Tijdlijn herdenkingsceremonies

Tijdens onderstaande herdenkingen worden vooral militairen en burgers van het Nederlandse Koninkrijk herdacht die sinds het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog zijn omgekomen bij oorlogshandelingen en tijdens vredesmissies. De rol van Defensie kan per jaar variëren.

Jaarlijkse herdenkingen waarbij Defensiepersoneel betrokken is.
4 mei
Nationale Herdenking

4 mei – Nationale Herdenking Amsterdam
Locatie: Amsterdam, Nationaal Monument op De Dam.

4-mei---nationale-herdenking

Wat: militaire detachementen op diverse locaties in Nederland en het buitenland staan stil bij de Nederlandse oorlogsslachtoffers, zowel burgers als militairen, die omkwamen sinds het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog in oorlogssituaties en bij vredesoperaties.

Rol Defensie: de Commandant der Strijdkrachten en de commandanten van de krijgsmachtdelen leggen een krans bij het Nationaal Monument, waar marechaussees als erewacht met dubbelposten staan. Op diverse locaties staan detachementen van alle krijgsmachtdelen opgesteld bij herdenkingsceremonies.

10 mei
Herdenking slag om de residentie

10 mei – Slag om de Residentie
Locatie: Den Haag

10-mei---slag-om-de-residentie

Wat: Defensiepersoneel staat op deze dag stil bij 545 omgekomen Nederlandse militairen. Zij sneuvelden in de Meidagen van 1940 tijdens de slag om de residentie toen Duitse troepen hen bevochten.

Rol Defensie: de commandant van de Koninklijke Marechaussee woont plechtigheden op diverse locaties in Den Haag bij. Het Garderegiment Grenadiers en Jagers van 11 Luchtmobiele Brigade organiseert een herdenking bij het monument aan het Böttgerwater.

Laatste donderdag in mei
Dodenherdenking marine en landmacht

mei – dodenherdenking marine
Locatie: Den Helder, Marinemuseum/ landmachtkazernes

mei---dodenherdenking-marine

Wat: marinepersoneel betuigt samen met nabestaanden respect aan de in het voorafgaande jaar (1 mei – 1 mei) in actieve dienst overleden collega’s van de Koninklijek Marine, zowel militairen als burgermedewerkers.
Op alle landmachtkazernes staat het personeel stil bij alle in actieve dienst overleden militairen en burgers van de landmacht.

Rol Defensie: in Den Helder houdt de Commandant Zeestrijdkrachten een toespraak. Commandanten/diensthoofden en chef der equipages van de omgekomen medewerker zijn zoveel mogelijk bij de ceremonie aanwezig en leggen kransen en bloemen.
Op de landmachtlocaties staan eenheden opgesteld die onder meer 2 minuten stilte houden ter nagedachtenis aan de gevallenen.

Zondag voor de laatste maandag in mei
Memorial Day

Een beeld uit de herdenkingsceremonie op de militaire begraafplaats in Margraten
Locatie: Margraten, Amerikaanse begraafplaats.

een-beeld-uit-de-herdenkingsceremonie-op-de-militaire-begraafplaats-in-margraten

Wat: Nederlands Defensiepersoneel herdenkt de Amerikaanse militairen die tijdens de Tweede Wereldoorlog omkwamen. In Margraten zijn 8.301 militairen uit de Verenigde Staten begraven.

Rol Defensie: de landmacht levert een erewacht en kransdragers en verzorgt samen met de marechaussee de beveiliging. De luchtmacht vliegt met F-16’s in de ‘missing man’ formatie over de begraafplaats. De marinierskapel omlijst de ceremonie muzikaal.

1 juli
Dodenherdenking luchtmacht

1 juli – dodenherdenking luchtmacht
Locatie: Soesterberg, voormalige Vliegbasis Soesterberg, Monument der Gevallenen.

1-juli---dodenherdenking-luchtmacht

Wat: de luchtmacht herdenkt overleden luchtmachtpersoneel. Dat gebeurt traditiegetrouw op de oprichtingsdag van het krijgsmachtdeel in 1913.

Rol Defensie: na onder meer een toespraak van de Commandant der Luchtstrijdkrachten en 1 minuut stilte vliegen F-16’s de ‘missing man’ formatie. Hierbij buigt één van de jachtvliegtuigen af. De Kapel van de Koninklijke Luchtmacht verzorgt de ceremoniële muziek.

15 augustus
Herdenking capitulatie Japan

Kranslegging Indisch Monument
Locatie: Den Haag, Indisch Monument

d140815ed0010
Wat: op 15 augustus herdenkt Nederland de capitulatie van Japan, waarmee in 1945 de Tweede Wereldoorlog voor het Koninkrijk der Nederlanden definitief ten einde kwam. Bij de plechtigheid worden alle burger- en militaire slachtoffers herdacht van de Japanse onderdrukking in Zuidoost-Azië tijdens de oorlogsjaren.

Rol Defensie: de minister van Defenie woont de ceremonie bij. De Commandant der Strijdkrachten en de commandanten van de krijgsmachtdelen leggen een krans uit naam van de krijgsmacht. Een kapel of fanfare van Defensie verzorgt de muziek. Personeel van diverse krijgsmachtdelen ondersteunt de herdenking.

Eerste zaterdag van september
Nationale herdenking Roermond

Herdenking Roermond
Locatie: Roermond, Nationaal Indië Monument 1945-1962

herdenking-roermond

Wat: veteranen en nabestaanden herdenken 6.200 Nederlandse militairen die in de jaren 1945-1962 het leven lieten tijdens militaire acties in het toenmalig Nederlands-Indië en Nieuw-Guinea.

Rol Defensie: vertegenwoordigers van Defensie leggen een krans bij het monument. Militairen van de landmacht ondersteunen de ceremonie op de grond met onder meer een erewacht. In de lucht vliegen 4 F-16’s van de luchtmacht de ‘missing man’ formatie.

17-25 september
Herdenking Market Garden

Parachutisten springen uit transportvliegtuig.
Locatie: Ede, Airborne Monument Ginkelse Heide

parachutisten-boven-de-ginkelse-heide-tijdens-de-herdenking-van-60-jaar-market-garden

Wat: eind september herdenkt Nederland operatie Market Garden (de slag om Arnhem) in 1944. Bij de luchtlandingsoperatie (Market) en het gelijktijdige grondoffensief (Garden) kwamen veel geallieerde militairen om het leven. 18.000 van hen werden gedood, krijgsgevangen gemaakt of raakten gewond.

Rol Defensie: parachutisten van de landmacht worden op de herdenkingsdag boven de Ginkelse Heide gedropt. Een vertegenwoordiger van Defensie is bij de aansluitende ceremonie bij het Airborne Monument aanwezig. De marechaussee assisteert de lokale politie, de luchtmacht ondersteunt de internationale luchtvloot voor de luchtlandingsoperatie en de landmacht vormt een erewacht. Vliegbasis Eindhoven stelt zijn platform beschikbaar voor de deelnemers aan vliegdemonstraties.

26 oktober
Wapendag marechaussee

Wapendag marechaussee, jaarlijks op of rond 26 oktober
Locatie: Apeldoorn, Koning Willem III kazerne

26-oktober-wapendag-kmar

Wat: de marechaussee staat jaarlijks rond zijn oprichtingsdag (26 oktober 1814) stil bij omgekomen collega’s van: de Koninklijke Marechaussee, het korps politietroepen en het korps militaire politie voormalig Nederlands-Indië.

Rol Defensie: de commandant van de Koninklijke Marechaussee woont samen met zijn personeel een herdenkingsceremonie bij. Hierbij hijsen marechaussees onder meer de vlag, leggen zij kransen en speelt het Trompetterkorps der Koninklijke Marechaussee muziek.

10 december
Dodenherdenking mariniers

Herdenking gevallen mariniers bij monument ‘De Marinier’ in 2011
Locatie: Rotterdam, monument ‘De Marinier’.

herdenking-gevallen-mariniers-bij-monument-de-marinier-in-2011

Wat: het Korps Mariniers herdenkt alle omgekomen mariniers. Deze ceremonie vindt traditioneel plaats op de verjaardag van het korps dat sinds 10 december 1665 bestaat.

Rol Defensie: de commandant van het Korps Mariniers legt een krans bij het monument. Een detachement actief dienende en oud-mariniers lopen een defilé door het stadscentrum. De Marinierskapel der Koninklijke Marine verzorgt de muziek.