Minister Bijleveld steunt Canadese #ElsieInitiative voor meer vrouwen in vredesmissies

“Vrouwen ervaren conflicten anders dan mannen. Daardoor zoeken ze andere oplossingen.” Dat was de boodschap van majoor Pearl Block van het Zuid-Afrikaanse leger. Ze deelde haar ervaringen, opgedaan tijdens een VN-missie in Somalië, op een bijeenkomst van het #ElsieInitiative bij de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties.
Die meerwaarde van geüniformeerde vrouwen bij vredesmissies ziet ook minister Ank Bijleveld-Schouten. Ze sprak tijdens de bijeenkomst haar steun uit. “Die verschillen kunnen we juist in ons voordeel gebruiken”, hield ze haar gehoor voor.
Meer vrouwen bij vredesmissies
Het #ElsieInitiative is een Canadees initiatief, gericht op het trainen en vergroten van het aantal vrouwelijke militairen en politieagenten in VN-vredesmissies. Het voorstel is vernoemd naar de eerste vrouwelijke luchtvaartingenieur in Canada: Elsie Mac Mill. De Canadese minister-president Justin Trudeau lanceerde het vorig jaar in Vancouver. Nederland en Canada maken met 9 andere landen deel uit van de contactgroep die het idee promoten.
Bijleveld riep de deelnemers op om in november naar Den Haag te komen en mee te doen aan de workshop ‘Research to Action’. Daar wordt onder andere gesproken over de uitkomsten van een groot, wereldwijd onderzoek. Dat geeft antwoord op de vraag waarom het percentage vrouwelijke peacekeepers maar mondjesmaat toeneemt, van 4,2% in 2015 naar 4,9% nu.

‘Leuk werk’
Nederland haalt een hoger percentage, maar niet het streefgetal van 15%. Wel gaan er relatief veel hooggekwalificeerde vrouwelijke Nederlandse militairen naar vredesoperaties. Zo zijn 2 van de 12 waarnemers vrouw en heeft Nederland 4 vrouwelijke stafofficieren in VN-missies op een totaal van 16 (25%). Toch is het ook voor Nederland lastig om genoeg gekwalificeerde vrouwen te plaatsen.
Uit eigen onderzoek van Defensie blijkt dat veel vrouwen minder bezig zijn met hun carrière en ‘leuk werk’ belangrijker vinden. Veel van hen blijken om die reden rond hun 35e Defensie te verlaten.

Van Bijleveld moet het genderbewustzijn binnen de krijgsmacht groter worden. “Vrouwelijke militairen kunnen een rolmodel zijn voor vrouwen in missiegebieden en zijn in die zin aanjagers van veranderingen in de landen waar ze actief zijn”, reageerde zij.

Tijdens de bijeenkomst in New York verzuchtte de Canadese minister van Buitenlandse Zaken Chrystia Freeland dat ze somber was geworden van alle berichten en ontwikkelingen rond de Algemene Vergadering. De bijeenkomst over vrouwelijke peacekeepers die zij voorzet, had haar echter weer opgevrolijkt.

Bron: Defensie

Politiek wil quotum voor vrouwen bij Defensie

Defensie moet een vrouwenquotum invoeren. Dat wil de PvdA. Kamerlid Ploumen vraagt woensdag aan staatssecretaris Visser (Defensie) bij het debat over defensiepersoneel hoe ze zo’n verplicht minimaal percentage vrouwen bij de krijgsmacht voor elkaar wil krijgen. Dit meldt de telegraaf.

PvdA-Kamerlid Ploumen wijst erop dat Defensie al jaren probeert het aandeel vrouwen omhoog te krijgen, dat er ook wel maatregelen zijn genomen, maar dat die geen zoden aan de dijk zetten.

Defensie streeft naar een vrouwenpercentage van 30 procent. Het aandeel vrouwelijke militairen blijft over de hele linie steken op gemiddeld 14 procent. In de functie van kolonel is 5 procent vrouw. Ploumen zou het logisch vinden als defensie voor de helft uit vrouwen bestond, al realiseert zij zich dat dit percentage niet past bij de krijgsmacht. Zo staat het Korps Mariniers pas sinds vorig jaar open voor vrouwen.

Onlangs is de dienstplichtwet zo gewijzigd dat ook vrouwen dienstplichtig zijn. Dat wil zeggen: als de opkomstplicht – opgeschort sinds 1997 – weer wordt ingevoerd.