Vliegbasis Volkel zoekt en traint zelf personeel

Vliegbasis Volkel gaat bij wijze van proef zelf mensen werven in de directe omgeving, mét garantie op een baan en stationering op Volkel. Mogelijk het voorbeeld voor de rest van Nederland. hiermee wordt voorkomen dat aspirant militairen een opleiding doen en dan maar af moeten wachten waar ze komen te werken. Volkel is gestart met ‘de proeftuin’: een pilot om dichter bij huis mensen te zoeken én te plaatsen. Op Volkel is het eerste ‘klasje’ met elf toekomstige bewakers gestart. Over een week of tien zijn ze klaar voor het echte werk.

Opleiding met baangarantie
Volkel biedt nu, met de opleiding in eigen huis en de garantie dat nieuwe collega’s gegarandeerd ook op Volkel komen te werken. Uitzending op missie naar het buitenland – voor veel militairen niet bepaald een pretje – kan in een enkel geval ook kwijtgescholden worden. Ze tekenen na hun opleiding een contract voor 4, 6 of 8 jaar en krijgen een baangarantie, binnen of buiten Defensie. Te beginnen bij de beveiliging maar mensen kunnen zich ook opwerken naar andere functies, bijvoorbeeld de marechaussee.

Afgelopen maanden heeft Volkel in de verre regio overal voorlichting gegeven over de nieuwe manier van werven en opleiden. Dat heeft geleid tot een klasje met elf kandidaten die nu in opleiding zijn. Ze hebben onder andere al leren omgaan met wapens en bijvoorbeeld kompas lezen. Half november is de klas begonnen aan het vervolg: een vaktechnische opleiding van tien weken waarbij de dames en heren alles over Volkel en het terrein leren, hun bevoegdheden en hoe ze moeten optreden.

Later wordt wellicht deze aanpak ook gebruikt voor de werving van technici en logistiek personeel.