Eerste Nederlandse bemanningen ‘vliegen’ MQ9 Reaper

De eerste 2 Nederlandse MQ-9 bemanningen van de Koninklijke Luchtmacht hebben gisteren tegelijk in de VS gevlogen met het onbemande toestel.
Het 306 Squadron van Vliegbasis Leeuwarden vliegt naar verwachting vanaf 2020 met de Reaper. Defensie heeft 4 toestellen besteld.

De luchtmachters zijn sinds december in opleiding tot MQ-9 vlieger en MQ-9 Sensor Operator op Holloman Air Force Base in New Mexico en behalen waarschijnlijk in mei hun diploma. Een crew bestaat uit een vlieger en een sensoroperator. Zij doen hun werk vanuit een zogenoemd Ground Control Station.

Bron: Defensie

Microfoons peilen geluid Vliegbasis Leeuwarden

De eerste microfoon voor een permanente geluidsmeting rond Vliegbasis Leeuwarden is vandaag in gebruik genomen. Staatssecretaris Barbara Visser lanceerde in Marsum de daaraan gekoppelde website.
De komende tijd volgen nog 16 microfoons in de omgeving. Ze registreren het geluid van de vliegbewegingen op en rond de Friese basis. Vrijwel direct nadat een toestel overvliegt toont de website hoeveel decibel dat veroorzaakt. Dat is nu overigens alleen nog te zien voor een groep omwonenden. Vanaf begin volgend jaar kan iedereen de registratie op de website raadplegen.

Ook Volkel
Behalve Leeuwarden krijgt ook Vliegbasis Volkel een permanente geluidsmeting. De installatie van het geluidmeetnet was een initiatief van voormalig Tweede-Kamerlid Angeline Eijsink. De voorbereiding nam enkele jaren in beslag.

Vliegbasis Leeuwarden verwelkomt volgend jaar het eerste F-35-gevechtsvlieguig.

Bron: Defensie