Leerzame oefening mariniers voor flitsmacht (video)

Het overgrote deel van de 200 mariniers in Roemenië, keert morgen na 2 weken huiswaarts. Ze namen deel aan een internationale oefening. De gebruikte voertuigen en spullen gaan per goederentrein naar Nederland.
Noble Jump II, zoals de oefening heet, was een belangrijke test voor de Very High Readiness Joint Task Force (VJTF), ook wel aangeduid als flitsmacht van de NAVO. De uitdaging was vooral logistiek van aard. Lukt het om een internationaal samengestelde eenheid én hun spullen binnen enkele dagen in een crisisgebied te krijgen?

hospik_noventas-by-mindef

“De samenwerking met onze bondgenoten is geslaagd”, zegt majoor der mariniers Jort van den Berg, liaisonofficier bij de Britse bataljonsstaf. Maar er zijn ook belangrijke lessen geleerd. “Zo ontbrak de centrale aansturing van de ondersteunende eenheden van de diverse landen.”
Lichte infanterie
De mariniers maken dit jaar deel uit van het bataljon lichte infanterie van de VJTF. Hier zitten ook Albanese, Britse en Letse militairen bij. “Voor de Albanezen is een oefening als deze betrekkelijk nieuw. We hebben officieren met een radio meegestuurd, zodat ze ter plekke uitleg konden geven”, aldus Van den Berg.

Geruststelling
De keuze voor Roemenië was niet toevallig. De veiligheidssituatie in het oosten van het NAVO-verdragsgebied is de afgelopen jaren aanzienlijk verslechterd door de houding van Rusland. Door in dit deel van Europa te oefenen maakt de NAVO duidelijk dat een schending van het verdragsgebied niet zal worden geaccepteerd. Ook stelt het bondgenootschap met zijn aanwezigheid de oostelijke bondgenoten gerust. Zo is er momenteel een compagnie van de Koninklijke Landmacht in Litouwen gelegerd.

Bron: Defensie

Mariniers aan de bak in Roemenie

Ruim 200 mariniers zijn vandaag aangekomen in Roemenië voor de grote NAVO-oefening Noble Jump. Samen met 4000 militairen uit onder andere Groot-Brittannië, Spanje, Albanië en Roemenië trainen zij de effectiviteit van de ‘brandweer’ van de NAVO: de Very High Readiness Joint Taskforce (VJTF).

De VJTF is het snelst inzetbare deel van de snelle reactiemacht van de NAVO en kan binnen enkele dagen naar een crisisgebied afreizen. De mariniers maken deel uit van een internationale eenheid lichte infanterie, vertelt majoor der mariniers Jort van den Berg. “We zijn mobiel, flexibel en zullen als eersten ter plekke zijn. In dat opzicht zou je ons wel een soort brandweer kunnen noemen.”d170603jv1003

Snel en zorgvuldig
Noble Jump is een test om te zien hoe snel en zorgvuldig de militairen én hun spullen kunnen worden vervoerd en ingezet. Dat is geen makkelijke klus omdat zij van bases verspreid over Europa naar Roemenië moeten reizen. Daar aangekomen moeten de bondgenoten de komende 2 weken samenwerken tijdens diverse oefenscenario’s.

Goederentrein
Het 11e Raiding Squadron van het Korps Mariniers is voor de VJTF uitgebreid met een mortiersectie, een snipersectie, genisten en een fire support team. Ook hebben de mariniers medische afvoercapaciteit en een logistieke ondersteuningseenheid. De voertuigen en voorraden zijn de afgelopen week met een goederentrein naar Roemenië gebracht.
Andere koers
De veiligheidssituatie in het oostelijke deel van het NAVO verdragsgebied is de afgelopen jaren aanzienlijk verslechterd. De NAVO streefde meer dan twee decennia naar een partnerschap met Rusland, gebaseerd op respect voor het internationaal recht en wederzijds vertrouwen. Rusland koos een andere koers. Ondanks dat de NAVO en Nederland er alles aan doen om in gesprek te blijven, is het wel noodzaak om ook militair te reageren op deze nieuwe veiligheidssituatie. Zo maakt de NAVO duidelijk dat een schending van het verdragsgebied niet zal worden geaccepteerd en stelt het bondgenootschap de oostelijke NAVO-landen gerust.