Oproep aan vrouwen in nieuwe wervingscampagne Defensie

“Zie jij jezelf in een rol bij Defensie’? Die vraag is vanaf vandaag te zien in de nieuwe wervingscampagne van Defensie, die zich richt op vrouwen. Al sinds 2016 voert Defensie gericht campagne op het werven van vrouwen. Bij deze nieuwe wervingscampagne ligt de nadruk op identificatie van vrouwen met Defensie.
De campagne spreekt vrouwen aan op hun unieke rol en competenties binnen een team. Juist waar het draait om samenwerking, kameraadschap en uitzonderlijk teamwork. De oproep aan vrouwen is daarom hun rol in het team van Defensie te ontdekken. Defensie benoemt daarom krachten en kwaliteiten zoals doorzettingsvermogen, durf en overzicht.

Niemand uniform
”Daarmee is deze campagne een ode aan diversiteit: iedereen een uniform, maar niemand uniform. Dat is de boodschap”, aldus Alex Franssen van Defensie.

De komende weken gaat Defensie voor maximale zichtbaarheid. De vrouwencampagne is te zien in de bioscoop, op social media en op digitale billboards. Uiteindelijk moet dit leiden tot het bezoeken van de campagnesite werkenbijdefensie.nl/team.

Bron: Defensie (tekst en beeld)

Minister Bijleveld steunt Canadese #ElsieInitiative voor meer vrouwen in vredesmissies

“Vrouwen ervaren conflicten anders dan mannen. Daardoor zoeken ze andere oplossingen.” Dat was de boodschap van majoor Pearl Block van het Zuid-Afrikaanse leger. Ze deelde haar ervaringen, opgedaan tijdens een VN-missie in Somalië, op een bijeenkomst van het #ElsieInitiative bij de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties.
Die meerwaarde van geüniformeerde vrouwen bij vredesmissies ziet ook minister Ank Bijleveld-Schouten. Ze sprak tijdens de bijeenkomst haar steun uit. “Die verschillen kunnen we juist in ons voordeel gebruiken”, hield ze haar gehoor voor.
Meer vrouwen bij vredesmissies
Het #ElsieInitiative is een Canadees initiatief, gericht op het trainen en vergroten van het aantal vrouwelijke militairen en politieagenten in VN-vredesmissies. Het voorstel is vernoemd naar de eerste vrouwelijke luchtvaartingenieur in Canada: Elsie Mac Mill. De Canadese minister-president Justin Trudeau lanceerde het vorig jaar in Vancouver. Nederland en Canada maken met 9 andere landen deel uit van de contactgroep die het idee promoten.
Bijleveld riep de deelnemers op om in november naar Den Haag te komen en mee te doen aan de workshop ‘Research to Action’. Daar wordt onder andere gesproken over de uitkomsten van een groot, wereldwijd onderzoek. Dat geeft antwoord op de vraag waarom het percentage vrouwelijke peacekeepers maar mondjesmaat toeneemt, van 4,2% in 2015 naar 4,9% nu.

‘Leuk werk’
Nederland haalt een hoger percentage, maar niet het streefgetal van 15%. Wel gaan er relatief veel hooggekwalificeerde vrouwelijke Nederlandse militairen naar vredesoperaties. Zo zijn 2 van de 12 waarnemers vrouw en heeft Nederland 4 vrouwelijke stafofficieren in VN-missies op een totaal van 16 (25%). Toch is het ook voor Nederland lastig om genoeg gekwalificeerde vrouwen te plaatsen.
Uit eigen onderzoek van Defensie blijkt dat veel vrouwen minder bezig zijn met hun carrière en ‘leuk werk’ belangrijker vinden. Veel van hen blijken om die reden rond hun 35e Defensie te verlaten.

Van Bijleveld moet het genderbewustzijn binnen de krijgsmacht groter worden. “Vrouwelijke militairen kunnen een rolmodel zijn voor vrouwen in missiegebieden en zijn in die zin aanjagers van veranderingen in de landen waar ze actief zijn”, reageerde zij.

Tijdens de bijeenkomst in New York verzuchtte de Canadese minister van Buitenlandse Zaken Chrystia Freeland dat ze somber was geworden van alle berichten en ontwikkelingen rond de Algemene Vergadering. De bijeenkomst over vrouwelijke peacekeepers die zij voorzet, had haar echter weer opgevrolijkt.

Bron: Defensie