Mijnenjager Zierikzee laat vliegtuigbom ontploffen

Zr.Ms. Zierikzee heeft in de Noordzee een oude vliegtuigbom tot ontploffing gebracht. Dat gebeurde zo’n kleine 50 kilometer ten westen van Rotterdam.

De ruiming van het explosief kreeg een hoge prioriteit, omdat het projectiel op een punt lag waar schepen vaak ten anker gaan. Als dan de bom zou worden geraakt, had dat grote gevolgen gehad.

De ruiming ging redelijk geruisloos, want van een grote plons was geen sprake. Wel was er een luide knal te horen.

Taken mijnenjagers

De Zierikzee is 1 van de mijnenjagers van de Koninklijke Marine. Hoofdtaak van het schip is het mijnenvrij houden van de zee, kustwateren en havenmondingen.

Dat doen de mijnenjagers zowel in conflictgebieden, als op de Noordzee. Daar liggen nog veel explosieven uit de Tweede Wereldoorlog, die nog altijd een gevaar vormen voor passerende scheepvaart.
Marine ruimt explosieven bij nieuw windmolenpark

Mijnenjager Zr.Ms. Zierikzee van de Koninklijke Marine ruimde deze week 5 mijnen op de Noordzee. De explosieven zijn gevonden tijdens voorbereidende werkzaamheden voor een nieuw windmolenpark op zee.
Dit ´Borssele Windfarm’ ligt 25 mijl uit de kust voor Vlissingen. De aanleg van het windmolenpark staat gepland voor begin oktober.

Onder de geruimde projectielen bevonden zich zogeheten LMB zeemijnen. Dit zijn uit vliegtuigen gedropte Duitse mijnen. Ze werken akoestisch en ontploffen door middel van trillingen. Daarnaast ruimde de marine een Britse MK14, een grote zeemijn van 500 pond.

De Belgische mijnenjager BNS Bellis ruimde ook al een mijn in het gebied, terwijl BNS Narcis vandaag het laatste explosief aanpakt.

Uit Eerste en Tweede Wereldoorlog
De Nederlandse en Belgische marine varen regelmatig uit om historische explosieven op de Noordzee te ruimen. Deze mijnen en vliegtuigbommen zijn nog afkomstig uit de Eerste en Tweede Wereldoorlog. Door de veranderende zeebodem verschijnen ze regelmatig weer aan de oppervlakte. Omdat ze nog een explosieve lading bevatten, vormen de projectielen nog altijd een gevaar voor scheepvaart en infrastructuur.

Sinds 2005 ruimde de marine samen met de Explosieven Opruimingsdienst meer dan 1300 explosieven op zee.

Bron: Defensie