Stationsschip van CZMCARIB verstoort twee mogelijke drugstransporten.

Zr. Ms. Groningen, het stationsschip van de Commandant der Zeemacht in het Caribisch Gebied (CZMCARIB) realiseerde tussen 12 en 15 december een tweetal “disrupts”.

De disrupts zijn onder andere gedaan met behulp van de NH-90, de boordhelikopter van het stationsschip. De NH-90 kwam in het eerste geval een verdachte situatie tegen met een tweetal boten, een bark die een panga op sleeptouw had. Nadat zij de NH-90 hebben waargenomen zijn er direct een aantal pakketten overboord geworpen, werd de sleeptros losgegooid en kozen de schepen elk hun eigen route. Ondanks een zoekslag zijn de pakketten niet meer teruggevonden en het vermoeden bestaat dat ze zijn afgezonken.

Bij de andere verdachte situatie is er door de opvarenden van een boot na detectie een tweetal pakketten overboord gegooid welke ook direct zijn afgezonken. In beide gevallen kan er vanwege onvoldoende bewijslast niet tot vervolging worden overgegaan.

De Commandant der Zeemacht in het Caribisch Gebied, generaal der mariniers Peter Jan de Vin, is toch verheugd met de disrupts: “Ondanks dat vervolgen in beide situaties niet mogelijk is, kan de lading in dit soort gevallen wel als verloren worden beschouwd. Door onze zichtbare en onzichtbare aanwezigheid wordt de kans op illegale praktijken verminderd.”

Bron: koninklijke marine
Zr. Ms. Groningen doet weer drugsvangst

Zr. Ms. Groningen heeft voor de 3e keer in korte tijd een drugstransport onderschept. Bij de hoeveelheid contrabande ging het naar schatting om zo’n 350 kilo. Het merendeel is gezonken. De actie vond al plaats op 3 november. In het belang van het onderzoek maakte Defensie die pas deze week bekend.Een patrouillevliegtuig van de Kustwacht Caribisch Gebied ontdekte een verdacht bootje, een zogenoemde go-fast, op een bekende smokkelroute. De NH90-boordhelikopter van de Groningen steeg vervolgens op om informatie te verzamelen.

Toen de heli de go-fast in het vizier kreeg, probeerde de bemanning de lading overboord te gooien. Het marineschip lanceerde daarop zijn snelle FRISC-rubberboten met een gecombineerd team van de Amerikaanse kustwacht en het Korps Mariniers. Zij hielden de verdachten vast en wisten nog een klein deel van de drugs uit het water te vissen.

Verdachten en drugs zijn overgedragen aan het Amerikaanse kustwacht voor vervolging in de Verenigde Staten.

Zr. Ms. Groningen is sinds april 2019 stationsschip in de West. Drugsbestrijdingsoperaties is een van de hoofdtaken van Defensie in het Caribisch gebied. In oktober onderschepte het schip ook al 2 keer een drugstransport.

Bron: Defensie