Waar gaan de miljarden voor Defensie naar toe?

Het kabinet heeft het afgelopen ruim 9 miljard euro in Defensie gestoken. Het grootste deel, 1,3 miljard, gaat naar het grootste krijgsmachtonderdeel de Koninklijke Landmacht. De Koninklijke Marine kreeg een bedrag van 860 miljoen. De Koninklijke Luchtmacht ontving in 2018 770 miljoen en de Koninklijke Marechaussee 410 miljoen euro.
De grootste “kostenpost” bij het Ministerie van Defensie is het personeel. Ruim 50 procent, 4,4 miljard, van het defensiebudget gaat op aan salarissen, uitkeringen en pensioenen. Van het defensiegeld wordt verder zo’n 18 procent weer geïnvesteerd en wordt geld vrijgemaakt voor huisvesting van medewerkers, het onderhoud van voertuigen en het organiseren van oefeningen en missies.

Wapens en kogels
Een andere grote post zijn wapens en munitie. Hier is grote behoefte aan binnen Defensie. Deze zaken moet Defensie importeren. In 2018 werd door Defensie voor bijna 197 miljoen euro aan wapens en munitie gekocht. Mede door de in te lopen achterstand.

Kijk hier de uitzending van Stand van Nederland over de defensie-industrie.

Bron: WNL / Defensie (foto illustratief)