Meidenvaardag: een marineschip vol dames

Op woensdag 8 mei vaart de Koninklijke Marine voor één dag met alleen maar vrouwen de haven uit. Ruim 200 meiden in de leeftijd van 15 tot en met 28 jaar hebben zich opgegeven voor de Meidenvaardag aan boord van het Amfibisch Transportschip Zr.Ms. Johan de Witt. Defensie wil vrouwen laten zien dat het leven van een militair er wellicht anders uitziet dan ze in eerste instantie denken.
Defensie wil dat vrouwen op basis van de juiste informatie een keuze maken voor hun toekomstige werkgever in plaats van op basis van vooroordelen of aannames. Vrouwen associëren het werken bij Defensie snel met vechten en schieten, terwijl er juist heel veel ondersteunende functies en vakgebieden zijn. Tijdens de Meidenvaardag kunnen de dames dit zelf ervaren. Naast een uitgebreide rondleiding en diverse demonstraties kunnen ze al hun vragen afvuren tijdens de speeddate met vrouwelijke militairen.

Het personeelsbestand bestaat momenteel uit ongeveer 10 procent vrouwelijke militairen. Defensie wil graag dat dit aantal groeit. Zij maakt bij sollicitatie geen onderscheid in achtergrond of afkomst, dus ook niet of iemand man of vrouw is. Hoewel de helft van de arbeidsmarkt uit vrouwen bestaat, kiezen uiteindelijk maar heel weinig dames voor een beroep als militair. Een van de redenen hiervoor is dat vrouwen zich minder aangetrokken voelen om militair te worden. Een andere belangrijke reden is dat ze vaak niet goed beseffen dat Defensie een veelheid aan functies heeft die zeker niet uit vechten en schieten bestaan.

Waarheidsgetrouw beeld
“Deze Meidenvaardag kan bijdragen aan een beter en meer waarheidsgetrouw beeld. Al sinds 2005 organiseert de Koninklijke Marine deze dag. Gemiddeld varen er dan 150 meiden mee. Op deze speciale dag voor meiden kunnen ze alle vragen stellen die ze hebben, niets is te gek. Dus ook de typische vrouwenvragen zoals ‘Kun je werk en een gezin combineren?’, ‘Mag je make-up dragen?’, ‘Hoe zwaar is het fysiek gezien?’, ‘Zit je dan alleen maar tussen de mannen?’”, licht luitenant ter zee der tweede klasse oudste categorie Corine van Staalduinen toe, officier zeedienst bij de Koninklijke Marine.

Woensdag varen de dames mee aan boord van Zr.Ms. Johan de Witt, een amfibisch transportschip. Het 176 meter lange schip met een inpandige haven voor landingsvaartuigen, een voertuigendek, hospitaal en ruimte voor 700 opvarenden, vertrekt in augustus voor een grote humanitaire en amfibische oefening naar de Caribische wateren.

Bron: DenHelderActueel / Defensie (foto illustratief Rotterdam)

Omgaan met realistische dreigingen tijdens Joint Warrior

We oefenen het omgaan met realistische dreigingen. Internationale samenwerking staat voorop.” Zo verklaart Commander Netherlands Maritime Force commandeur Huub Hulsker de deelname aan Joint warrior, die eergisteren begon.

Hulsker betitelt oefeningen als deze dan ook als “uitermate belangrijk.” Joint Warrior speelt zich in de wateren ten westen van Schotland af. Er doen 13 landen aan mee. Nederland levert mariniers, zijner majesteits schepen Johan de Witt, De Ruyter, Friesland, Van Speijk en 2 Cougar-transporthelikopters van het Defensie Helikopter Commando.

Hulsker: “De focus voor de Nederlandse krijgsmacht ligt voornamelijk op het amfibisch optreden. In 2020 leidt Nederland namelijk de amfibische taakgroep, een onderdeel van de NATO Response Force, de snelle reactiemacht van de NAVO.”

Dreigingsscenario’s

Joint Warrior biedt de kans grootschalig verschillende dreigingsscenario’s in internationaal verband te oefenen. Zo opereert het Nederlandse 21 Raiding Squadron vanaf het Britse marineschip RFA Lyme Bay. Zr. Ms. Johan de Witt vaart met Belgische eenheden van het Special Operations Regiment aan boord.