Marine ruimt zware bom op drukke vaarroute

Mijnenjagers brachten vandaag op de Noordzee een vliegtuigbom van 500 pond tot ontploffing. Het zware explosief uit de Tweede Wereldoorlog lag in een druk bevaren gebied voor de kust van Hoek van Holland.

Het onschadelijk maken van de vliegtuigbom gebeurde door de mijnenjagers Zr. Ms. Makkum, Zr. Ms. Urk en de Belgische BNS Crocus. Met de inzet van duikers en de Seafox, een onbemand verkenningsduikvaartuig, werd het explosief tot ontploffing gebracht.

Bedreiging zeevaart

Naar schatting liggen er nog tienduizenden mijnen en vliegtuigbommen uit beide wereldoorlogen op de zeebodem. Hun aanwezigheid bedreigt de zeevaart, die van vitaal belang is voor de Nederlandse economie. Wekelijks varen mijnenjagers uit om deze meldingen op te lossen.

Daarnaast vergroot de verslechterde veiligheidssituatie in de wereld de kans op een gewapend conflict en de inzet van zeemijnen.

Vervanging mijnenjagers

De huidige 6 mijnenjagers van de Alkmaar-klasse naderen het einde van hun levensduur. Zij worden vanaf 2024 vervangen door 12 nieuwe schepen die België en Nederland samen aanschaffen. De nieuwste mijnenjagers krijgen geavanceerde hulpmiddelen tot hun beschikking. Zij gaan meer gebruikmaken van onbemande systemen, zodat zij efficiënter in mijnengevaarlijk gebied kunnen opereren.
Sint onthaalt marineschepen Friesland en Makkum

Patrouilleschip Zr. Ms. Friesland en mijnenjager Zr. Ms. Makkum arriveerden gisteren precies op tijd voor pakjesavond in de haven van Den Helder. De Friesland is 5 maanden ingezet als stationsschip in de Cariben. De Makkum maakte 3 maanden deel uit van Standing NATO Mine Counter Measures Group 1 (SNMCMG-1).

De Friesland patrouilleerde sinds juni en onderschepte voor de Kustwacht Caribisch Gebied, eerst 406 kilo en later nog eens 900 kilo cocaïne.
Vlak voor de haven van Den Helder stapten Sinterklaas en zijn Pieten aan boord. Tijdens het laatste stukje zetten zij de bemanning in het zonnetje.
De Makkum nam de afgelopen maanden, samen met diverse NAVO-partners, deel aan verschillende mijnenbestrijdingsoefeningen zoals Sandy Coast voor de Belgische kust. Ook deed het schip mee aan oefeningen verder van huis, zoals Trident Juncture bij Noorwegen. Het overgrote deel van de afgelopen maanden opereerde Zr. Ms. Makkum echter in de Oostzee. Oefeningen met NAVO partners verbeteren de onderlinge samenwerking. Daarnaast is de aanwezigheid van het vlootverband SNMCMG-1 een zichtbaar onderdeel van de geruststellende maatregelen richting de Baltische Staten en Polen.

De hoofdtaak van de mijnenjagers is het mijnenvrij houden van de zee, kustwateren en havenmondingen. De Makkum zet zich dan ook in om explosieven te zoeken en onschadelijk te maken. Deze explosieven vormen een gevaar voor de scheepvaart.

Bron: Defensie