Commandant Beulen: Wegwerken personeelstekort kost nog zeker 6 jaar

Het duurt nog zeker zes tot zeven jaar voordat het personeelstekort bij Defensie grotendeels is weggewerkt, zegt vertrekkend commandant van de Koninklijke Landmacht Leo Beulen in een interview met NU.nl. Volgens Beulen kampt Defensie nu met een personeelstekort van 17 procent en kan daar maximaal 2 procentpunt per jaar van worden ingelopen.

Volgens Beulen is het niet mogelijk om het tekort jaarlijks met meer dan 2 procentpunt te verkleinen, omdat daarvoor niet voldoende personeel beschikbaar is. “Of je moet personeel onevenredig veel gaan betalen.”

Volgens de commandant van de landmacht, die woensdag wordt opgevolgd door Martin Wijnen, is een deel van de oplossing te vinden in meer samenwerking met het bedrijfsleven.
Terugbetaling militairen VUT-equivalente premie en WUL-compensatie

Militairen betaalden van 1995 tot 2015 een VUT-equivalente premie. Defensie en de bonden hebben in 2015 besloten de VUT-equivalente premie te stoppen. Gebleken is dat deze inhouding al in 2014 had moeten worden gestopt, omdat toen de betaling van VUT-premie door burgers werd afgeschaft.

Dit wordt nu rechtgetrokken. Dat betekent dat militairen die in 2014 in dienst waren hun ingehouden VUT-equivalente premie terugkrijgen.

WUL-compensatie
Het deels wegvallen van de wet uniformering loonbegrip (WUL-)compensatie (als gevolg van het stoppen van de VUT-equivalente premie) wordt met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2014 structureel hersteld.

In mei heeft Defensie hier uitvoering aan gegeven. Begin juni ontvangen (oud-)militairen die het betreft hierover schriftelijk bericht.