Vrouwen maken kennis met marineleven

https://noventas.mobi/index.php/vrouwen-maken-kennis-met-marineleven/

Ruim 200 jongedames kozen vandaag het ruime sop met het amfibisch transportschip Zr. Ms. Johan de Witt. Tijdens de Meidenvaardag op een van de grootste marineschepen maakten de dames in de leeftijd van 15 tot 26 jaar kennis met de Koninklijke Marine.

Sinds 1981 werken er vrouwen aan boord van Nederlandse marineschepen. Hun aantal groeit gestaag, maar nog altijd kan en mag het meer worden. Defensie wil een moderne organisatie zijn, waar vrouwen en mannen in een dynamische omgeving het beste uit zichzelf halen. Dit is goed voor de vrouwen zelf, maar ook voor de organisatie. Een goede samenwerking tussen vrouwen en mannen leidt volgens onderzoek tot nog betere prestaties.

Geen mannenwereld
Nu schommelt het percentage vrouwen tussen de 10 en 12%. Nog altijd zien mensen Defensie als een mannenwereld, terwijl dit allang niet meer zo is. Luitenant-ter-zee Kris Manders: ”We willen graag dat nog meer vrouwen de marine als potentiële werkgever gaan zien. Daarom houden we deze dag. Bovendien is een dag varen met alleen maar enthousiaste meiden gewoon heel erg leuk!”

Antipiraterij
De meiden konden vandaag overal rondkijken en ervaren hoe het is om aan boord te werken en te leven. Het aanwezige personeel beantwoordde vragen. Bijvoorbeeld over de antipiraterijmissie Atalanta waar Zijner Majesteits Johan de Witt en zijn 190 bemanningsleden recent 4 maanden aan deelnamen voor de Hoorn van Afrika.

Het schip is komend weekend ook te bezichtigen tijdens de Marinedagen in Den Helder.