Marechaussee_Noventas by MinDef

Kamervragen over mogelijk etnisch profileren marechaussee Eindhoven Airport

D66 Tweede Kamerlid Salima Belhaj heeft de minister vragen gesteld over het mogelijk etnisch profileren door de Koninklijke Marechaussee op Eindhoven Airport. Die beschuldiging werd geuit door voormalig D66-gemeenteraadslid Mpanzu Bamenga uit Eindhoven. Die zag dat op Eindhoven Airport alleen zwarte mensen uit de rij werden gehaald voor een extra controle.
In zijn toespraak tijdens de herdenking van de bevrijding sprak de Eindhovense burgemeester John Jorritsma ook over de zaak. ,,Ik kan meneer Bamenga niet goed uitleggen wat er is gebeurd. Maar we leven gelukkig in een samenleving waarin hij zijn gram heeft kunnen halen en waarin de media over de gebeurtenis hebben kunnen berichten.”
Bamenga kwam terug van een buitenlandse reis die hij had gemaakt om te kunnen speechen over vrijheid.

Bamenga zag bij aankomst op Eindhoven Airport dat van de meer dan 150 passagiers alleen de zwarte passagiers werden aangehouden. Toen Mpanzu Bamenga een marechaussee vroeg of dat toeval was, antwoordde de militair – volgens het oud-raadslid en voormalig politiek talent van Eindhoven – dat dat geen toeval was. Marechaussees hebben de taak potentiële criminelen en terroristen aan te houden, was het antwoord. “En ik hoor hem denken en die zijn meestal zwart”, aldus Bamenga.

De kwestie heeft inmiddels de landelijke politiek bereikt Salima Belhaj heeft de minister vragen gesteld. Vorig jaar stelde PvdA’er Gijs van Dijk ook al vragen toen het verhaal ging dat de marechaussee op Eindhoven Airport etnisch profileerde. Omdat er toen geen officiële meldingen waren besloot de minister niks te doen.

Bron: Omproep Brabant / Defensie (foto illustratief)

Eindhoven, 13 april 2018

Zijne Majesteit de Koning heeft vrijdagmiddag 13 april 2018 een werkbezoek gebracht aan vliegbasis Eindhoven. Doel van het bezoek was om de Koning te informeren over de toekomst van de basis en over de taken en operaties van de squadrons. 
Bij aanvang van zijn bezoek werd Koning Willem-Alexander ontvangen door de Commandant Luchtstrijdkrachten, luitenant-generaal Dennis Luyt en door de commandant van vliegbasis Eindhoven, kolonel Elanor Boekholt-O’Sullivan. Na een korte toelichting op de ontwikkelingen binnen de Luchtmacht werd stilgestaan bij de oprichting van het Air Mobility Command, een commando binnen de Luchtmacht dat zich richt op de volledige keten van luchttransport. 
Vliegbasis Eindhoven levert met de KDC-10 tank- en transportvliegtuigen strategisch militair luchttransport en verzorgt het bijtanken in de lucht van militaire vliegtuigen. De komende jaren worden deze KDC-10 vliegtuigen vervangen door de Airbus A330 Multi Role Tanker Transport. De Koning sprak met vertegenwoordigers van de nieuwe eenheid die met deze toestellen in 2020 de vliegbasis als thuisbasis krijgt. De basis ontwikkelt zich daarmee tot een belangrijke schakel in het strategische logistieke netwerk van de NAVO.

De vliegbasis levert ook tactisch luchttransport in de vorm van de C-130 Hercules transportvliegtuigen. De inzet van dit transportvliegtuig wordt steeds meer geïntegreerd in het gezamenlijk optreden met grondeenheden zoals de Luchtmobiele Brigade, het Korps Commandotroepen en het Korps Mariniers. De Koning kreeg uitleg over de mogelijkheden die het toestel biedt op het gebied van parachutisten droppen, het bevoorraden vanuit de lucht, het uitvoeren van landingen in vijandig gebied en het evacueren van burgers.
Gedurende het bezoek werd ook gesproken over de openstelling die door de militairen wordt geboden voor de civiele medegebruiker Eindhoven Airport. Verder was er aandacht voor de medewerking van personeel en materieel aan de hulpverlening na orka

Koninklijk werkbezoek aan vliegbasis Eindhoven

Koning Willem-Alexander heeft vanmiddag een werkbezoek gebracht aan Vliegbasis Eindhoven. Hij is geïnformeerd over de toekomst van de basis en de taken en operaties van de squadrons.
Commandant Luchtstrijdkrachten luitenant-generaal Dennis Luyt en commandant Vliegbasis Eindhoven kolonel Elanor Boekholt-O’Sullivan onthaalden de koning. Na een korte toelichting op de ontwikkelingen binnen de luchtmacht werd stilgestaan bij de oprichting van het Air Mobility Command, dat zich richt op luchttransport.
MRTT-Airbus
Vliegbasis Eindhoven levert met de KDC-10 tank- en transportvliegtuigen strategisch militair luchttransport en verzorgt het bijtanken in de lucht van militaire vliegtuigen. De komende jaren worden deze KDC-10 vliegtuigen vervangen door de Airbus A330 Multi Role Tanker Transport. Koning Willem-Alexander sprak met medewerkers van de nieuwe eenheid die in 2020 Eindhoven als thuisbasis krijgt. De basis ontwikkelt zich daarmee tot een belangrijke schakel in het strategische logistieke netwerk van de NAVO.

C-130
De vliegbasis levert ook tactisch luchttransport in de vorm van de C-130 Hercules-transportvliegtuigen. De inzet van dit transportvliegtuig integreert steeds meer in het gezamenlijk optreden met grondeenheden zoals de luchtmobiele brigade, het Korps Commandotroepen en het Korps Mariniers. Koning Willem-Alexander kreeg uitleg over de mogelijkheden van het toestel op het gebied van parachutistendroppings, bevoorraden vanuit de lucht, landingen in vijandig gebied en het evacueren van burgers.

Ook werd gesproken over de openstelling van de basis voor de civiele medegebruiker Eindhoven Airport. Militairen maken dat mogelijk. Verder was er aandacht voor de ondersteuning aan de hulpverlening na orkaan Irma, de ondersteuning vanuit Eindhoven aan militaire operaties in het buitenland en de strijd tegen ISIS.

Bron: Defensie