“Thuiskomst militair: kind schoolvrij”

Kinderen van militairen moeten bij thuiskomst van vader of moeder van een uitzending vrij kunnen krijgen van school. In korte tijd heeft een groot aantal kamerleden zich achter dit idee van Nederlandse marinier geschaard. „Dit moeten we gewoon kunnen regelen.”
Het idee ontstond na een foto op Twitter van een uitwisselingsmarinier in de VS. De manier, die na langdurige afwezigheid, zijn zoon op school bezocht voor de lunch. Hij twitterde dat in Amerika kinderen van militairen een dag vrij van school krijgen als hun ouder langer dan een maand van huis is geweest voor een uitzending.
VVD-Kamerlid André Bosman en PvdA-collega John Kerstens reageerden snel: „Moet kunnen.” Ze beloofden niet alleen Defensie, maar ook het ministerie van Onderwijs aan te spreken. Meteen ging het lijstje rond met redenen waarmee scholieren verlof kunnen krijgen buiten de vakantie om, zoals een verhuizing, een huwelijk van directe familie, of een door de school aangemerkte ’gewichtige omstandigheid’.

Hier zit ook meteen de oplossing, zegt Bosman. „We hoeven hier helemaal geen wetgeving voor te maken. Dat duurt ook veel te lang. Er moet gewoon een ministeriële beschikking komen waarbij de Onderwijsinspectie terugkeer van een ouder na een militaire missie aanmerkt als geoorloofd verlof buiten de vakantie. Dat is makkelijk te toetsen door een leerplichtambtenaar.”

Behalve VVD en PvdA schaarden zich ook CDA, D66, ChristenUnie, PVV, GroenLinks, SP, 50Plus en SGP achter het voorstel. Defensie noemt het idee ’sympathiek’.

Lees hier het hele artikel in De Telegraaf

Bron: Telegraaf / Defensie (foto illustratief)