Wapens marechaussee repatriëringsmissie MH17 door fout teruggestuurd

Het rapport van de Universiteit Twente geeft aan dat de wapens voor de 40 marechaussees die in de zomer van 2014 op de rampplek van de MH17 actief waren, door een fout zijn teruggestuurd naar Nederland. De Universiteit Twente deed onderzoek naar de crisisaanpak van de overheid na de crash van de MH17.

Vlucht met wapens teruggezonden naar Nederland
De veertig militairen van de Koninklijke Marechaussee zouden de onderzoekers op de rampplek ondersteunen. Dit had het kabinet besloten. Er was ook besloten dat zij hun werk ongewapend zouden verrichten maar dat er wel handwapens naar Oekraïne gestuurd worden die ‘achter de hand’ zouden blijven indien ter plekke nodig. De onderzoekers schrijven: “Hierover ontstaat bij de uitvoering van deze oplossing een afstemmingsprobleem, zo vertelt een sleutelinformant, waardoor de vlucht met handwapens terug is gezonden naar Nederland.”

Politie ‘buitenspel’ gezet
Uit het rapport blijkt verder onder meer dat er sprake was van een slechte afstemming tussen de ministeries Defensie en Justitie. De commandovoering en informatievoorziening liep zowel via de directie Operaties (DOPS) van Defensie als via de nationale Staven Grootschalig en Bijzonder Optreden (SGBO) van de Nationale Politie. Het rapport vermeld: “In de loop van de repatriëringsmissie (26 juli – 6 augustus) ondervindt men dat de SGBO en DOPS verschillende percepties ontwikkelen van de informatie die hen wordt aangereikt. Dit leidt tot vertraging en bevordert het operationele werk niet. Hierdoor is ter plekke besloten de SGBO niet meer van informatie te voorzien en deze als het ware “buitenspel” te zetten.”

Het kabinet reageert in januari op de evaluatie.

Bron: The Post Online / Defensie