Trump wil nog hogere NAVO-bijdrage van lidstaten

President Donald Trump sluit zijn buitenlandse reis af met een bezoek aan de Navo en G7-top. De Amerikaanse president was Brussel nog niet binnen gisteren, of hij had de buit al binnen. Elk van de 28 Navo-landen geeft voortaan jaarlijks in aparte stappenplannen aan hoeveel het aan Defensie denkt te besteden.

Meer, meer, meer
De afspraak dat navopartners 2% van hun bruto binnenlands product aan defensie besteden vindt Trump eigenlijk niet genoeg – hij wil meer. Maar volgens Voorhoeve is dat niet reëel. ‘Het is een grote inspanning om die 2% te behalen. Zeker voor landen als Nederland die een flinke achterstand hebben.’ Mocht Nederland ruimer in het geld zitten, zou de oud-minister het geld liever ergens anders in geïnvesteerd zien worden. ‘Ik denk dat het beter is als men meer zou doen aan investeringen in landen die werkgelegenheid voor jongeren nodig hebben.’

Recensie
Over het optreden van Trump in Brussel blijft Voorhoeve kort. ‘Ik voel wel wat voor de term die premier Rutte gebruikte. Dat ie geen behoefte eraan had om Trump te gaan recenseren. De man behoeft geen commentaar.’

Bondskanselier Angela Merkel deed een opvallende uitspraak op diezelfde bijeenkomst: ‘de geschiedenis heeft geleerd dat muren geen succes zijn’. Volgens Voorhoeve mogen we dat opvatten als terechtwijzing. ‘Muren en hekken betekenen dat mensen eronder of eroverheen gaan’, stelt de oud-minister. Daarom is voorkomen beter dan genezen. ‘Het is van groot belang om het leven in die landen te helpen verbeteren. Dat is de beste rem op migratie.’
Klimaat versus Trump
Trump vervolgt zijn Europese tour richting de G7-top op Sicilië. Het klimaat staat centraal op de agenda, maar Voorhoeve verwacht niet dat Trump een ommezwaai zal maken wat betreft zijn klimaatstandpunt. ‘Trump zegt dat de zorgen over de opwarming van de aarde een Chinese uitvinding zijn om het westen en de westelijke economie schade te berokkenen.’

Toch weet je het maar nooit met Trump, benadrukt de oud-minister. ‘We hebben gezien dat Trump vaker draaien van 90 of 180 graden maakt. Ik denk dat er veel gewonnen is als de andere aanwezigen die het klimaat wel serieus nemen de heer Trump een beetje kunnen bijpraten over het belang van goed klimaatbeleid.’

Impeachment
De laatste tijd wordt het woord impeachment steeds vaker in één adem met Trump genoemd. Ook Voorhoeve sluit niet uit dat de Russische kwestie Trump best weleens fataal zou kunnen worden. ‘Als zou blijken uit het onderzoek dat er dingen zijn afgesproken, besproken en voorbereid die niet in de haak zijn en het nationaal van de VS zou kunnen schaden’, denkt hij. ”Het zou riskant voor Trump kunnen zijn als zou blijken dat hij zelf bij allerlei dingen betrokken is.’

Bron: BNR / NATO