Bijleveld: effectievere VN-missies door vrouwen en meisjes

Meer vrouwelijke VN-militairen vergroot het effect van VN-missies. Het ontbreken van genderbeleid bij operaties heeft negatieve invloed op de bewegingsvrijheid van VN-militairen, de force protection en het maken van een veilige omgeving. Minister Ank Bijleveld-Schouten stelde dat gisteren op de laatste dag van de VN-conferentie in Den Haag over VN-missies.
Ze baseerde haar uitspraken op de Nederlandse ervaringen tijdens de missies in Afghanistan, Irak en Mali. “Het opnemen van vrouwen in VN-operaties is niet alleen een morele plicht. Het is ook belangrijk voor de Operationele effectiviteit”, zei ze. Slechts 4 procent van de VN-militairen is vrouw. “Ik geloof dat deze militairen rolmodel kunnen zijn voor meisjes en vrouwen elders. Ze jagen veranderingen aan Hun aanwezigheid is een inspiratiebron.”
Bijleveld noemde nog 2 zaken die de effectiviteit kunnen verbeteren: de veiligheid van de VN-soldaten en een beter gebruik van schaarse bronnen.

Veilig werken
De effectiviteit van VN-missies is gebaat bij veiligheid. De tijd dat de blauwe VN-vlag bescherming bood is al lang voorbij, aldus de minister. Bijleveld was blij dat er meer aandacht is voor veiligheid. De aan de conferentie deelnemende landen moeten ervoor zorgen dat het hoog op de agenda blijft staan. Ze pleitte voor betere voorbereiding op missies, de juiste training en vooral goede inlichtingen. Nederland blijft wat haar betreft aan dat laatste bijdragen.

Medische app
Ook op medisch gebied draagt Nederland bij aan effectiever werken. Bijleveld had eerder gisteren de Engelstalige variant gepresenteerd van de Zelfhulp-Kameradenhulp-app. “Ik hoop dat de ‘Buddy First Aid Course’ in het veld het verschil maakt”, zei ze.
Als laatste pleitte ze voor het opstellen van rotatieschema’s voor schaarse inzetmiddelen zoals helikopters, inlichtingen en medische voorzieningen. Het verlaagt de drempel voor landen die willen bijdragen, vond ze. Noorwegen zette een rotatieschema op voor de C-130-vrachtvliegtuigen en Nederland deed dat voor de helikopters in Mali. Duitse en Canadese heli’s vervingen de Nederlandse in Mali.

Bron: Defensie

Koenders pleit voor meer VN-missies

Westerse landen doen te weinig mee aan vredesmissies van de Verenigde Naties. Juist westerse landen moeten vaker bijdragen, omdat zij over de juiste middelen beschikken. Dit zei minister Bert Koenders (Buitenlandse Zaken) dinsdag in een toespraak bij de Verenigde Naties in New York. Dit meldt de Telegraaf.

Het verzamelen van inlichtingen noemt hij als voorbeeld van een cruciale bijdrage die landen kunnen leveren.

De bereidheid van westerse landen om mee te doen aan vredesmissies is de afgelopen 20 jaar sterk gedaald. Onterecht, stelt Koenders, omdat de VN vaak de enige partij is die legitiem en adequaat kan ingrijpen. ,,Aan de zijlijn staan en klagen is geen optie. Uiteindelijk zijn wij allen verantwoordelijk voor het succes van de VN”, benadrukté hij.