Waar zijn de militairen gelegerd?

In de Miljoenennota die deze week is gepresenteerd is € 1,2 miljard extra begroot voor Defensie in 2019. De afgelopen jaren was er juist sprake van bezuinigingen op het defensiebudget. Uit cijfers van het landelijke werkgelegenheidsregister LISA is goed op te maken dat en waar de bezuinigingen gevolgen hadden voor de werkgelegenheid bij defensie.
In een aantal gemeenten heeft Defensie een belangrijke positie als werkgever. Bovenaan staat Den Helder met bijna 7.000 banen, ruim 27 procent van de totale werkgelegenheid in de gemeente. Daarna volgen Oirschot (26 procent), Westerveld (21 procent) en Woensdrecht (17 procent). Utrecht en Den Haag hebben natuurlijk veel defensiebanen (beide rond de 3.300), maar procentueel gezien is dit beperkt.

Bekijk via deze link de interactieve landkaart van Nederland met de gemeentes met Defensiebanen.

In de afgelopen 20 jaar nam de werkgelegenheid bij defensie af van bijna 68.000 in 1996 naar 48.700 in 2017. Vooral na 2006 was er sprake van een gestage daling.
In de periode 2012-2017 kromp de werkgelegenheid met bijna 8.000 banen. Het betrof voor een groot deel personeel in Den Haag. Ook in Amersfoort en Ermelo was sprake van een forse daling van het aantal defensiebanen Voor de gemeente Weert was de impact het grootst: met de sluiting van de Koninklijke Militaire School verdwenen bijna 1.000 banen, ongeveer 4 procent van de lokale werkgelegenheid. In de gemeente Utrecht groeide de werkgelegenheid door verhuizing van onderdelen naar de Kromhoutkazerne.

Bron: i&o research / Defensie (foto illustratief)