Bijleveld: effectievere VN-missies door vrouwen en meisjes

Meer vrouwelijke VN-militairen vergroot het effect van VN-missies. Het ontbreken van genderbeleid bij operaties heeft negatieve invloed op de bewegingsvrijheid van VN-militairen, de force protection en het maken van een veilige omgeving. Minister Ank Bijleveld-Schouten stelde dat gisteren op de laatste dag van de VN-conferentie in Den Haag over VN-missies.
Ze baseerde haar uitspraken op de Nederlandse ervaringen tijdens de missies in Afghanistan, Irak en Mali. “Het opnemen van vrouwen in VN-operaties is niet alleen een morele plicht. Het is ook belangrijk voor de Operationele effectiviteit”, zei ze. Slechts 4 procent van de VN-militairen is vrouw. “Ik geloof dat deze militairen rolmodel kunnen zijn voor meisjes en vrouwen elders. Ze jagen veranderingen aan Hun aanwezigheid is een inspiratiebron.”
Bijleveld noemde nog 2 zaken die de effectiviteit kunnen verbeteren: de veiligheid van de VN-soldaten en een beter gebruik van schaarse bronnen.

Veilig werken
De effectiviteit van VN-missies is gebaat bij veiligheid. De tijd dat de blauwe VN-vlag bescherming bood is al lang voorbij, aldus de minister. Bijleveld was blij dat er meer aandacht is voor veiligheid. De aan de conferentie deelnemende landen moeten ervoor zorgen dat het hoog op de agenda blijft staan. Ze pleitte voor betere voorbereiding op missies, de juiste training en vooral goede inlichtingen. Nederland blijft wat haar betreft aan dat laatste bijdragen.

Medische app
Ook op medisch gebied draagt Nederland bij aan effectiever werken. Bijleveld had eerder gisteren de Engelstalige variant gepresenteerd van de Zelfhulp-Kameradenhulp-app. “Ik hoop dat de ‘Buddy First Aid Course’ in het veld het verschil maakt”, zei ze.
Als laatste pleitte ze voor het opstellen van rotatieschema’s voor schaarse inzetmiddelen zoals helikopters, inlichtingen en medische voorzieningen. Het verlaagt de drempel voor landen die willen bijdragen, vond ze. Noorwegen zette een rotatieschema op voor de C-130-vrachtvliegtuigen en Nederland deed dat voor de helikopters in Mali. Duitse en Canadese heli’s vervingen de Nederlandse in Mali.

Bron: Defensie

Eerste vier vrouwen op onderzeeboot

Vier vrouwen worden gekeurd om als officier, onderofficier of matroos te gaan varen op een onderzeeboot. Het is voor het eerst in de geschiedenis van de Onderzeedienst, die ruim een eeuw oud is, dat dames deel gaan uitmaken van een bemanning.
Om de vrouwen meer privacy te geven, worden gordijnen opgehangen die ze bij het omkleden kunnen dichtschuiven.
Het openstellen van de Onderzeedienst voor vrouwen gebeurt in de aanloop naar het ontwerp en de bouw van een nieuwe generatie onderzeeboten. Veel marines van andere landen varen al gemengd op onderzeeërs, maar Nederland liep op dat vlak achter, zegt groepsoudste Herman de Groot van de Onderzeedienstin het Noord Hollands Dagblad. Hij noemt het een voordeel dat de Koninklijke Marine kan leren van hoe het gegaan is in Australië en Canada.

Daar bleek dat het contraproductief was om mannen en vrouwen aan boord aparte slaap- en sanitaire ruimten te geven. Met behulp van gordijnen en kledingregels wordt voorkomen dat er ongemakkelijke situaties ontstaan onder water. De Koninklijke Marine gaat deze aanpak ook beproeven aan boord van Zr.Ms.Zeeleeuw waar begin volgend jaar vier vrouwen deel gaan uitmaken van de bemanning. In de tweede helft van het jaar komen er vier vrouwen op zusterboot Dolfijn.

Volgend jaar gaan vier vrouwen deel uitmaken van de bemanning van de onderzeeboot Zr.Ms. Zeeleeuw. Dat is voor het eerst in de Nederlandse geschiedenis; varen op een onderzeeboot is nu nog alleen voor mannen mogelijk.