VVD: Meer inzet Marechaussees aan buitengrenzen Europa

https://noventas.mobi/index.php/vvd-meer-inzet-marechaussees-aan-buitengrenzen-europa/

Als het aan de VVD ligt worden er meer marechaussees ingezet om de buitengrenzen van de Europese Unie te bewaken. VVD-Kamerlid Teeven vindt dat Frontex, de Europese grensbewakingsorganisatie, nu te veel fungeert als een “shuttleservice” voor vluchtelingen en dat derhalve de grenscontroles moeten worden opgeschroefd .

Grensbewaking
De Europese Commissie geeft Frontex al miljoenen euro’s extra om de grenzen te bewaken en illegale migranten tegen te houden. Dit omdat de migrantenstroom niet lijkt te stoppen. Frontex moet niet alleen reddingsacties coördineren vindt de Commissie.

De EU-landen hebben bij elkaar 291 grenswachten beschikbaar gesteld, maar dat is volgens Frontex zelf niet genoeg, volgens hen zijn er 775 mensen nodig . Nederland heeft dit jaar al 120 mensen ter beschikking gesteld. En voorige week heeft het kabinet nog eens 35 man extra aangeboden. Het gaat om marechaussees, tolken en zeehavenpolitie.

Bron: NOS / Defensie