Amerikaanse Defensie transport boven en door Nederland

Het grootste gedeelte van een Amerikaanse luchtvloot die gisteren op Vliegbasis Eindhoven landde, vertrok vanochtend naar eindbestemming Duitsland. Vanuit de Rotterdamse haven vlogen de 29 helikopters vanaf gistermiddag in diverse groepen naar Eindhoven. De laatste kwamen daar rond 22:00 uur aan. 4 stuks gingen zonder Brabantse tussenlanding rechtstreeks door naar Duitsland.

Nederland levert deze weken met ruim 100 militairen zogenoemde host nation support: het helpen van een bevriend land bij een – in dit geval – militaire verplaatsingsoperatie. Dat gebeurt op verzoek van de Verenigde Staten. Die verplaatsen een helikopterbrigade van de landmacht vanuit Colorado naar Duitsland. Ongeveer 300 man personeel arriveerde vorige week al op Schiphol. Afgelopen woensdag meerde het Amerikaanse transportschip Endurance aan in het Botlekgebied met aan boord 61 helikopters en ongeveer 1.100 voertuigen en containers van de 4th Combat Aviation Brigade (CAB).
Militair havengebied
Het havengebied is als tijdelijk militair object, door eenheden van de marine met een hondensectie van de luchtmacht vooraf gecontroleerd op explosieven. Ook bij binnenkomst van de Endurance zorgde de marine voor de beveiliging vanaf het water. Nu wordt het terrein dag en nacht bewaakt door militairen van de landmacht. De marechaussee levert er de militaire politiezorg. De luchtmacht bemant de locatie waar de helikopters opstijgen en levert brandstof en een blusvoertuig.

Amerikaans personeel
Na het ontladen maakt Amerikaans personeel de helikopters vliegklaar. Het is de planning dat de overige 32 vandaag Rotterdam hebben verlaten. Naar verwachting vliegen morgen de laatst heli’s vanaf Eindhoven naar Duitsland. Eindhoven is de zogenoemde intermediate staging base, waar de helikopters bijgetankt worden. Indien nodig kunnen de bemanningen op onder meer de naburige legerplaats Oirschot overnachten. Daar is een tijdelijk steunpunt opgezet.

Ook achter de schermen levert Defensie steun. De Militaire Inlichtingen en Veiligheids Dienst maakte een veiligheidsanalyse en het Defensie Ondersteuningscommando zorgt onder meer voor transport van het Amerikaanse personeel van en naar de diverse locaties en de bevoorrading. Ook plant en coördineert het de verplaatsing over de weg van het Amerikaanse materieel en levert het ondersteuning voor de bewaking in de haven.

Bekend met verplaatsing
Nederland is bekend met dit soort verplaatsingen. Vorig jaar, van eind oktober tot midden november maakte een andere US Army-brigade de reis in omgekeerde richting. Alhoewel het transport van de Black Hawk- en Chinook-transporthelikopters het meeste opvalt, gaat het grootste deel van het materieel over de weg. De Nederlandse ondersteuning van deze grootschalig verplaatsing loopt nog tot eind van deze maand.

4th CAB blijft 9 maanden in Europa. Niet alleen voor oefeningen in samenwerking met andere landen, maar zeker ook in het licht van de verslechterde veiligheidssituatie in Europa. Daarom zijn er meer Amerikaanse militairen tijdelijk in Europa aanwezig voor de collectieve verdedigingstaak van de NAVO.

Bron: Defensie

Amerikaanse heli’s rollen Rotterdam binnen

Nederland zet z’n schouders onder de verplaatsing van 65 Amerikaanse Black Hawks en Chinooks én 1100 voertuigen en containers via de haven van Rotterdam naar Duitsland. Een militaire operatie van formaat. Een legertje ministeries en instanties werkt mee.

Een straffe wind waait in de haven van Rotterdam. Terminal 4580 is afgezet als ”tijdelijk militair terrein”. Nederlandse militairen bewaken de poort. Geweer in de aanslag. Zware zeecontainers met prikkeldraadversperring schermen het terrein van de buitenwacht af.
Achter de poort, in een grote hangar, staan Amerikaanse helikopters opgesteld. Vijf zware Chinooks, pakweg vijftien Black Hawks. De rotorbladen verwijderd. Of ingeklapt. De toestellen zijn woensdag vanaf het transportschip de Endurance de hangar binnengerold. Een Amerikaanse vlag wappert in de wind.
De 65 UH-60 Black Hawk- en CH-47 Chinookhelikopters en de pakweg 1100 voertuigen en containers zijn afkomstig van 4th Combat Aviation Brigade uit de Verenigde Staten. Over een maand volgt nog een Apachebataljon. Door de verslechterde veiligheidssituatie zijn er meer Amerikaanse militairen aanwezig in Europa voor de collectieve verdediging van NAVO-lidstaten.

Mobiliteit
Defensie ondersteunt op verzoek van de VS tot eind deze maand de verplaatsing van de Amerikaanse helikopterbrigade naar Duitsland. Host Nation Support (HNS), in vakjargon. Pakweg honderd militairen dragen hun steentje bij in de Rotterdamse haven en op de Vliegbasis Eindhoven.
Het doorkruisen van landen met militair materieel vergt veel voorbereiding en afstemming. En ook veel papierwerk. De NAVO en EU-landen willen deze ‘vertragingen’ aanpakken en zo een ‘militaire snelweg’ mogelijk te maken. Nederland vervult hierbij een voortrekkersrol.

„We moeten iets doen aan de bizarre situatie dat een toerist gemakkelijker door Europa kan reizen dan onze militairen”, zei brigadegeneraal Ronald Harmsma van de Koninklijke Marechaussee, verantwoordelijk voor de Amerikaanse troepenverplaatsing door Nederland, donderdag.

De voorbereiding van de operatie kost volgens de brigade-generaal meer tijd dan de hele uitvoering. „Het maken van afspraken met de kustwacht, de luchtverkeersleiding en de verkeerscentrale voor de operatie vergt bijvoorbeeld veel tijd.” Harmsma pleit daarom voor een vereenvoudiging van de regelgeving.
Militaire mobiliteit staat sinds kort weer hoog op de agenda van de NAVO en de EU. Snel kunnen reageren op een veranderende veiligheidssituatie door troepen te alarmeren en snel te verplaatsen richting een conflicthaard is belangrijk.
Minister van Defensie Ank Bijleveld zei daarom onlangs op een bijeenkomst van NAVO-ministers dat lidstaten werk moeten maken van het verbeteren van militaire mobiliteit. „Meer mobiliteit is meer afschrikking”, verklaart de bewindsvrouw.


Vliegklaar
De Amerikanen maken de helikopters op het haventerrein in Botlek vliegklaar. De toestellen vliegen vervolgens –van 21 tot 27 juni– in groepen naar Duitsland. De 4th Combat Aviation Brigade uit Texas blijft negen maanden bij de oosterburen.
Landmacht, luchtmacht en marine zetten hun schouders onder de Amerikaanse troepenverplaatsing. Bewaking vindt plaats door Nederlandse militairen van de landmacht. „Dag en nacht, 24 uur per dag, 7 dagen in de week”, aldus de brigadegeneraal Harmsma. „Dit is wat bondgenoten doen.”
Duikers van de marine controleren de haven op explosieven. De luchtmacht levert een blusvoertuig en tankt de helikopters bij voor hun vlucht naar Duitsland. Snuffelhonden van de luchtmacht speuren naar explosieven. De marechaussee houdt een oogje in het zeil.

Mochten de Amerikaanse helikopters tijdens hun vlucht naar Duitsland in de problemen komen, dan kunnen zij op de Vliegbasis Eindhoven aankloppen voor hulp. Hiervoor staan op de vliegbasis ook Amerikaanse militairen paraat.

Warmdraaien
Een legertje Nederlandse instanties ondersteunt de troepenverplaatsing. Behalve Defensie leveren ook de ministeries van Infrastructuur, Binnenlandse Zaken, Justitie en Veiligheid een bijdrage. Maar ook de militaire inlichtingendienst MIVD, de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid, de verkeerscentrale, de luchtverkeersleiding, het Rotterdamse Havenbedrijf en de nationale politie.
De eerste heli’s draaien zich warm. Klaar voor vertrek.

Bron: Reformatorisch Dagblad / Defensie