Terugbetaling militairen VUT-equivalente premie en WUL-compensatie

Militairen betaalden van 1995 tot 2015 een VUT-equivalente premie. Defensie en de bonden hebben in 2015 besloten de VUT-equivalente premie te stoppen. Gebleken is dat deze inhouding al in 2014 had moeten worden gestopt, omdat toen de betaling van VUT-premie door burgers werd afgeschaft.

Dit wordt nu rechtgetrokken. Dat betekent dat militairen die in 2014 in dienst waren hun ingehouden VUT-equivalente premie terugkrijgen.

WUL-compensatie
Het deels wegvallen van de wet uniformering loonbegrip (WUL-)compensatie (als gevolg van het stoppen van de VUT-equivalente premie) wordt met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2014 structureel hersteld.

In mei heeft Defensie hier uitvoering aan gegeven. Begin juni ontvangen (oud-)militairen die het betreft hierover schriftelijk bericht.
Een gedachte over “Terugbetaling militairen VUT-equivalente premie en WUL-compensatie

Reacties zijn gesloten.