Waarom oefening Frisian Flag?

Missies uitvoeren of het eigen land verdedigen vanuit de lucht kan bijna niet meer zonder samen te werken met andere landen. Dit moet getraind worden. Een oefening als Frisian Flag kan nooit de werkelijkheid vervangen, maar het is wel de beste manier om ervaren vliegers en jongste wingmannen voor te bereiden op een grootschalige (lucht)oorlog.

Te land, ter zee en in de lucht
Recente missies laten duidelijk het belang zien van internationale samenwerking. Nederlandse F-16’s waren sinds begin 2018, samen met coalitiepartners, bijna dagelijks actief boven Irak en Oost-Syrië. Ze ondersteunden de troepen op de grond tegen terreurorganisatie ISIS. Ze zetten geregeld hun wapens in, vooral in Oost-Syrië. Ze vielen ISIS-doelen aan, zoals voertuigen, logistieke opslagplaatsen en wapenopstellingen. Tot eind 2018 droeg de luchtmacht bij aan deze missie met 6 F-16’s. In 2020 zijn de F-16’s beschikbaar voor diverse snel inzetbare eenheden en de NAVO.

In 2014 en 2017 beschermde Nederland in NAVO-verband enkele maanden het luchtruim boven de Baltische Staten vanuit Litouwen.

Vliegers trainen tijdens Frisian Flag onder meer de volgende missies:
Luchtverdedigingsmissies. Doel is om vijandelijke jachtvliegtuigen de toegang tot een bepaald gebied te weigeren.
Aanvallende (offensieve) missies.
Missies voor de bescherming van andere vliegtuigen.
Missies voor het uitschakelen van vaste en bewegende doelen op de grond of op zee. Jachtvliegtuigen werken zelfstandig of in overleg met eenheden van de landmacht of marine (forward air controllers).

Vliegers leren leiderschap en precisie
De oefening Frisian Flag gaat om leiderschap en precisie. Ervaren vliegers bedenken, ontwikkelen en voeren grote en complexe missies uit. Iedere dag plant, leidt en brengt een andere deelnemer verslag uit over een trainingsmissie. Zo ontwikkelen zij leiderschapsvaardigheden die de vlieger ook in echte missies nodig heeft.

Nauwkeurigheid in missies en in het toepassen van de rules of engagement. Dit zijn internationaal opgestelde regels die bepalen wat een krijgsmacht tijdens een missie wel of niet mag.

Frisian Flag is een van de grootste oefeningen in Europa. Hierdoor en door het hoge kwaliteitsniveau heeft de oefening een grote trainingswaarde voor Nederlandse en buitenlandse vliegers.

Waarom de naam Frisian Flag?
‘Frisian’ verwijst naar de provincie Friesland als thuisprovincie voor Vliegbasis Leeuwarden.

Net als de oefening in Nederland gebruiken ook andere, vergelijkbare internationale oefeningen het woord ‘flag’ in hun naam. Zoals Maple Flag (Canada) en Red Flag (Verenigde Staten). De internationale oefening in Nederland bestaat sinds 1992. Sinds 1999 heet de oefening Frisian Flag.