Van Essen bataljonscommandant 30 NatResbataljon

Op de parade in Den Bosch werd luitenant Kolonel Arno van Essen als nieuwe bataljonscommandant van geïnstalleerd. Hij kreeg de leiding van 30 Natresbataljon overgedragen door overste Rob Müller.

De nieuwe commandant van het bataljon Luitenant-kolonel Arno van Essen bedankte na het aanvaarden van het commando van 30 Natresbataljon in zijn toespraak zijn voorganger voor de jaren dat hij zich heeft ingezet voor dit bataljon. Ook dankte hij generaal Van Keulen, “die mij het vertrouwen heeft gegeven dit bataljon te mogen leiden en door zijn aanwezigheid hier blijk geeft van zijn betrokkenheid bij dit bataljon”.