Trainingsmissie Kunduz Afghanistan te rooskleurig voorgesteld

Volgens onderzoekers van het ministerie van Buitenlandse Zaken is de Tweede Kamer destijds verkeerd (te rooskleuring) ingelicht over het verloop van de Kunduz-politietrainingsmissie in Afghanistan. Men wilde het politieke draagvlak voor de missie niet te verliezen.
De Kunduz-missie vond van 2011 tot 2013 plaats. Het kabinet kreeg destijds met moeite steun van oppositiepartijen voor deze missie welke uiteindelijk onder strenge voorwaarden doorgang kreeg. Zo mocht het alleen een ‘trainingsmissie’ heten en geen ‘vechtmissie’.

Onder druk gezet
De onderzoekers concluderen nu dat betrokkenen bij de missie “druk ervoeren om een positiever beeld neer te zetten dan er was”. Er werd een te gunstig beeld van het aantal opgeleide Afghanen geschetst; reeds afgehaakte cursisten telden alsnog mee, anderen werden dubbel geteld. Ook zouden er onterecht certificaten zijn uitgereikt. Ook het versterken van de Afghaanse rechtsstaat is minder goed gelukt dan aan de Kamer is medegedeeld.
Het kabinet zegt te werken aan verbeterpunten en bij ontwerpen voor nieuwe missies voortaan uitgebreider in te gaan op de risico’s.

Bron: NOS / Defensie (foto illustratief)