Tweede Kamer wil minder missies

Defensie moet het aantal militaire missies heroverwegen. Dat vindt de Tweede Kamer. Minister Hennis (Defensie) moet zich vooral van de kleinere missies afvragen of ze naar verhouding niet een te groot beslag leggen op de schaarse middelen van de krijgsmacht.

De Kamer heeft met Hennis teruggeblikt op de militaire operaties van afgelopen jaar. Toen voerde Defensie twintig missies uit. Soms gaat het daarbij om een uitzending van drie man. De Kamer gaf vorig jaar al aan af te willen van versnippering/kleine missies. „Om ergens drie militairen naartoe te sturen, is bijna net zo veel inlichtingencapaciteit nodig als voor een uitzending van honderd man”, aldus VVD-Kamerlid Vuijk. De PVV wil stoppen met alle missies, behalve die tegen IS en de piraterijbestrijding. CDA, D66, ChristenUnie en GroenLinks willen ook meer concentratie. Het kabinet wil de kleinere missies houden om betrokkenheid te laten zien en invloed te kopen. Door zes stafofficieren bij de VN-missie in Zuid-Soedan te zetten, beslist Nederland makkelijker mee, is de motivatie.

Bron: Telegraaf / Defensie

Ergernis over ‘claimcultuur’ bij Libanonveteranen

Er is “onrust” onder de veteranen van de VN-missie in Libanon (1979-1985). Bij veteranen die met plezier op hun uitzending terugkijken is ergernis ontstaan over de honderden militairen die claimen schadevergoeding te moeten krijgen van Defensie. Een en ander blijkt uit gesprekken met Libanonveteranen.

Er zijn veteranen die tijdens de missie een oorlogstrauma opliepen wat vaak pas jaren later geconstateerd werd. “Mensen met echte problemen, de schrijnende gevallen die jaren van het kastje naar de muur gestuurd zijn” aldus Joustra, voorzitter van de vereniging voor Libanonveteranen. Hij geeft echter ook aan dat er volgens hem oud-collega’s zijn die hij omschrijft als “Rupsjes Nooitgenoeg”.
Militairen die beschadigd terugkwamen hebben al uitkeringen en een Ereschuldregeling gekregen die kon oplopen tot 125.000 euro, belastingvrij. “Dan denk ik, hoeveel geld, motoren en vakanties heb je nodig om die geleden schade te herstellen, om het gevoel te krijgen dat het genoeg is. Kijk ook eens in de spiegel. Is Defensie echt de oorzaak van alles wat er is misgegaan in je leven?”, aldus Joustra.

Joustra snapt dat de kritische uitspraken tot tweespalt onder Libanon-veteranen kunnen leiden. Maar hij vindt dat ook dit maar eens gezegd moet worden. “Er zijn mensen bij die hun leed helemaal willen uitmelken. Er zitten er zelfs tussen die zeggen vreselijke dingen te hebben meegemaakt die helemaal niet gebeurden in een periode dat zij er waren. Er is in onze tijd onvoldoende vastgelegd. Daardoor lopen feiten en fictie soms door elkaar. Het is lastig te toetsen. Defensie kan natuurlijk geen oud-collega’s gaan bellen: is dat wel gebeurd?”
Volgens Joustra geven deze veteranen niet alleen al hun Libanon-collega’s een slechte naam, ze maken het ook moeilijker voor de „mensen met echte problemen, de schrijnende gevallen die jaren van het kastje naar de muur gestuurd zijn”. Het zou goed zijn als ze bij Defensie de schikkingsprocedures versnellen, zowel voor de echte slachtoffers als om de profiteurs uit te sluiten.

Extra budget op?
In de Tweede Kamer wordt inmiddels geopperd een speciaal fonds op te richten voor schadevergoedingen. Defensie kan de extra 300 miljoen die het volgend jaar krijgt zo namelijk in één keer kwijt raken. Bovendien zouden sommige veteranen liefst nooit meer met Defensie te maken willen hebben.

Hele artikel
Lees hier het hele artikel over de Libanonveteranen en de nasleep op NRC.nl

Bron: NRC / Defensie