Weekoverzicht Defensie Operaties

De langeafstandverkenners in Mali patrouilleerden voor het laatst. Nederland gaf de verkenningstaak officieel terug aan de Verenigde Naties. Na 5 jaar beëindigde Nederland de bijdrage aan de VN-missie Minusma. Een overzicht van Defensieoperaties van 24 tot en met 30 april 2019.

Bijna 6.000 Nederlandse militairen zetten voet in de koperkleurige woestijn van Mali. Hun belangrijkste taak was het uitvoeren van (langeafstands)verkenningen, om zo informatie te verzamelen voor het hoofdkwartier in Bamako.

Tijdens een officiële ceremonie heeft Nederland een punt gezet achter de bijdrage aan Minusma. De afgelopen 5 jaar waren bijna 6.000 militairen uitgezonden naar Mali.
Litouwen
De Nederlandse militairen in Litouwen trainden samen met Duitse, Tsjechische, Sloveense en Spaanse collega’s een aanval zo effectief mogelijk te vertragen. Een hele opgave voor de compagniescommandant. Het is namelijk niet gemakkelijk om naast Nederlandse eenheden, ook Duitse cavalerie, Spaanse gemechaniseerde infanteristen en Sloveense cybercrime specialisten aan te sturen. Toch maakte juist deze internationale samenstelling oefening Eager Leopold interessant.

Ongeveer 220 Nederlandse militairen leveren een bijdrage aan de enhanced Forward Presence. De NAVO-aanwezigheid in Litouwen onderstreept de solidariteit met de Baltische Staten en Polen.

Koningsdag
In de meeste uitzendgebieden ging Koningsdag niet ongemerkt voorbij. In Nederland leverde Defensie voor het bezoek van de koninklijke familie aan Amersfoort militaire bijstand. Het ging om observatie met drones en explosievenruimers. De Bernhardkazerne werd opengesteld zodat de Nationale Politie er gebruik van kon maken.

Lopende operaties buitenland:
Nederlandse trainers ondersteunen het Speciale Operaties Trainings Centrum in de omgeving van Bagdad. Bij Erbil geven Nederlanders in samenwerking met partnerlanden trainingen, onder meer in leiderschap en het beveiligen van grote gebieden.
2 Nederlandse militaire adviseurs vervullen een functie binnen de NAVO-capaciteitsopbouwmissie in Irak. Er nemen ook 4 Nederlandse civiele experts aan deel.
Nederland neemt in Afghanistan met ongeveer 160 militairen deel aan de NAVO-missie Resolute Support. Vanuit Mazar-e-Sharif en Kaboel verstevigen ze de Afghaanse politie en het leger. Nederlandse adviseurs voeren daarvoor onder meer gesprekken met hun Afhaanse counterparts. Ook een Nederlands chirurgisch team werkt in Mazar-e-Sharif.
Het 306 squadron ondersteunt al sinds mei 2018 de zogenoemde Operation Inherent Resolve in de strijd tegen terreurorganisatie ISIS.
Nederlandse militairen ondersteunen in het Midden-Oosten missies die het vredesproces bewaken. Ze doen mee aan Unifil, Undof, Untso en USSC.
Het Forward Support Element Mirage in het Midden-Oosten levert onder meer (logistieke) ondersteuning aan de Vessel Protection Petachments (VPD’s). Daarnaast vangt het support element regelmatig de bemanning van het KDC-10-transportvliegtuig voor een nacht op.
Nederlandse militairen helpen voor de United Nations Mission in South Soedan (Unmiss) mee de burgerbevolking in Zuid-Soedan te beschermen. Nederland stopt deelname aan de missie per 1 september.
Luchtverdedigings- en commandofregat Zr. Ms. Evertsen is tot medio juni stafschip voor de Standing NATO Maritime Group 2.
Zr. Ms. Groningen fungeert als stationsschip in het Caribisch Gebied. Hier voert het schip kustwachttaken en counter-drugs operaties uit.
Operaties/acties binnenland:
De Explosieven Opruimingsdienst Defensie ruimde 50 explosieven.
De bewaking van het Nederlandse luchtruim gebeurt 24/7 door de luchtgevechtsleiding op het Air Operations Control Station Nieuw Milligen. Voor de beveiliging wordt gebruik gemaakt van afwisselend Nederlandse en Belgische F-16’s.

Weekoverzicht Defensie Operaties

De Dienst Speciale Interventies (DSI) is afgelopen maandag ingezet na de aanslag in Utrecht. De DSI bestaat uit politieagenten en militairen. Laatstgenoemden zijn afkomstig van de speciale eenheden van Defensie. Een overzicht van Defensieoperaties van woensdag 13 tot en met dinsdag 19 maart.

De DSI-inzet gebeurde onder aansturing van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV). De Koninklijke Marechaussee voerde die dag de waakzaamheid op Schiphol op en het calamiteitenhospitaal werd tijdelijk opengesteld voor de opvang van slachtoffers. Het calamiteitenhospitaal is normaal een ‘slapende’ faciliteit die wordt gewekt bij een ramp of ongeval. Het is een samenwerkingsplatform van Defensie en het UMC Utrecht.

Afghanistan
2 Nederlandse militairen raakten in Afghanistan lichtgewond toen het gepantserde voertuig waarin zij zaten tijdens een oefening op zijn kant belandde. Een van hen is voor behandeling overgebracht naar het Centraal Militair Hospitaal in Utrecht. De ander bleef bij de collega’s in Afghanistan.

Nederland neemt in Afghanistan met ongeveer 160 militairen deel aan de NAVO-missie Resolute Support. Vanuit Mazar-e-Sharif en Kaboel verstevigen ze de Afghaanse politie en het leger. Ook een Nederlands chirurgisch team werkt in Mazar-e-Sharif.

In Litouwen werd weer volop geoefend. Zo zorgden genisten voor de verplaatsing van voertuigen over een rivier en beoefenden collega’s samen met Duitse, Litouwse, Noorse, Spaanse en Tsjechische militairen een aanval op een zwaar verdedigd vliegveld. Geneeskundige militairen oefenden in realistische scenario’s onder meer triage (beoordeling slachtoffers) en hulp aan gewonden.

Ongeveer 220 Nederlandse militairen leveren een bijdrage aan de enhanced Forward Presence. De NAVO-aanwezigheid in Litouwen onderstreept de solidariteit met de Baltische Staten en Polen.

De langeafstandverkenners voerden patrouilles uit in de zuidelijke Gourma-regio. Bijzonder was het bezoek aan een school in Emnaghil. Dit project gebeurt in samenwerking met de civiele adviseur van buitenlandse zaken en werd per helikopter bezocht. Naast het uitdelen van in Nederland verzamelde schoolspullen werd een sportles verzorgd. Ook woonden militairen een veiligheidmeeting met leiders uit de regio bij.
Lopende operaties buitenland:
Nederlandse trainers ondersteunen het Speciale Operaties Trainings Centrum in de omgeving van Bagdad. Bij Erbil geven Nederlanders in samenwerking met partnerlanden trainingen, onder meer in leiderschap en het beveiligen van grote gebieden.
2 Nederlandse militaire adviseurs vervullen een functie binnen de NAVO-capaciteitsopbouwmissie in Irak. Er nemen ook 4 Nederlandse civiele experts aan deel.
306 squadron op Vliegbasis Leeuwarden verzamelt informatie voor inlichtingenrapporten voor de anti-ISIS-coalitie. Een onbemand vliegtuig dat in het Midden-Oosten opereert levert de beelden.
Nederlandse militairen ondersteunen in het Midden-Oosten missies die het vredesproces bewaken. Ze doen mee aan Unifil, Undof, Untso en USSC.
Een beveiligingsteam (Vessel Protection Detachment) van het Korps Mariniers beschermde een Nederlands koopvaardijschip tegen mogelijke aanvallen van piraten op de Indische Oceaan.
Het Forward Support Element Mirage in het Midden-Oosten levert onder meer (logistieke) ondersteuning aan de Vessel Protection Detachments (VPD’s). Daarnaast vangt het support element regelmatig de bemanning van het KDC-10-transportvliegtuig voor een nacht op.
Nederlandse militairen helpen voor de United Nations Mission in South Soedan (Unmiss) mee de burgerbevolking in Zuid-Soedan te beschermen. Nederland stopt deelname aan de missie per 1 september.
Nederlandse instructeurs leveren in Oeganda een bijdrage aan het Africa Contingency Operations Training and Assistance (Acota)-programma. Dat is bedoeld om via instructie en training de militaire capaciteit van Afrikaanse landen te vergroten. De landen leveren op hun beurt een bijdrage aan vredesmissies op het Afrikaanse continent.
Luchtverdedigings- en commandofregat Zr. Ms. Evertsen is tot medio juni stafschip voor de Standing NATO Maritime Group 2.
Zr. Ms. Zeeland fungeert als stationsschip in het Caribisch Gebied. Hier voert het schip kustwachttaken en counterdrugs operaties uit.
Operaties/acties binnenland:
De Explosieven Opruimingsdienst Defensie ruimde 44 explosieven.
Een mijnenjager van de Koninklijke Marine ruimde 1 explosief in de Noordzee.
De bewaking van het Nederlandse luchtruim gebeurt 24/7 door de luchtgevechtsleiding op het Air Operations Control Station Nieuw Milligen. Voor de beveiliging wordt gebruik gemaakt van afwisselend Nederlandse en Belgische F-16’s.