Militair in 1 dag, het kan nu op kazerne Vredepeel

‘s Ochtends de kazerne binnengaan als burger en aan het eind van de dag met een arbeidscontract naar buiten lopen? Defensie heeft het steeds moeilijker om voor alle onderdelen van de krijgsmacht mensen te rekruteren.

Daarom heeft men we de toelating aantrekkelijker proberen te maken. Op De Luitenant-generaal Bestkazernekazerne Vredepeel, waar de Nederlandse luchtverdediging zetelt is men gestart met een nieuw experiment. Zo’n zestig geïnteresseerden hadden zich aangemeld voor de versnelde procedure. De eenheid behoort bij de landmacht en verdedigt het luchtruim vanaf de grond. De eenheid kreeg bekendheid door de inzet van Patriot-raketten. En de kazerne wil snel vacatures invullen.

De kandidaten zijn in één dag binnenstebuiten gekeerd. Niet alleen fysiek, maar er zijn ook verschillende tests gedaan met onder meer een psycholoog. Het is niet zo dat iedereen zomaar mag meedoen. Je hebt wel en verklaring van goed gedrag nodig bijvoorbeeld. En ze worden inderdaad na een dag aangenomen, maar dan begint de echte opleiding pas natuurlijk. Het kan altijd nog zijn dat we dan van mensen afscheid moeten nemen om wat voor reden dan ook.

Binding met regio
Een tweede doel van de versnelde procedure is om meer mensen uit de eigen regio aan te nemen. binding met je omgeving is ook voor militairen belangrijk.

Van de eerst groepjes is ruim de helft aangenomen. Het experiment wordt al voorzichtig succesvol genoemd. Drie dagen keuren heeft 30 nieuwe militairen opgeleverd, 14 zijn afgekeurd en 11 krijgen een herkansing op het fysieke gedeelte. Wanneer de volgende sollicitatiedagen zijn, is nog niet bekend.
Vulling Defensie stijgt licht, uitstroom lager

De Defensieorganisatie groeit dit jaar met 1.000 functies. Daarvan zijn er inmiddels 750 gerealiseerd. Ondanks deze groei steeg de vulling van militaire functies met 0,3% naar 79%. Op dit moment heeft Defensie 9.000 openstaande militaire functies, deels doordat de organisatie de afgelopen jaren met 6.000 functies (militair en burger) is toegenomen. Dit staat in de vandaag verschenen Personeelsrapportage over de 1e helft van 2020.

De rapportage laat zien hoe het personeelsbestand zich het afgelopen half jaar kwantitatief ontwikkelde. Ook geeft het 1e indruk van de invloed van het coronavirus, inclusief de werkbeleving. Dit laatste laat een aanzienlijke verbetering zien van de motivatie, tevredenheid en het vertrouwen in de toekomst. Dit komt het personeelsbehoud ten goede.

Werving
Ook positief is dat er in de 1e helft van 2020 2.000 mensen meer solliciteerden dan in dezelfde periode vorig jaar. Tegelijkertijd echter daalt de realisatie van de externe wervingsopdracht, van 59% naar 48%. Het is nog niet duidelijk wat hierbij de invloed van de coronacrisis is. De volgende rapportage moet duidelijk maken of deze daling doorzet of kan worden omgebogen.

Instroom
In de 1e helft van 2020 stroomden er 1.535 militairen en 1.190 burgermedewerkers in. Vergeleken met een jaar eerder zijn dat 17% minder militairen en 20% meer burgers. Naast de normale instroom van militairen gingen er ook 123 herintreders aan de slag. Het percentage vrouwen (militair, reservisten en burger) steeg van 14,3% naar 15,2%.

Uitstroom fors lager
De uitstroom van militairen is met 21% fors lager dan dezelfde periode vorig jaar. Deze daling hangt mogelijk samen met de afspraak uit het arbeidsvoorwaardenakkoord dat alle onderofficieren en officieren bij voldoende functioneren een vaste aanstelling krijgen. Ook is de opleidingsuitval bij initiële opleidingen gedaald van 429 militairen naar 343 militairen. De reguliere uitstroom is gedaald van 559 naar 508, vooral door de keuze van oudere militairen voor de nieuwe diensteinderegeling. Deze militairen blijven dus langer in dienst.

Coronacrisis merkbaar
De impact van de coronacrisis is inmiddels merkbaar. De keuringen en selecties lagen een aantal weken nagenoeg stil, net als de opleidingen. Daardoor stromen minder militairen door naar de operationele eenheden. Inmiddels zijn deze processen weer opgestart. In de volgende rapportage wordt duidelijk of er in 2020 echt een achterstand is opgelopen.