmen. Alleen dan kunnen ze ook goed samenwerken bij een echte calamiteit.
Tegelijkertijd worden met een herdenkingssprong de parachutisten herdacht die tijdens de Tweede Wereldoorlog boven de Ginkelse Heide sprongen.

Nederland leeft sinds 1945 in vrijheid. Vaak wordt Defensie ingezet in landen waar dat niet vanzelfsprekend is. Hiervoor heeft de krijgsmacht de luchtmobiele brigade die gespecialiseerd is in luchtoptreden. De eenheid is het wereldwijd, snel inzetbare middel bij crises die Nederland direct of indirect raken.

Bron: Defensie