Vliegbasis Eindhoven wil met buren op zoek naar hinderbeperkende maatregelen

Om op zoek te gaan naar maatregelen om de geluidshinder van het vliegverkeer terug te dringen, organiseert de luchtverkeersleiding van Vliegbasis Eindhoven in maart en april een masterclass.
Deze is voor mensen die binnen een straal van vijftien kilometer om het vliegveld wonen. De masterclass, waarbij ook een luchtverkeersleider en een piloot betrokken zijn, neemt drie middagen in beslag.
De eerste bijeenkomst staat volgens luchtverkeersleider majoor Marcel de Pee vooral in het teken van kennisoverdracht. ,,Bijvoorbeeld: hoe worden vliegroutes ontworpen en waarmee moeten we daarbij zoal rekening houden.” Volgens De Pee focust de luchtmacht daarbij vooral op ‘veiligheid’. Maar omwonenden kijken vaak met een heel andere bril naar vliegroutes en zien soms mogelijkheden tot verbetering. Vorig jaar bijvoorbeeld leidde dat er toe dat een bocht uit de route 1B over Wintelre ietsje werd verlegd, waardoor er in plaats van over woningen over het bos wordt gevlogen.

Sceptici zouden de masterclass kunnen beschouwen als een ‘doekje voor het bloeden’ of als een vorm van schijn-inspraak. De Pee is het daar niet mee eens: ,,Wij willen met de omwonenden als gelijkwaardig gesprekspartners eerlijk en transparant hierover praten. Zolang er niet elektrisch wordt gevlogen, is vliegen zónder overlast onmogelijk. Maar we kunnen wel proberen die hinder ondertussen zoveel mogelijk te beperken. Misschien komen omwonenden wel met baanbrekende ideeën waar wij nog nooit bij stilgestaan hebben. In plaats van dat wij dingen bedenken, die tot discussie leiden en daarna bijgesteld moeten worden, draaien we dat proces liever om.”

Aanmelden voor de masterclass kan voor 16 februari via deze website.

Bron: Eindhovens Dagblad / Defensie